Advanced

Felanalys inom bygg- och järnvägsbranschen

Kahrimanovic, Adel LU (2020) VTVL01 20191
Transport and Roads
Abstract
The construction process has a profound role withing the infrastructure, and lais the foundation for the construction itself. It can be described as layout of how the construction will be managed, provided for and organized. Therefore, this process involves several actors. The construction process involves activities such as inventory, needs investigations, designs for technical solutions, production and management. The same pattern of activities within the building process can be found within the railway industry. Railway projects have during many years been designed and governed with a pen and a paper. Therefore, one can assume that complications and errors have occurred as a result of this method. However, due to the trend of... (More)
The construction process has a profound role withing the infrastructure, and lais the foundation for the construction itself. It can be described as layout of how the construction will be managed, provided for and organized. Therefore, this process involves several actors. The construction process involves activities such as inventory, needs investigations, designs for technical solutions, production and management. The same pattern of activities within the building process can be found within the railway industry. Railway projects have during many years been designed and governed with a pen and a paper. Therefore, one can assume that complications and errors have occurred as a result of this method. However, due to the trend of digitalization the construction process has undergone a change in all sectors and industries, transforming from a analogue process to a digital process. Resulting, in a minimized number of errors due to digital tools such and vector-based drawing programs. Nevertheless, it is important to note that the errors have only been minimized and not eliminated completely, which means that errors still occur. It is the purpose of the literature study to examine the nature of these errors and why they occur.
In addition, the study has been complemented with a case study, in order to contrast and compare the theoretical knowledge from the source material with the everyday routines in the industry. The case study contains interviews and observations made in Rejlers, a company offering technical consultancy services.
There a number of errors that can occur during the construction process, and a majority of those errors are caused by an ineffective working routine. Moreover, the underlying factors to this ineffective working routine are communications, coordination, information, knowledge, stress, risk taking, commitment, human related factors, uncertainty in the environment as well as instability in the organization itself. In order to work in a preventive way resulting in the elimination of errors, one (Less)
Abstract (Swedish)
Byggprocessen har en omfattande roll i det infrastrukturella bygget och utgör grunden till en byggnation. Man kan uttrycka byggprocessen som en helhetsbild av hur uppförandet av en byggnad/anläggning går till. Många olika aktörer är involverade i denna process. Byggprocessen innefattar allt från inventeringar, behovsutredningar, gestaltningar till tekniska lösningar, produktion och förvaltning. Även byggprocessen inom järnvägsbranschen ser liknande ut. I flera år har man styrt olika järnvägsprojekt med hjälp av hand, penna och papper, och man kan tänka sig att många komplikationer och fel uppstått som följd av detta tillvägagångssätt. Med åren har det dock skett en digital utveckling som än idag pågår. Byggprocessen för alla branscher och... (More)
Byggprocessen har en omfattande roll i det infrastrukturella bygget och utgör grunden till en byggnation. Man kan uttrycka byggprocessen som en helhetsbild av hur uppförandet av en byggnad/anläggning går till. Många olika aktörer är involverade i denna process. Byggprocessen innefattar allt från inventeringar, behovsutredningar, gestaltningar till tekniska lösningar, produktion och förvaltning. Även byggprocessen inom järnvägsbranschen ser liknande ut. I flera år har man styrt olika järnvägsprojekt med hjälp av hand, penna och papper, och man kan tänka sig att många komplikationer och fel uppstått som följd av detta tillvägagångssätt. Med åren har det dock skett en digital utveckling som än idag pågår. Byggprocessen för alla branscher och inte bara järnvägsbranschen har övergått från att vara analog till att den idag är en digital process. Digitala verktyg och vektorbaserade ritningsprogram har börjat användas, vilket effektiviserat arbetet och gjort så att antalet fel i processen reducerats. Att det trots detta inträffar fel och komplikationer i byggprocessen är inte ovanligt.
För att kunna förstå vilka problem som uppstår och varför de uppstår, har en litteraturstudie genomförts. Litteraturstudien har sedermera kompletterats med en intervjustudie med avsikten att jämföra teorin med praktiken. Intervjustudien innefattar intervjuer och observationer på företaget Rejlers som bedriver arbete inom flera tekniska branscher, bland annat järnvägsbranschen.
Det finns ett flertal problem som kan uppstå under byggprocessen. De flesta problemen uppstår på grund av ett ineffektivt arbetssätt. Det ineffektiva arbetssättet grundar sig på följande bakomliggande faktorer: kommunikation, samordning, information, kunskap, stress, risktagande, engagemang, mänskliga faktorer, osäkerheter i omgivning samt instabila organisationer. För att arbeta på ett förbyggande sätt så att problem inte uppstår måste man få ordning på dessa bakomliggande faktorer, genom bland annat bättre planering och olika återförningsmöte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kahrimanovic, Adel LU
supervisor
organization
alternative title
Fault analysis in the construction and railway industry
course
VTVL01 20191
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
byggprocess, projekteringsprocess stress, risktagande, engagemang, bakomliggande faktorer, mänskliga faktorer, kunskap, information, samordning, kommunikation osäkerheter i omgivning och instabila organisationer.
report number
ISRN LUTHBG/THID-20/5606
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
9028482
date added to LUP
2020-09-09 11:17:11
date last changed
2020-10-05 12:51:50
@misc{9028482,
 abstract   = {The construction process has a profound role withing the infrastructure, and lais the foundation for the construction itself. It can be described as layout of how the construction will be managed, provided for and organized. Therefore, this process involves several actors. The construction process involves activities such as inventory, needs investigations, designs for technical solutions, production and management. The same pattern of activities within the building process can be found within the railway industry. Railway projects have during many years been designed and governed with a pen and a paper. Therefore, one can assume that complications and errors have occurred as a result of this method. However, due to the trend of digitalization the construction process has undergone a change in all sectors and industries, transforming from a analogue process to a digital process. Resulting, in a minimized number of errors due to digital tools such and vector-based drawing programs. Nevertheless, it is important to note that the errors have only been minimized and not eliminated completely, which means that errors still occur. It is the purpose of the literature study to examine the nature of these errors and why they occur. 
In addition, the study has been complemented with a case study, in order to contrast and compare the theoretical knowledge from the source material with the everyday routines in the industry. The case study contains interviews and observations made in Rejlers, a company offering technical consultancy services. 
 There a number of errors that can occur during the construction process, and a majority of those errors are caused by an ineffective working routine. Moreover, the underlying factors to this ineffective working routine are communications, coordination, information, knowledge, stress, risk taking, commitment, human related factors, uncertainty in the environment as well as instability in the organization itself. In order to work in a preventive way resulting in the elimination of errors, one},
 author    = {Kahrimanovic, Adel},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {byggprocess,projekteringsprocess stress,risktagande,engagemang,bakomliggande faktorer,mänskliga faktorer,kunskap,information,samordning,kommunikation osäkerheter i omgivning och instabila organisationer.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Felanalys inom bygg- och järnvägsbranschen},
 year     = {2020},
}