Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Går laget före jaget? Hur den visstidsanställda medarbetaren förstår ambassadörskap

Svensson, Filip LU and Björnfalk, Ebba (2021) SKOK11 20211
Department of Strategic Communication
Abstract
The increased competition amongst brands has raised the importance of coworkers to strengthen the organizational reputation. The research seen from an employee perspective on how these coworkers themselves experience brand ambassadorship is although limited. Within the frame of this study, semi-structured interviews have been conducted to gain a broader understanding of how temporary employees are understanding their role as brand ambassadors. By using an abductive approach and a hermeneutic perspective, the analysis is aimed to gain a deeper
understanding of the temporary employees' experiences. This resulted in three main themes; organizational culture, social identity, and personal branding. Based on these themes, a new concept is... (More)
The increased competition amongst brands has raised the importance of coworkers to strengthen the organizational reputation. The research seen from an employee perspective on how these coworkers themselves experience brand ambassadorship is although limited. Within the frame of this study, semi-structured interviews have been conducted to gain a broader understanding of how temporary employees are understanding their role as brand ambassadors. By using an abductive approach and a hermeneutic perspective, the analysis is aimed to gain a deeper
understanding of the temporary employees' experiences. This resulted in three main themes; organizational culture, social identity, and personal branding. Based on these themes, a new concept is positioned; the authentic brand ambassadorship. The authentic brand ambassador can be explained as when a coworker in a natural manner enhances the organizational brand and at the same time promote the personal brand.

The study's results are showing that the temporary employee finds the ambassadorship more appealing if they experience a personal benefit from it. The social identity and the sense of group affiliation are also affecting the will to act as a brand ambassador. In conclusion, the study contributes to a deeper understanding of how the temporary employee understands the brand ambassadorship. (Less)
Abstract (Swedish)
Den ökande konkurrensen bland varumärken har höjt trycket på medarbetarnas betydelse för organisationernas externa rykte. Det finns dock begränsad forskning kring medarbetarnas egna upplevelser samt kring hur de själva upplever ambassadörskap. Inom ramen för denna studie, har det genomförts semi-strukturerade intervjuer med visstidsanställda medarbetare för att skapa
förståelse för deras roll som ambassadör. Framställningen av analysen skapades utifrån en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt perspektiv för att kunna tolka och skapa förståelse utifrån de visstidsanställda medarbetarnas upplevelser. Analysen resulterade i tre större teman som baserar sig på det teoretiska ramverket: organisationskultur, social identitet och personal... (More)
Den ökande konkurrensen bland varumärken har höjt trycket på medarbetarnas betydelse för organisationernas externa rykte. Det finns dock begränsad forskning kring medarbetarnas egna upplevelser samt kring hur de själva upplever ambassadörskap. Inom ramen för denna studie, har det genomförts semi-strukturerade intervjuer med visstidsanställda medarbetare för att skapa
förståelse för deras roll som ambassadör. Framställningen av analysen skapades utifrån en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt perspektiv för att kunna tolka och skapa förståelse utifrån de visstidsanställda medarbetarnas upplevelser. Analysen resulterade i tre större teman som baserar sig på det teoretiska ramverket: organisationskultur, social identitet och personal branding. Utifrån nämnda teman visade det sig att det finns en skillnad mellan att vara en autentisk ambassadör och en ofrivillig ambassadör. Det autentiska ambassadörskapet, ett begrepp som postionerar, innebär att medarbetaren på ett naturligt och kravlöst sätt framhäver organisationens varumärke samtidigt som det personliga varumärke.

Studiens resultat visar att den visstidsanställda medarbetaren till en större grad agerar som en autentisk ambassadör för sin organisation, om personen själv upplever det som meningsfullt för sitt personliga varumärke. Även den sociala identiteten och grupptillhörigheten påverkar varumärkesbeteendet för den visstidsanställa medarbetare. Slutligen bidrar studien med en ökad förståelse och förklaring kring de faktorer som påverkar de visstidsanställda medarbetarnas förståelse av ambassadörskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Filip LU and Björnfalk, Ebba
supervisor
organization
course
SKOK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
temporary employment, brand ambassador, brand ambassadorship, personal branding, social identity approach, VCI alignment model, hermeneutic
language
Swedish
id
9049167
date added to LUP
2021-06-15 09:13:55
date last changed
2021-06-15 09:13:55
@misc{9049167,
 abstract   = {{The increased competition amongst brands has raised the importance of coworkers to strengthen the organizational reputation. The research seen from an employee perspective on how these coworkers themselves experience brand ambassadorship is although limited. Within the frame of this study, semi-structured interviews have been conducted to gain a broader understanding of how temporary employees are understanding their role as brand ambassadors. By using an abductive approach and a hermeneutic perspective, the analysis is aimed to gain a deeper
understanding of the temporary employees' experiences. This resulted in three main themes; organizational culture, social identity, and personal branding. Based on these themes, a new concept is positioned; the authentic brand ambassadorship. The authentic brand ambassador can be explained as when a coworker in a natural manner enhances the organizational brand and at the same time promote the personal brand.

The study's results are showing that the temporary employee finds the ambassadorship more appealing if they experience a personal benefit from it. The social identity and the sense of group affiliation are also affecting the will to act as a brand ambassador. In conclusion, the study contributes to a deeper understanding of how the temporary employee understands the brand ambassadorship.}},
 author    = {{Svensson, Filip and Björnfalk, Ebba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Går laget före jaget? Hur den visstidsanställda medarbetaren förstår ambassadörskap}},
 year     = {{2021}},
}