Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sångens effekt på stamning: En kvalitativ studie om sången som redskap till bättre talflyt och större självförtroende

Kristiansson Lindgren, Adam LU (2021) LAMP72 20211
Malmö Academy of Music
Abstract
Because I have stuttered for the most part of my life, I want to find out why it is that I don’t stutter when I sing. The purpose of the study is to find out if there is something within singing technique that can be applied to the common speech. Could singing work as a method for reducing stuttering?
By studying and analyzing my own stutter I have found both differences and similarities in what is happening in my body when I speak or sing. With previous scientific research along with an interview I have tried to connect them to understand what is happening when a stutter occurs, and how singing differentiates from speaking.
Stuttering is a diagnosis that inhibits a good flow in speech. The speech often gets chopped up and blockages make... (More)
Because I have stuttered for the most part of my life, I want to find out why it is that I don’t stutter when I sing. The purpose of the study is to find out if there is something within singing technique that can be applied to the common speech. Could singing work as a method for reducing stuttering?
By studying and analyzing my own stutter I have found both differences and similarities in what is happening in my body when I speak or sing. With previous scientific research along with an interview I have tried to connect them to understand what is happening when a stutter occurs, and how singing differentiates from speaking.
Stuttering is a diagnosis that inhibits a good flow in speech. The speech often gets chopped up and blockages make you fixate on one word for a long time. In some way the brain has learned a certain behavior that makes it so that every time you stutter your memory has autonomized a certain movement pattern such as closing the vocal folds, tensing muscles et cetera. Researchers today have not completely agreed on the reason for stuttering, but many things point to that you don't receive a strong enough ignition signal from the brain when you start to speak. In singing the brain has a predetermined rhythm and melody to focus on. The results show that self confidence plays a big role and that maybe singing in itself isn’t a cure for stuttering, but it might help with boosting self confidence and find techniques and methods for coping with it. (Less)
Abstract (Swedish)
Eftersom jag har stammat större delen av livet vill jag ta reda på hur det kommer sig att stamningen inte uppkommer när jag ska sjunga. Syftet är att ta reda om det finns något i sångtekniken som kan appliceras på det vanliga talet. Skulle sången kunna fungera som en metod för att minska och hantera sin stamning?
Med hjälp av att studera och analysera min egna stamning har jag kunnat hittat skillnader och likheter mellan vad som händer i kroppen när jag pratar och när jag sjunger. Tillsammans med tidigare litteratur och genomförd intervju har jag försökt koppla ihop vad det är som händer när stamning uppkommer samt hur sången skiljer sig ifrån talet.
Stamning är en diagnos, där den som stammar har svårt att få till ett flyt i talet.... (More)
Eftersom jag har stammat större delen av livet vill jag ta reda på hur det kommer sig att stamningen inte uppkommer när jag ska sjunga. Syftet är att ta reda om det finns något i sångtekniken som kan appliceras på det vanliga talet. Skulle sången kunna fungera som en metod för att minska och hantera sin stamning?
Med hjälp av att studera och analysera min egna stamning har jag kunnat hittat skillnader och likheter mellan vad som händer i kroppen när jag pratar och när jag sjunger. Tillsammans med tidigare litteratur och genomförd intervju har jag försökt koppla ihop vad det är som händer när stamning uppkommer samt hur sången skiljer sig ifrån talet.
Stamning är en diagnos, där den som stammar har svårt att få till ett flyt i talet. Talet blir ofta hackigt och blockeringar gör att man kan fastna på ett ord väldigt länge. På något sätt har hjärnan tränat in ett visst beteende som gör att varje gång man stammar har minnet automatiserat ett visst rörelsemönster som t.ex. stänga stämbanden, spänna muskler etc. Orsaken till stamning är forskare inte helt överens om men mycket tyder på att man inte får lika stark startsignal från hjärnan när man ska prata. Vid sången har hjärnan en förbestämd rytm och melodi att haka upp sitt fokus på. Resultaten visar mycket på att självförtroendet är en stor bov och att sången kanske inte är ett botemedel i sig, men det kan hjälpa en att få en större tro på sig själv samt hitta tekniker och metoder som kan hjälpa en att hantera den på ett bättre sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristiansson Lindgren, Adam LU
supervisor
organization
alternative title
The effects of singing on stuttering: A qualitative study on how singing can be used as a tool for improving speech flow and self confidence
course
LAMP72 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avslappning, Avspänning, Musikpedagogik, Musikundervisning, Självbild, Självförtroende, Sångpedagogik, Utbildningsvetenskap Educational Science, Music Education, Relaxation, Self confidence, Self image, Singing Pedagogy
language
Swedish
id
9047478
date added to LUP
2021-06-02 10:40:48
date last changed
2022-01-14 12:33:40
@misc{9047478,
 abstract   = {{Because I have stuttered for the most part of my life, I want to find out why it is that I don’t stutter when I sing. The purpose of the study is to find out if there is something within singing technique that can be applied to the common speech. Could singing work as a method for reducing stuttering?
By studying and analyzing my own stutter I have found both differences and similarities in what is happening in my body when I speak or sing. With previous scientific research along with an interview I have tried to connect them to understand what is happening when a stutter occurs, and how singing differentiates from speaking.
Stuttering is a diagnosis that inhibits a good flow in speech. The speech often gets chopped up and blockages make you fixate on one word for a long time. In some way the brain has learned a certain behavior that makes it so that every time you stutter your memory has autonomized a certain movement pattern such as closing the vocal folds, tensing muscles et cetera. Researchers today have not completely agreed on the reason for stuttering, but many things point to that you don't receive a strong enough ignition signal from the brain when you start to speak. In singing the brain has a predetermined rhythm and melody to focus on. The results show that self confidence plays a big role and that maybe singing in itself isn’t a cure for stuttering, but it might help with boosting self confidence and find techniques and methods for coping with it.}},
 author    = {{Kristiansson Lindgren, Adam}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sångens effekt på stamning: En kvalitativ studie om sången som redskap till bättre talflyt och större självförtroende}},
 year     = {{2021}},
}