Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den komplexa hållbarheten - En studie om relationen mellan säsongsturism och hållbar utveckling

Nylander, Amanda LU and Brynteson, Maja LU (2020) KSMK65 20201
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att utifrån turismens aktörers perspektiv undersöka relationen mellan säsongsturism och hållbarhet. Genom exemplet Sydöstra Skåne med Österlen (hädanefter benämnt som Österlen) illustreras komplexiteten i denna relation.
Frågeställningar: Hur förhåller sig och resonerar turismens aktörer kring säsongsturism? Vilka möjligheter och utmaningar till en hållbar utveckling ser aktörerna inom säsongsturismen?
Metod: Studien är kvalitativ och det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer samt dokumentanalyser. Intervjuerna är utförda med aktörer som är verksamma inom besöksnäringen på den valda destinationen. Dokumentanalyserna är genomförda på tio stycken dokument som belyser säsongsturism och... (More)
Syfte: Syftet med studien är att utifrån turismens aktörers perspektiv undersöka relationen mellan säsongsturism och hållbarhet. Genom exemplet Sydöstra Skåne med Österlen (hädanefter benämnt som Österlen) illustreras komplexiteten i denna relation.
Frågeställningar: Hur förhåller sig och resonerar turismens aktörer kring säsongsturism? Vilka möjligheter och utmaningar till en hållbar utveckling ser aktörerna inom säsongsturismen?
Metod: Studien är kvalitativ och det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer samt dokumentanalyser. Intervjuerna är utförda med aktörer som är verksamma inom besöksnäringen på den valda destinationen. Dokumentanalyserna är genomförda på tio stycken dokument som belyser säsongsturism och hållbarhet på destinationen.
Slutsatser: Vår slutsats är att problematikens relation är komplex; säsongsturismens effekter inverkar på en destinations förmåga till social och ekonomisk hållbarhet och kan motverka försök till en mer hållbar utveckling, vilket ytterligare förstärker säsongsturismens effekter; problematikens samband kan ses som en kretsgång. Destinationens utmaning är att skapa en balans där turismen sprids ut för att stärka den hållbara utvecklingen. Vidare framkommer flera aspekter av balans och dess mångsidiga betydelse. Vår slutsats är att de höga topparna är livsviktiga för verksamheternas ekonomiska hållbarhet, men de kan också sägas utgöra en flaskhals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nylander, Amanda LU and Brynteson, Maja LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Säsongsturism, Säsongsproblematik, Hållbar utveckling, Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet
language
Swedish
id
9019038
date added to LUP
2020-06-23 12:00:36
date last changed
2020-06-23 12:00:36
@misc{9019038,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien är att utifrån turismens aktörers perspektiv undersöka relationen mellan säsongsturism och hållbarhet. Genom exemplet Sydöstra Skåne med Österlen (hädanefter benämnt som Österlen) illustreras komplexiteten i denna relation. 
Frågeställningar: Hur förhåller sig och resonerar turismens aktörer kring säsongsturism? Vilka möjligheter och utmaningar till en hållbar utveckling ser aktörerna inom säsongsturismen? 
Metod: Studien är kvalitativ och det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer samt dokumentanalyser. Intervjuerna är utförda med aktörer som är verksamma inom besöksnäringen på den valda destinationen. Dokumentanalyserna är genomförda på tio stycken dokument som belyser säsongsturism och hållbarhet på destinationen. 
Slutsatser: Vår slutsats är att problematikens relation är komplex; säsongsturismens effekter inverkar på en destinations förmåga till social och ekonomisk hållbarhet och kan motverka försök till en mer hållbar utveckling, vilket ytterligare förstärker säsongsturismens effekter; problematikens samband kan ses som en kretsgång. Destinationens utmaning är att skapa en balans där turismen sprids ut för att stärka den hållbara utvecklingen. Vidare framkommer flera aspekter av balans och dess mångsidiga betydelse. Vår slutsats är att de höga topparna är livsviktiga för verksamheternas ekonomiska hållbarhet, men de kan också sägas utgöra en flaskhals.}},
 author    = {{Nylander, Amanda and Brynteson, Maja}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den komplexa hållbarheten - En studie om relationen mellan säsongsturism och hållbar utveckling}},
 year     = {{2020}},
}