Advanced

En kris som utmanat dagligvaruhandeln

Kristing, Agnes LU and Börjesson, Hanna LU (2020) KSMK65 20201
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Under våren 2020 har många blivit påverkade av det så kallade coronaviruset, Covid19. Viruset har eskalerat i hög takt och utvecklats till en pandemi som påverkat världsekonomin och samtliga branscher. Dagligvaruhandeln har framförallt blivit påverkad och diskussioner har väckts kring konsumenters agerande i samband med den höga försäljningsökningen. Konsumtion under kriser har i tidigare forskning främst fokuserat på ekonomiska kriser, men vilken inverkan samhällskriser har på konsumtionen har inte studerats i samma utsträckning. Coronakrisen har definierats som en samhällskris eftersom den är en samling olika kriser som påverkat samhället på olika sätt. Eftersom coronakrisen inte gått att jämföra med någon kris i modern tid och har... (More)
Under våren 2020 har många blivit påverkade av det så kallade coronaviruset, Covid19. Viruset har eskalerat i hög takt och utvecklats till en pandemi som påverkat världsekonomin och samtliga branscher. Dagligvaruhandeln har framförallt blivit påverkad och diskussioner har väckts kring konsumenters agerande i samband med den höga försäljningsökningen. Konsumtion under kriser har i tidigare forskning främst fokuserat på ekonomiska kriser, men vilken inverkan samhällskriser har på konsumtionen har inte studerats i samma utsträckning. Coronakrisen har definierats som en samhällskris eftersom den är en samling olika kriser som påverkat samhället på olika sätt. Eftersom coronakrisen inte gått att jämföra med någon kris i modern tid och har påverkat dagligvaruhandeln i stor utsträckning, var syftet med studien att få en djupare förståelse för vilken inverkan samhällskriser har på konsumtionen i dagligvaruhandeln.

Studien utgick från flermetodsforskning i form av en enkätstudie och tre fokusgrupper. Metodvalet gav en djupare förståelse för hur svenska konsumenter agerade under coronakrisen. Analysen är baserad på resultatet från enkäten och intervjusvaren från fokusgrupperna och utgår från ett praktikteoretiskt perspektiv. Genom att applicera ett praktikteoretiskt perspektiv på problemet skapas en djupare och mer nyanserad bild av vilka konsumtionspraktiker som synliggjordes under coronakrisen. Studien identifierar olika konsumtionspraktiker i livsmedelsbutiker, men visade även att det finns en komplexitet i att konkret utläsa praktikerna eftersom konsumenter kan se olika på sina egna och andras konsumtionspraktiker. Komplexiteten kan grunda sig i diskursen om “bunkring” som uppmärksammats i dagligvaruhandeln under krisen. Konsumtionspraktikerna kan även variera innan, under och efter pandemin inträffade eftersom läget förändras konstant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristing, Agnes LU and Börjesson, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Ett praktikteoretiskt perspektiv på livsmedelskonsumtionen under coronakrisen 2020
course
KSMK65 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Coronakrisen, livsmedelskonsumtion, praktikteori, flermetodsforskning, consumer culture theory.
language
Swedish
id
9026869
date added to LUP
2020-09-08 13:52:58
date last changed
2020-09-08 13:52:58
@misc{9026869,
 abstract   = {Under våren 2020 har många blivit påverkade av det så kallade coronaviruset, Covid19. Viruset har eskalerat i hög takt och utvecklats till en pandemi som påverkat världsekonomin och samtliga branscher. Dagligvaruhandeln har framförallt blivit påverkad och diskussioner har väckts kring konsumenters agerande i samband med den höga försäljningsökningen. Konsumtion under kriser har i tidigare forskning främst fokuserat på ekonomiska kriser, men vilken inverkan samhällskriser har på konsumtionen har inte studerats i samma utsträckning. Coronakrisen har definierats som en samhällskris eftersom den är en samling olika kriser som påverkat samhället på olika sätt. Eftersom coronakrisen inte gått att jämföra med någon kris i modern tid och har påverkat dagligvaruhandeln i stor utsträckning, var syftet med studien att få en djupare förståelse för vilken inverkan samhällskriser har på konsumtionen i dagligvaruhandeln. 

Studien utgick från flermetodsforskning i form av en enkätstudie och tre fokusgrupper. Metodvalet gav en djupare förståelse för hur svenska konsumenter agerade under coronakrisen. Analysen är baserad på resultatet från enkäten och intervjusvaren från fokusgrupperna och utgår från ett praktikteoretiskt perspektiv. Genom att applicera ett praktikteoretiskt perspektiv på problemet skapas en djupare och mer nyanserad bild av vilka konsumtionspraktiker som synliggjordes under coronakrisen. Studien identifierar olika konsumtionspraktiker i livsmedelsbutiker, men visade även att det finns en komplexitet i att konkret utläsa praktikerna eftersom konsumenter kan se olika på sina egna och andras konsumtionspraktiker. Komplexiteten kan grunda sig i diskursen om “bunkring” som uppmärksammats i dagligvaruhandeln under krisen. Konsumtionspraktikerna kan även variera innan, under och efter pandemin inträffade eftersom läget förändras konstant.},
 author    = {Kristing, Agnes and Börjesson, Hanna},
 keyword   = {Coronakrisen,livsmedelskonsumtion,praktikteori,flermetodsforskning,consumer culture theory.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kris som utmanat dagligvaruhandeln},
 year     = {2020},
}