Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Individanpassad marknadsföring på digitala plattformar

Andersson, Louise LU ; Ericsson, Annie LU and Wilczynska, Martyna Maria LU (2021) FEKH29 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till
individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten
befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras
inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag.

Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och
Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al., FFF-modellen av Dange och
Kumar, tricomponent attitude-modellen av Rosenberg och Hanland.

Metod: Uppsatsen är utformad genom en kvantitativ forskningsstrategi, med ett positivistiskt
förhållningssätt och utgår från en deduktiv ansats. Hypoteser... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till
individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten
befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras
inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag.

Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och
Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al., FFF-modellen av Dange och
Kumar, tricomponent attitude-modellen av Rosenberg och Hanland.

Metod: Uppsatsen är utformad genom en kvantitativ forskningsstrategi, med ett positivistiskt
förhållningssätt och utgår från en deduktiv ansats. Hypoteser har utvecklats och prövats
utifrån data som samlats in genom en enkätundersökning med hjälp av ett
bekvämlighetsurval.

Empiri: Är framställd av data från enkätundersökningen som besvarades av 178
respondenter. Den redovisade datan har bearbetats och testats i SPSS.

Slutsats/Diskussion: Konsumenter har som mest positiv attityd till individanpassad reklam
när den kommer från företag de tidigare har köpt från. Vidare har konsumenter mer positiv
attityd till individanpassad reklam innan köptillfället än efter köptillfället. Den faktor som har
en påverkan på konsumenters attityd till individanpassad reklam är förtroende för företag, när
det gäller företag som konsumenten har köpt från tidigare. För de övriga externa faktorerna
gällande ålder och inställning till personlig integritet har inget statistiskt säkerställt samband
kunnat påvisas mellan faktorerna och konsumenters attityd till individanpassad
marknadsföring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Louise LU ; Ericsson, Annie LU and Wilczynska, Martyna Maria LU
supervisor
organization
alternative title
Individual marketing on digital platforms
course
FEKH29 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
individanpassad marknadsföring, konsumentattityder, digital köpprocess, digitala plattformar, the tricomponent attitude-modellen, FFF-modellen
language
Swedish
id
9040228
date added to LUP
2021-02-15 11:41:48
date last changed
2021-02-15 11:41:48
@misc{9040228,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till
individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten
befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras
inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag.

Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och
Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al., FFF-modellen av Dange och
Kumar, tricomponent attitude-modellen av Rosenberg och Hanland.

Metod: Uppsatsen är utformad genom en kvantitativ forskningsstrategi, med ett positivistiskt
förhållningssätt och utgår från en deduktiv ansats. Hypoteser har utvecklats och prövats
utifrån data som samlats in genom en enkätundersökning med hjälp av ett
bekvämlighetsurval.

Empiri: Är framställd av data från enkätundersökningen som besvarades av 178
respondenter. Den redovisade datan har bearbetats och testats i SPSS.

Slutsats/Diskussion: Konsumenter har som mest positiv attityd till individanpassad reklam
när den kommer från företag de tidigare har köpt från. Vidare har konsumenter mer positiv
attityd till individanpassad reklam innan köptillfället än efter köptillfället. Den faktor som har
en påverkan på konsumenters attityd till individanpassad reklam är förtroende för företag, när
det gäller företag som konsumenten har köpt från tidigare. För de övriga externa faktorerna
gällande ålder och inställning till personlig integritet har inget statistiskt säkerställt samband
kunnat påvisas mellan faktorerna och konsumenters attityd till individanpassad
marknadsföring.}},
 author    = {{Andersson, Louise and Ericsson, Annie and Wilczynska, Martyna Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Individanpassad marknadsföring på digitala plattformar}},
 year     = {{2021}},
}