Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad händer när chefen kliver in i ditt vardagsrum och ber dig leverera? : en kvalitativ studie om hur yrkesidentiteten gestaltas i digitala videomöten

Hvalgren, Jenny LU and Leksell, Olivia LU (2021) MKVA22 20211
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Digitala videomöten har i samband med covid-19-pandemins framfart blivit en stor del av många arbetandes vardag. När arbetet inte längre kan utföras på den fysiska arbetsplatsen har digitala videoverktyg såsom Zoom och Teams blivit plattformen där arbetet numera utförs. Detta har lett till en form av interaktion där möten med kollegor sker digitalt i realtid från sin hemmiljö. Digitala videomöten resulterar i en inbjudan av kollegorna i sitt privatliv i sitt hem vilket ger utrymme till ytterligare medel att konstruera sin identitet och därmed sin yrkesidentitet. Videomöten möjliggör justering av både bakgrundsmiljö och särskild rekvisita, som skulle kunna användas som ett verktyg i att framställa sig själv eller uppfatta sina kollegor på... (More)
Digitala videomöten har i samband med covid-19-pandemins framfart blivit en stor del av många arbetandes vardag. När arbetet inte längre kan utföras på den fysiska arbetsplatsen har digitala videoverktyg såsom Zoom och Teams blivit plattformen där arbetet numera utförs. Detta har lett till en form av interaktion där möten med kollegor sker digitalt i realtid från sin hemmiljö. Digitala videomöten resulterar i en inbjudan av kollegorna i sitt privatliv i sitt hem vilket ger utrymme till ytterligare medel att konstruera sin identitet och därmed sin yrkesidentitet. Videomöten möjliggör justering av både bakgrundsmiljö och särskild rekvisita, som skulle kunna användas som ett verktyg i att framställa sig själv eller uppfatta sina kollegor på ett sätt som tidigare inte existerade. Syftet med studien är att undersöka hur yrkesidentiteten gestaltas på digitala videomöten. Hur ser jagbildningsprocessen ut i relation till yrkesrollen när den måste framföras digitalt från hemmiljön? Vi har i studien använt oss av en kvalitativ metod och genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra utvalda respondenter. Respondenterna är i åldrarna 25-35 och använder sig numera i arbetet uteslutande av digitala videomöten. I slutsatsen konstaterar vi att kunskapen om vikten av social interaktion och kommunikation för att skapa meningsfulla möten, samt sitt egna sammanhang är väl etablerat, men möjligheterna och omständigheterna har förändrats för respondenterna. Det är en fråga om nya former av handlingar och beteenden som har etablerats vilka är starkt kopplade till och beroende av vilka möjligheter som de digitala verktygen erbjuder, samt nuvarande strukturer och normsystem inom arbetsplatsen som förflyttats till valmöjligheter inom hemmet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hvalgren, Jenny LU and Leksell, Olivia LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
covid-19, yrkesidentitet, identitetskonstruktion, digitala videomöten
language
Swedish
id
9047315
date added to LUP
2021-07-08 14:08:46
date last changed
2021-07-08 14:08:46
@misc{9047315,
 abstract   = {{Digitala videomöten har i samband med covid-19-pandemins framfart blivit en stor del av många arbetandes vardag. När arbetet inte längre kan utföras på den fysiska arbetsplatsen har digitala videoverktyg såsom Zoom och Teams blivit plattformen där arbetet numera utförs. Detta har lett till en form av interaktion där möten med kollegor sker digitalt i realtid från sin hemmiljö. Digitala videomöten resulterar i en inbjudan av kollegorna i sitt privatliv i sitt hem vilket ger utrymme till ytterligare medel att konstruera sin identitet och därmed sin yrkesidentitet. Videomöten möjliggör justering av både bakgrundsmiljö och särskild rekvisita, som skulle kunna användas som ett verktyg i att framställa sig själv eller uppfatta sina kollegor på ett sätt som tidigare inte existerade. Syftet med studien är att undersöka hur yrkesidentiteten gestaltas på digitala videomöten. Hur ser jagbildningsprocessen ut i relation till yrkesrollen när den måste framföras digitalt från hemmiljön? Vi har i studien använt oss av en kvalitativ metod och genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra utvalda respondenter. Respondenterna är i åldrarna 25-35 och använder sig numera i arbetet uteslutande av digitala videomöten. I slutsatsen konstaterar vi att kunskapen om vikten av social interaktion och kommunikation för att skapa meningsfulla möten, samt sitt egna sammanhang är väl etablerat, men möjligheterna och omständigheterna har förändrats för respondenterna. Det är en fråga om nya former av handlingar och beteenden som har etablerats vilka är starkt kopplade till och beroende av vilka möjligheter som de digitala verktygen erbjuder, samt nuvarande strukturer och normsystem inom arbetsplatsen som förflyttats till valmöjligheter inom hemmet.}},
 author    = {{Hvalgren, Jenny and Leksell, Olivia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vad händer när chefen kliver in i ditt vardagsrum och ber dig leverera? : en kvalitativ studie om hur yrkesidentiteten gestaltas i digitala videomöten}},
 year     = {{2021}},
}