Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gapar unga konsumenter efter hållbara livsmedel? - En kvalitativ studie av möjliga gap i köpprocessen och dess bakomliggande faktorer vid ungas konsumtion av hållbara livsmedel

Persson, Sandra LU ; Fanedl, Viktor LU and Vanselius, Mikaela LU (2020) FEKH29 20201
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Gapar unga konsumenter efter hållbara livsmedel? - En kvalitativ studie av möjliga gap i köpprocessen och dess bakomliggande faktorer vid ungas konsumtion av hållbara livsmedel

Seminariedatum: 2020-06-03

Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Viktor Fanedl, Sandra Persson och Mikaela Vanselius

Handledare: Nikos Macheridis

Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för var gap uppstår i köpprocessen, hur olika faktorer påverkar uppkomsten av dessa gap och vilken betydelse dessa faktorer har i förhållande till varandra, vid konsumtion av hållbara livsmedel hos hållbarhetsintresserade unga i åldern 18-29 år.

Metod: Studien har en kvalitativ... (More)
Examensarbetets titel: Gapar unga konsumenter efter hållbara livsmedel? - En kvalitativ studie av möjliga gap i köpprocessen och dess bakomliggande faktorer vid ungas konsumtion av hållbara livsmedel

Seminariedatum: 2020-06-03

Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Viktor Fanedl, Sandra Persson och Mikaela Vanselius

Handledare: Nikos Macheridis

Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för var gap uppstår i köpprocessen, hur olika faktorer påverkar uppkomsten av dessa gap och vilken betydelse dessa faktorer har i förhållande till varandra, vid konsumtion av hållbara livsmedel hos hållbarhetsintresserade unga i åldern 18-29 år.

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsmetod med en abduktivt forskningsansats. Studien är genomförd utifrån ett tolkningsperspektiv och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.

Teoretiska perspektiv: Den genomförda studien utgår från fyra teorier om konsumentbeteende: Attitude-behavior gap , Theory of planned behavior , SHIFT och Value-belief-norm theory. Dessa används för att skapa en förståelse för bakomliggande faktorer till att gap uppkommer i köpprocessen. Vidare har AIDA-modellen använts för att skapa en förståelse för mellan vilka steg i köpprocessen som gap uppstår.

Empiri: Det empiriska materialet består av 12 semistrukturerade intervjuer genomförda med hållbarhetsintresserade unga i åldrarna 18-29 år.

Resultat: De faktorer som skapar betydelsefulla gap i AIDA-modellen är kunskap, värderingar, incitament, vanor och social omgivning. Gap uppkommer utifrån analysen mellan samtliga steg i AIDA-modellen . Faktorerna attityd och enskilda individen anses utifrån respondenternas svar inte vara betydande faktorer för uppkomsten av gap i AIDA-modellen . De faktorer som har störst betydelse för uppkomsten av gap är utifrån respondenternas svar faktorerna incitament och vanor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Sandra LU ; Fanedl, Viktor LU and Vanselius, Mikaela LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbar konsumtion, Livsmedel, Gap, AIDA-modellen, Konsumentbeteende
language
Swedish
id
9017848
date added to LUP
2020-07-08 10:52:46
date last changed
2020-07-08 10:52:46
@misc{9017848,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Gapar unga konsumenter efter hållbara livsmedel? - En kvalitativ studie av möjliga gap i köpprocessen och dess bakomliggande faktorer vid ungas konsumtion av hållbara livsmedel

Seminariedatum: 2020-06-03

Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Viktor Fanedl, Sandra Persson och Mikaela Vanselius

Handledare: Nikos Macheridis

Syfte: Uppsatsen syftar till att skapa en förståelse för var gap uppstår i köpprocessen, hur olika faktorer påverkar uppkomsten av dessa gap och vilken betydelse dessa faktorer har i förhållande till varandra, vid konsumtion av hållbara livsmedel hos hållbarhetsintresserade unga i åldern 18-29 år.

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsmetod med en abduktivt forskningsansats. Studien är genomförd utifrån ett tolkningsperspektiv och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Teoretiska perspektiv: Den genomförda studien utgår från fyra teorier om konsumentbeteende: Attitude-behavior gap , Theory of planned behavior , SHIFT och Value-belief-norm theory. Dessa används för att skapa en förståelse för bakomliggande faktorer till att gap uppkommer i köpprocessen. Vidare har AIDA-modellen använts för att skapa en förståelse för mellan vilka steg i köpprocessen som gap uppstår.

Empiri: Det empiriska materialet består av 12 semistrukturerade intervjuer genomförda med hållbarhetsintresserade unga i åldrarna 18-29 år.

Resultat: De faktorer som skapar betydelsefulla gap i AIDA-modellen är kunskap, värderingar, incitament, vanor och social omgivning. Gap uppkommer utifrån analysen mellan samtliga steg i AIDA-modellen . Faktorerna attityd och enskilda individen anses utifrån respondenternas svar inte vara betydande faktorer för uppkomsten av gap i AIDA-modellen . De faktorer som har störst betydelse för uppkomsten av gap är utifrån respondenternas svar faktorerna incitament och vanor.}},
 author    = {{Persson, Sandra and Fanedl, Viktor and Vanselius, Mikaela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gapar unga konsumenter efter hållbara livsmedel? - En kvalitativ studie av möjliga gap i köpprocessen och dess bakomliggande faktorer vid ungas konsumtion av hållbara livsmedel}},
 year     = {{2020}},
}