Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En resa i Coronatider

Bullock, Alexander Stephen LU ; Lundblad, Filip LU and Svensson, Hannes LU (2021) FEKH29 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Denna uppsats avser att undersöka hur köpprocessen ser ut för konsumenter i generationerna Baby Boomers och Silent Generation under pågående Coronapandemi. Arbetet kommer tydligt fokusera på de fem stegen i The five-stage model för att bidra med ytterligare teoretisk kunskap om köpprocessen online, för konsumenter inom de valda generationerna.

Metod: Undersökningen har ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom fokus har varit på att förstå och tolka den insamlade datan. Datan i sig har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer samt observationer och undersökningen karaktäriseras således av en kvalitativ forskningsmetod.

Empiri: Undersökningens empiri består primärt av sekundärdata i form av en forskningsstudie från... (More)
Syfte: Denna uppsats avser att undersöka hur köpprocessen ser ut för konsumenter i generationerna Baby Boomers och Silent Generation under pågående Coronapandemi. Arbetet kommer tydligt fokusera på de fem stegen i The five-stage model för att bidra med ytterligare teoretisk kunskap om köpprocessen online, för konsumenter inom de valda generationerna.

Metod: Undersökningen har ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom fokus har varit på att förstå och tolka den insamlade datan. Datan i sig har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer samt observationer och undersökningen karaktäriseras således av en kvalitativ forskningsmetod.

Empiri: Undersökningens empiri består primärt av sekundärdata i form av en forskningsstudie från Göteborgs Universitet samt en undersökning gjord av United Nations Conference on Trade and Development. Den insamlade datan som utgör primärdatan i undersökningen består av 12 semistrukturerade intervjuer i kombination med en observation av ett fiktivt köp, med människor från generationerna Baby Boomers och The Silent Generation.

Resultat: Efter en djupgående analys av empirin har vi fått en nyanserad bild av köpprocessen online och den medföljande problematiken för generationerna. Vi har kommit fram till att The Silent generation har svårigheter att bibehålla samma persona vid e-handel som vid fysisk handel. Det framkommer att generationen har stora svårigheter under köpprocessens delar vid e-handel, vilket är ett resultat av den digitala okunskapen. Detta kan ställas i kontrast till den yngre generationen i undersökningen, som besitter bra översiktliga kunskaper om genomförandet av köp online. Det går även att se att kunskapen korrelerar starkt med ålder, då de yngre i spannet av Baby boomers presterar betydligt bättre än respondenterna i det övre intervallet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bullock, Alexander Stephen LU ; Lundblad, Filip LU and Svensson, Hannes LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ forskningsstudie om hur köpprocessen för konsumenter i generationerna Baby boomers och the Silent generation ser ut online under Covid-19-pandemin.
course
FEKH29 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9041907
date added to LUP
2021-03-17 09:08:47
date last changed
2021-03-17 09:08:47
@misc{9041907,
 abstract   = {{Syfte: Denna uppsats avser att undersöka hur köpprocessen ser ut för konsumenter i generationerna Baby Boomers och Silent Generation under pågående Coronapandemi. Arbetet kommer tydligt fokusera på de fem stegen i The five-stage model för att bidra med ytterligare teoretisk kunskap om köpprocessen online, för konsumenter inom de valda generationerna. 

Metod: Undersökningen har ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom fokus har varit på att förstå och tolka den insamlade datan. Datan i sig har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer samt observationer och undersökningen karaktäriseras således av en kvalitativ forskningsmetod.

Empiri: Undersökningens empiri består primärt av sekundärdata i form av en forskningsstudie från Göteborgs Universitet samt en undersökning gjord av United Nations Conference on Trade and Development. Den insamlade datan som utgör primärdatan i undersökningen består av 12 semistrukturerade intervjuer i kombination med en observation av ett fiktivt köp, med människor från generationerna Baby Boomers och The Silent Generation.

Resultat: Efter en djupgående analys av empirin har vi fått en nyanserad bild av köpprocessen online och den medföljande problematiken för generationerna. Vi har kommit fram till att The Silent generation har svårigheter att bibehålla samma persona vid e-handel som vid fysisk handel. Det framkommer att generationen har stora svårigheter under köpprocessens delar vid e-handel, vilket är ett resultat av den digitala okunskapen. Detta kan ställas i kontrast till den yngre generationen i undersökningen, som besitter bra översiktliga kunskaper om genomförandet av köp online. Det går även att se att kunskapen korrelerar starkt med ålder, då de yngre i spannet av Baby boomers presterar betydligt bättre än respondenterna i det övre intervallet.}},
 author    = {{Bullock, Alexander Stephen and Lundblad, Filip and Svensson, Hannes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En resa i Coronatider}},
 year     = {{2021}},
}