Advanced

GERS och PCIC i den svenska skolan: Följs de grammatiska riktlinjerna i Gemensam Europeisk Referensram för Språk och Plan Curricular del Instituto Cervantes?

Maraga, Michela LU and Sonesson, Anna LU (2020) ÄKPN03 20201
Educational Sciences
Joint Faculties of Humanities and Theology
Abstract (Swedish)
Skolverkets kurs- och ämnesplan i Moderna språk är relativt öppen för tolkning och har inte så många grammatiska riktlinjer. Som språklärare har man alltså en stor frihet att utforma sin egen undervisning, men avsaknaden av information när det kommer till vilka grammatiska moment som borde ingå i varje steg skulle kunna ses som problematisk. Till skillnad från kurs- och ämnesplanens beskrivningar av vad som ska ingå i varje steg, så är Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS) och Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) betydligt mer specifika med avseende på grammatik. Syftet med det här arbetet är dels att konkretisera vilka grammatiska moment som borde ingå i varje steg baserat på GERS och PCIC, dels att undersöka huruvida... (More)
Skolverkets kurs- och ämnesplan i Moderna språk är relativt öppen för tolkning och har inte så många grammatiska riktlinjer. Som språklärare har man alltså en stor frihet att utforma sin egen undervisning, men avsaknaden av information när det kommer till vilka grammatiska moment som borde ingå i varje steg skulle kunna ses som problematisk. Till skillnad från kurs- och ämnesplanens beskrivningar av vad som ska ingå i varje steg, så är Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS) och Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) betydligt mer specifika med avseende på grammatik. Syftet med det här arbetet är dels att konkretisera vilka grammatiska moment som borde ingå i varje steg baserat på GERS och PCIC, dels att undersöka huruvida GERS och PCICs grammatiska riktlinjer efterföljs på olika skolor runtom i Sverige. För att genomföra det sistnämnda skapade vi en enkät som spansklärare på både grund- och gymnasieskolor fick svara på, där de fick uppge vilken grammatik de går igenom på de olika stegen. Vår hypotes var att ju högre nivå en lärare undervisar på, desto mindre konkordans finns med hur väl GERS och PCICs grammatiska riktlinjer följs, men i slutändan visade det sig att så inte var fallet utan riktlinjerna följs i varierande grad på alla stegen, även om det oftast inte sker på ett reflekterat sätt från lärarnas sida. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Maraga, Michela LU and Sonesson, Anna LU
supervisor
organization
course
ÄKPN03 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
GERS, PCIC, spanskundervisning, grammatik
language
Swedish
id
9012104
date added to LUP
2020-09-24 11:45:12
date last changed
2020-09-24 11:45:12
@misc{9012104,
 abstract   = {Skolverkets kurs- och ämnesplan i Moderna språk är relativt öppen för tolkning och har inte så många grammatiska riktlinjer. Som språklärare har man alltså en stor frihet att utforma sin egen undervisning, men avsaknaden av information när det kommer till vilka grammatiska moment som borde ingå i varje steg skulle kunna ses som problematisk. Till skillnad från kurs- och ämnesplanens beskrivningar av vad som ska ingå i varje steg, så är Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS) och Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) betydligt mer specifika med avseende på grammatik. Syftet med det här arbetet är dels att konkretisera vilka grammatiska moment som borde ingå i varje steg baserat på GERS och PCIC, dels att undersöka huruvida GERS och PCICs grammatiska riktlinjer efterföljs på olika skolor runtom i Sverige. För att genomföra det sistnämnda skapade vi en enkät som spansklärare på både grund- och gymnasieskolor fick svara på, där de fick uppge vilken grammatik de går igenom på de olika stegen. Vår hypotes var att ju högre nivå en lärare undervisar på, desto mindre konkordans finns med hur väl GERS och PCICs grammatiska riktlinjer följs, men i slutändan visade det sig att så inte var fallet utan riktlinjerna följs i varierande grad på alla stegen, även om det oftast inte sker på ett reflekterat sätt från lärarnas sida.},
 author    = {Maraga, Michela and Sonesson, Anna},
 keyword   = {GERS,PCIC,spanskundervisning,grammatik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {GERS och PCIC i den svenska skolan: Följs de grammatiska riktlinjerna i Gemensam Europeisk Referensram för Språk och Plan Curricular del Instituto Cervantes?},
 year     = {2020},
}