Advanced

Svenska investmentbolags hållbarhetsrapportering

Hansson, Malin LU ; Willborg Svensson, Pauline LU and Petersson, Emma LU (2020) FEKH69 20201
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investmentbolags och deras portföljbolag rapporterar om liknande aspekter i sin hållbarhetsrapportering, genom att identifiera likheter och skillnader i rapporteringen. Vidare kommer studien även undersöka varför dessa likheter och skillnader finns.

Metod: Denna studie jämför hållbarhetsrapporteringen i fyra svenska investmentbolag och deras börsnoterade portföljbolag, genom att utföra en flermetodsforskning i form av en innehållsanalys som tar såväl en kvantitativ som kvalitativ ansats. Studien utgår ifrån Agenda 2030 och FN:s
globala mål för hållbar utveckling som referensram för hållbarhet.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av intressentteori och... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investmentbolags och deras portföljbolag rapporterar om liknande aspekter i sin hållbarhetsrapportering, genom att identifiera likheter och skillnader i rapporteringen. Vidare kommer studien även undersöka varför dessa likheter och skillnader finns.

Metod: Denna studie jämför hållbarhetsrapporteringen i fyra svenska investmentbolag och deras börsnoterade portföljbolag, genom att utföra en flermetodsforskning i form av en innehållsanalys som tar såväl en kvantitativ som kvalitativ ansats. Studien utgår ifrån Agenda 2030 och FN:s
globala mål för hållbar utveckling som referensram för hållbarhet.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av intressentteori och institutionell teori, som används för att analysera studiens resultat och förklara de likheter och skillnader som finns i investmentbolagen och deras portföljbolags hållbarhetsrapportering.

Empiri: Det empiriska underlaget består av investmentbolags och deras noterade portföljbolags integrerade årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter, från vilka data har sammanställts i form av tabeller, diagram, sammanfattningar och citat.

Resultat: De resultat studien kommit fram till visar likheter i hållbarhetsrapporteringen, i form av att investmentbolagen och deras portföljbolag i många fall nämner och rapporterar om samma globala mål. Detta kan i flertalet fall förklaras med olika typer av isomorfism. Vidare framkom en
del skillnader i vilka mål som nämns och rapporteras om i rapporterna, vilket i ett fåtal fall kunnat kopplas till intressentteori. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Malin LU ; Willborg Svensson, Pauline LU and Petersson, Emma LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhetsrapportering, investmentbolag, portföljbolag, Agenda 2030, FN:s globala mål
language
Swedish
id
9027266
date added to LUP
2020-08-27 10:21:53
date last changed
2020-08-27 10:21:53
@misc{9027266,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investmentbolags och deras portföljbolag rapporterar om liknande aspekter i sin hållbarhetsrapportering, genom att identifiera likheter och skillnader i rapporteringen. Vidare kommer studien även undersöka varför dessa likheter och skillnader finns.

Metod: Denna studie jämför hållbarhetsrapporteringen i fyra svenska investmentbolag och deras börsnoterade portföljbolag, genom att utföra en flermetodsforskning i form av en innehållsanalys som tar såväl en kvantitativ som kvalitativ ansats. Studien utgår ifrån Agenda 2030 och FN:s
globala mål för hållbar utveckling som referensram för hållbarhet.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av intressentteori och institutionell teori, som används för att analysera studiens resultat och förklara de likheter och skillnader som finns i investmentbolagen och deras portföljbolags hållbarhetsrapportering.

Empiri: Det empiriska underlaget består av investmentbolags och deras noterade portföljbolags integrerade årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter, från vilka data har sammanställts i form av tabeller, diagram, sammanfattningar och citat.

Resultat: De resultat studien kommit fram till visar likheter i hållbarhetsrapporteringen, i form av att investmentbolagen och deras portföljbolag i många fall nämner och rapporterar om samma globala mål. Detta kan i flertalet fall förklaras med olika typer av isomorfism. Vidare framkom en
del skillnader i vilka mål som nämns och rapporteras om i rapporterna, vilket i ett fåtal fall kunnat kopplas till intressentteori.},
 author    = {Hansson, Malin and Willborg Svensson, Pauline and Petersson, Emma},
 keyword   = {Hållbarhetsrapportering,investmentbolag,portföljbolag,Agenda 2030,FN:s globala mål},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska investmentbolags hållbarhetsrapportering},
 year     = {2020},
}