Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende

Passchier, Elin LU and Aspevall, Julia (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt, socialkonstruktionistiskt perspektiv och undersöker en myndighets Facebookinlägg genom en kvalitativ textanalys. Uppsatsen antar ett integrerat teoretiskt ramverk av Rhetorical Arena Theory och Framingteorin. Således utgörs analysen av en makro- och en mikroanalys. Makroanalysen illustrerar teman och interaktionsmönster inom
... (More)
Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt, socialkonstruktionistiskt perspektiv och undersöker en myndighets Facebookinlägg genom en kvalitativ textanalys. Uppsatsen antar ett integrerat teoretiskt ramverk av Rhetorical Arena Theory och Framingteorin. Således utgörs analysen av en makro- och en mikroanalys. Makroanalysen illustrerar teman och interaktionsmönster inom
kriskommunikationen och konstaterar myndighetens kriskommunikation som paradoxal. De mikroanalytiska observationerna avslöjar olika tolkningsramar och att dubbelkrisen utgörs av en dubbelmoral. Sammantaget visar analysen på en inkongruens mellan de framträdande rösternas tolkningsramar och att dynamiken mellan dessa övervägande präglas av en intressekonflikt. Analysen indikerar att ett misslyckande att ta flerstämmiga perspektiv i beaktande kan limitera en myndighets kriskommunikation och innebära implikationer på dess förtroende. (Less)
Abstract
The study aims to contribute to a nuanced perspective of crisis communication as a complex phenomenon by examining the dynamics of a double crisis from a multivocal perspective. The research questions are centered around how the dynamics between the most prominent voices in a double crisis appear and what implications a double crisis can have on an authority's trust. The study is based on a hermeneutic, social constructionist perspective and examines a post on an authority's Facebook page through a qualitative text analysis. The thesis assumes an integrated theoretical framework of Rhetorical Arena Theory and Framing Theory. Thus, the analysis consists of a macro- and a micro analysis.
The macro analysis illustrates themes and interaction... (More)
The study aims to contribute to a nuanced perspective of crisis communication as a complex phenomenon by examining the dynamics of a double crisis from a multivocal perspective. The research questions are centered around how the dynamics between the most prominent voices in a double crisis appear and what implications a double crisis can have on an authority's trust. The study is based on a hermeneutic, social constructionist perspective and examines a post on an authority's Facebook page through a qualitative text analysis. The thesis assumes an integrated theoretical framework of Rhetorical Arena Theory and Framing Theory. Thus, the analysis consists of a macro- and a micro analysis.
The macro analysis illustrates themes and interaction patterns in crisis communication and establishes the authority's crisis communication as paradoxical. The microanalytical observations reveal different interpretive frameworks and that the double crisis consists of a double standard. Overall, the analysis shows an incongruity between the interpretive frameworks of the prominent voices and that the dynamics between these are predominantly characterized by a conflict of interest. The analysis indicates that a failure
to take multivocal perspectives into account can limit an authority's crisis communication and have implications on public trust. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Passchier, Elin LU and Aspevall, Julia
supervisor
organization
course
SKOK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kriskommunikation, dubbelkris, andraordningsrisk, myndigheter, retorisk arena, framing, Facebook, offentlig verksamhet, förtroende, pandemi, crisis communication, double crisis, institutional risk, government, rhetorical arena, public sector, public trust, pandemic
language
Swedish
id
9048541
date added to LUP
2021-06-07 15:14:52
date last changed
2021-06-07 15:14:52
@misc{9048541,
 abstract   = {{The study aims to contribute to a nuanced perspective of crisis communication as a complex phenomenon by examining the dynamics of a double crisis from a multivocal perspective. The research questions are centered around how the dynamics between the most prominent voices in a double crisis appear and what implications a double crisis can have on an authority's trust. The study is based on a hermeneutic, social constructionist perspective and examines a post on an authority's Facebook page through a qualitative text analysis. The thesis assumes an integrated theoretical framework of Rhetorical Arena Theory and Framing Theory. Thus, the analysis consists of a macro- and a micro analysis.
The macro analysis illustrates themes and interaction patterns in crisis communication and establishes the authority's crisis communication as paradoxical. The microanalytical observations reveal different interpretive frameworks and that the double crisis consists of a double standard. Overall, the analysis shows an incongruity between the interpretive frameworks of the prominent voices and that the dynamics between these are predominantly characterized by a conflict of interest. The analysis indicates that a failure
to take multivocal perspectives into account can limit an authority's crisis communication and have implications on public trust.}},
 author    = {{Passchier, Elin and Aspevall, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende}},
 year     = {{2021}},
}