Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Läkemedels bortprioriterade biverkningar : kommunikationsåtgärder för en mer hållbar läkemedelskonsumtion

Melbye Frederiksen, Jeppe LU and Sjöström, Frida LU (2021) MKVA22 20202
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Miljö är ett aktuellt ämne som belyser och påverkar flera branscher idag, där konsumenternas efterfrågan på miljömärkta varor styr och påverkar utbudet. Det är ett väl uppmärksammat och återkommande tema på medieagendan och många anser sig idag vara miljömedvetna samt väl insatta i hållbarhet och miljöanpassad konsumtion. Vid handel av läkemedel är dock miljöaspekterna till synes betydligt mindre uppmärksammade (Wennmalm 2009). Här framhävs bristen av kännedom kring miljö och hållbarhet i branschen som en anledning till det låga engagemang som idag påträffas kring läkemedel och dess miljöpåverkan (Fredriksson & Fuentes 2016). Konsumtion av läkemedel kan även skilja sig en del från andra köpvanor, vilket i sin tur även har visats påverka de... (More)
Miljö är ett aktuellt ämne som belyser och påverkar flera branscher idag, där konsumenternas efterfrågan på miljömärkta varor styr och påverkar utbudet. Det är ett väl uppmärksammat och återkommande tema på medieagendan och många anser sig idag vara miljömedvetna samt väl insatta i hållbarhet och miljöanpassad konsumtion. Vid handel av läkemedel är dock miljöaspekterna till synes betydligt mindre uppmärksammade (Wennmalm 2009). Här framhävs bristen av kännedom kring miljö och hållbarhet i branschen som en anledning till det låga engagemang som idag påträffas kring läkemedel och dess miljöpåverkan (Fredriksson & Fuentes 2016). Konsumtion av läkemedel kan även skilja sig en del från andra köpvanor, vilket i sin tur även har visats påverka de miljömedvetna köpbesluten.
Studien presenterar problematiken med dagens läkemedelsproduktion och hur kommunikationen kring dess miljöaspekter idag verkar bristfällig. Den kommunikativa bristen resulterar i en avsaknad av vetskap om miljö och hållbarhet hos konsumenter, med resultat i att handeln av miljövänliga läkemedel blir reducerad. Att sprida information och skapa en grundläggande medvetenhet kring miljö inom läkemedelsbranschen har visat sig vara en betydande grund som behövs för att uppmuntra till ett miljövänligt agerande. I följande uppsats undersöker vi flertalet olika resonemang kring konsumtion av läkemedel för att sedan redogöra för hur kommunikation kring ämnet kan appliceras och nå konsumenterna på bäst möjliga sätt. Undersökningen är baserad på kvalitativa fallstudier, genom insamling av empirisk forskning, fältundersökning samt intervjuer av personer i åldersgruppen 18-25. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Melbye Frederiksen, Jeppe LU and Sjöström, Frida LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
konsumtion, hållbarhet, miljö, kommunikation, läkemedel
language
Swedish
additional info
Study
id
9035206
date added to LUP
2021-01-20 16:15:08
date last changed
2021-01-20 16:15:08
@misc{9035206,
 abstract   = {{Miljö är ett aktuellt ämne som belyser och påverkar flera branscher idag, där konsumenternas efterfrågan på miljömärkta varor styr och påverkar utbudet. Det är ett väl uppmärksammat och återkommande tema på medieagendan och många anser sig idag vara miljömedvetna samt väl insatta i hållbarhet och miljöanpassad konsumtion. Vid handel av läkemedel är dock miljöaspekterna till synes betydligt mindre uppmärksammade (Wennmalm 2009). Här framhävs bristen av kännedom kring miljö och hållbarhet i branschen som en anledning till det låga engagemang som idag påträffas kring läkemedel och dess miljöpåverkan (Fredriksson & Fuentes 2016). Konsumtion av läkemedel kan även skilja sig en del från andra köpvanor, vilket i sin tur även har visats påverka de miljömedvetna köpbesluten.
Studien presenterar problematiken med dagens läkemedelsproduktion och hur kommunikationen kring dess miljöaspekter idag verkar bristfällig. Den kommunikativa bristen resulterar i en avsaknad av vetskap om miljö och hållbarhet hos konsumenter, med resultat i att handeln av miljövänliga läkemedel blir reducerad. Att sprida information och skapa en grundläggande medvetenhet kring miljö inom läkemedelsbranschen har visat sig vara en betydande grund som behövs för att uppmuntra till ett miljövänligt agerande. I följande uppsats undersöker vi flertalet olika resonemang kring konsumtion av läkemedel för att sedan redogöra för hur kommunikation kring ämnet kan appliceras och nå konsumenterna på bäst möjliga sätt. Undersökningen är baserad på kvalitativa fallstudier, genom insamling av empirisk forskning, fältundersökning samt intervjuer av personer i åldersgruppen 18-25.}},
 author    = {{Melbye Frederiksen, Jeppe and Sjöström, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Läkemedels bortprioriterade biverkningar : kommunikationsåtgärder för en mer hållbar läkemedelskonsumtion}},
 year     = {{2021}},
}