Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden : en kvalitativ studie av samhällets kvantifiering

Truedsson, Lisa Rebecca LU and Helton, Emma LU (2021) MKVK04 20202
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Denna uppsats heter ”Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden” och är skriven av Emma Helton och Lisa Truedsson på Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Samhällets digitalisering har underlättat insamlingen av data, och därmed skapat bättre förutsättningar för kvantifiering och ranking. Detta leder till att vi rankar fler områden som formar hur vi förstår och värdesätter olika fenomen. Ett område som påverkats av denna förändring är utbildningsvärlden.

Denna studie undersöker hur ranking och dess logik präglar universitetsvärlden och vilka eventuella konsekvenser det kan leda till. Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som insamlingsmetod och en fallstudie som... (More)
Denna uppsats heter ”Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden” och är skriven av Emma Helton och Lisa Truedsson på Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Samhällets digitalisering har underlättat insamlingen av data, och därmed skapat bättre förutsättningar för kvantifiering och ranking. Detta leder till att vi rankar fler områden som formar hur vi förstår och värdesätter olika fenomen. Ett område som påverkats av denna förändring är utbildningsvärlden.

Denna studie undersöker hur ranking och dess logik präglar universitetsvärlden och vilka eventuella konsekvenser det kan leda till. Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som insamlingsmetod och en fallstudie som analysmetod. Empirin examineras med hjälp av litteratur som handlar om varumärke, algoritmer, medielogik och ett mätbart samhälle. För att studera fenomenet har analysen delats upp i tre delar. I den första delen granskas nyhetsrapportering kring ranking, dels i oberoende medier och dels i universitets egna kanaler. I den andra delen undersöks analytiska artiklar publicerade av universitet där de själva diskuterar rankingens påverkan. I den tredje delen studeras hur utvalda universitet marknadsför sig på sin hemsida i relation till ranking.

Analysen visade att både för hög- och lågrankade universitet anpassar sig efter rankinglogik genom att publicera nyheter om sin placering och därmed använda detta i sin marknadsföring. Våra tolkningar resulterade i slutsatsen att rankinglogik blir en extension av begreppet medielogik, dvs att rankinglogiken präglar universitetsvärlden likt hur medielogiken präglar medierapporteringen. Problemet med rankinglogik är att det finns en del brister. En konsekvens blir att individer och organisationer försöker göra rätt enligt rankingens logik. Detta leder i sin tur till att ytan blir viktigare än innehållet. En annan konsekvens blir att rankingen privilegierar de redan priviligierade och på så sätt gynnar rådande hierarki. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Truedsson, Lisa Rebecca LU and Helton, Emma LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ranking, universitet, medielogik, rankinglogik, varumärke, mätbart samhälle
language
Swedish
id
9033671
date added to LUP
2021-02-02 08:25:26
date last changed
2021-02-02 08:25:26
@misc{9033671,
 abstract   = {{Denna uppsats heter ”Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden” och är skriven av Emma Helton och Lisa Truedsson på Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. Samhällets digitalisering har underlättat insamlingen av data, och därmed skapat bättre förutsättningar för kvantifiering och ranking. Detta leder till att vi rankar fler områden som formar hur vi förstår och värdesätter olika fenomen. Ett område som påverkats av denna förändring är utbildningsvärlden. 

Denna studie undersöker hur ranking och dess logik präglar universitetsvärlden och vilka eventuella konsekvenser det kan leda till. Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som insamlingsmetod och en fallstudie som analysmetod. Empirin examineras med hjälp av litteratur som handlar om varumärke, algoritmer, medielogik och ett mätbart samhälle. För att studera fenomenet har analysen delats upp i tre delar. I den första delen granskas nyhetsrapportering kring ranking, dels i oberoende medier och dels i universitets egna kanaler. I den andra delen undersöks analytiska artiklar publicerade av universitet där de själva diskuterar rankingens påverkan. I den tredje delen studeras hur utvalda universitet marknadsför sig på sin hemsida i relation till ranking. 

Analysen visade att både för hög- och lågrankade universitet anpassar sig efter rankinglogik genom att publicera nyheter om sin placering och därmed använda detta i sin marknadsföring. Våra tolkningar resulterade i slutsatsen att rankinglogik blir en extension av begreppet medielogik, dvs att rankinglogiken präglar universitetsvärlden likt hur medielogiken präglar medierapporteringen. Problemet med rankinglogik är att det finns en del brister. En konsekvens blir att individer och organisationer försöker göra rätt enligt rankingens logik. Detta leder i sin tur till att ytan blir viktigare än innehållet. En annan konsekvens blir att rankingen privilegierar de redan priviligierade och på så sätt gynnar rådande hierarki.}},
 author    = {{Truedsson, Lisa Rebecca and Helton, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rankinglogikens påverkan på universitetsvärlden : en kvalitativ studie av samhällets kvantifiering}},
 year     = {{2021}},
}