Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kör och Corona: En studie av repetitionsmetoder och utveckling i körverksamhet under Covid-19-pandemin

Arvidsson, Siri LU (2021) LAMP72 20211
Malmö Academy of Music
Abstract
During the Covid-19-pandemic choirs have suffered a lot, and around the world choirs have had to cancel and reorganize their activities. The purpose of this study is to investigate what measures have been taken by choirs, what rehearsal methods have been used and how choir conductors and singers have developed during the Covid-19-pandemic. The study has been performed through a survey to both choir conductors and singers, as well as an interview study with four choir conductors as informants. The literature chapter presents earlier studies of choir and Covid-19, choir pedagogy and acoustical conditions for choirs.
The result shows that much has changed in how choir rehearsals are done during the Covid-19-pandemic compared to before. The... (More)
During the Covid-19-pandemic choirs have suffered a lot, and around the world choirs have had to cancel and reorganize their activities. The purpose of this study is to investigate what measures have been taken by choirs, what rehearsal methods have been used and how choir conductors and singers have developed during the Covid-19-pandemic. The study has been performed through a survey to both choir conductors and singers, as well as an interview study with four choir conductors as informants. The literature chapter presents earlier studies of choir and Covid-19, choir pedagogy and acoustical conditions for choirs.
The result shows that much has changed in how choir rehearsals are done during the Covid-19-pandemic compared to before. The most used rehearsal methods have been digital rehearsals, singing with greater distance and in smaller groups. Normal rehearsals have also been replaced with singing lessons, music theory lessons and recordings. Due to the choirs not being able to see each other as much as before the choirs have not developed as groups, although the choir singers have had an individual development. The choir leaders have developed through their way of planning and being flexible in their approach to what their job as a choir conductor involves. The choirs in the study have also had to revalue their goals and their view of the purpose of choir activity. (Less)
Abstract (Swedish)
Under Covid-19-pandemin har körlivet drabbats hårt och körer runtom i världen har fått ställa in och ställa om sin verksamhet. Syftet med studien är att undersöka vilka åtgärder körer tagit, vilka repetitionsmetoder de använt sig av och hur körledare och körsångare har utvecklats under Covid-19-pandemin. Datainsamlingen har skett genom en enkät riktad till både körledare och körsångare samt en intervjustudie med fyra körledare som informanter. I litteraturkapitlet presenteras tidigare studier på kör och Covid-19, körpedagogik och akustiska förhållanden för kör.
Resultatet visar att mycket har förändrats i hur körrepetitioner gått till under Covid-19-pandemin jämfört med innan. De vanligaste repetitionsmetoderna har varit digitala... (More)
Under Covid-19-pandemin har körlivet drabbats hårt och körer runtom i världen har fått ställa in och ställa om sin verksamhet. Syftet med studien är att undersöka vilka åtgärder körer tagit, vilka repetitionsmetoder de använt sig av och hur körledare och körsångare har utvecklats under Covid-19-pandemin. Datainsamlingen har skett genom en enkät riktad till både körledare och körsångare samt en intervjustudie med fyra körledare som informanter. I litteraturkapitlet presenteras tidigare studier på kör och Covid-19, körpedagogik och akustiska förhållanden för kör.
Resultatet visar att mycket har förändrats i hur körrepetitioner gått till under Covid-19-pandemin jämfört med innan. De vanligaste repetitionsmetoderna har varit digitala repetitioner, att sjunga med större avstånd och i mindre grupper. Vanliga repetitioner har också ersatts med sångundervisning, musikteoriundervisning och inspelningar. På grund av att körerna inte har kunnat ses i samma utsträckning som förr har körerna inte utvecklats som grupp, däremot har det skett en viss individuell utveckling hos körsångarna. Körledarna har utvecklats genom sitt sätt att planera och att vara mer flexibla i sin inställning till vad deras arbete som körledare innebär. Körerna i studien har också fått omvärdera sina målsättningar och sin syn på syftet med körverksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arvidsson, Siri LU
supervisor
organization
alternative title
Choir and Corona: A study of rehearsal methods and development in choirs during the Covid-19-pandemic
course
LAMP72 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Corona, Covid-19, Kör, Körsång, Repetitionsmetoder, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Choir, Choir Singing, Rehearsal Methods, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
9049677
date added to LUP
2021-06-07 10:12:02
date last changed
2021-06-07 10:13:17
@misc{9049677,
 abstract   = {{During the Covid-19-pandemic choirs have suffered a lot, and around the world choirs have had to cancel and reorganize their activities. The purpose of this study is to investigate what measures have been taken by choirs, what rehearsal methods have been used and how choir conductors and singers have developed during the Covid-19-pandemic. The study has been performed through a survey to both choir conductors and singers, as well as an interview study with four choir conductors as informants. The literature chapter presents earlier studies of choir and Covid-19, choir pedagogy and acoustical conditions for choirs. 
The result shows that much has changed in how choir rehearsals are done during the Covid-19-pandemic compared to before. The most used rehearsal methods have been digital rehearsals, singing with greater distance and in smaller groups. Normal rehearsals have also been replaced with singing lessons, music theory lessons and recordings. Due to the choirs not being able to see each other as much as before the choirs have not developed as groups, although the choir singers have had an individual development. The choir leaders have developed through their way of planning and being flexible in their approach to what their job as a choir conductor involves. The choirs in the study have also had to revalue their goals and their view of the purpose of choir activity.}},
 author    = {{Arvidsson, Siri}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kör och Corona: En studie av repetitionsmetoder och utveckling i körverksamhet under Covid-19-pandemin}},
 year     = {{2021}},
}