Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Sparka honom!" : förtroendekriser i ett nytt medielandskap

Hede, Jacob LU and Brugge Arelund, Malin LU (2021) MKVA22 20211
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
De senaste årens teknologiska utveckling, med sociala medier i spetsen, har stöpt om samtidens medielandskap. En effekt av denna utveckling är att en ny direkthet skapats mellan offentlig person och gemene man. Detta nya förhållande innebär att offentliga personer numera både kan granskas och när skäl föreligger, bojkottas, av allmänheten. Fenomenet har kommit att benämnas som “cancel culture”. För de organisationer som i hög grad använder sig av offentliga personer som ansikten utåt, kan detta fenomen föreslås innebära en ny typ av kris. En sådan organisation är TV4. Inom loppet av fyra år har fyra av TV4:s profiler blivit föremål för skandaler som lett till krav på bojkott. Denna problematik är även vad uppsatsen tar avstamp i. Genom en... (More)
De senaste årens teknologiska utveckling, med sociala medier i spetsen, har stöpt om samtidens medielandskap. En effekt av denna utveckling är att en ny direkthet skapats mellan offentlig person och gemene man. Detta nya förhållande innebär att offentliga personer numera både kan granskas och när skäl föreligger, bojkottas, av allmänheten. Fenomenet har kommit att benämnas som “cancel culture”. För de organisationer som i hög grad använder sig av offentliga personer som ansikten utåt, kan detta fenomen föreslås innebära en ny typ av kris. En sådan organisation är TV4. Inom loppet av fyra år har fyra av TV4:s profiler blivit föremål för skandaler som lett till krav på bojkott. Denna problematik är även vad uppsatsen tar avstamp i. Genom en kvalitativ fallstudie och textanalys ämnar denna uppsats undersöka hur TV4 har hanterat och bemött de olika skandalerna och de förtroendekriser skandalerna kan föreslås ha förorsakat. Materialet består av TV4:s bemötande och kommunikation utåt kring händelserna, och har primärt hämtats från deras eget arkiv. Materialet har vidare analyserats genom teoretiska perspektiv rörande förhållandet mellan kändisar och varumärken, samt kring förtroendekriser och hanteringen av dessa. Analysen har gett slutsatsen att TV4:s slutgiltiga bemötande av förtroendekriser kan identifieras i fyra avgörande/primära faktorer vilka berör den samtida kontexten, skandalens natur, värdet av profilen samt huruvida skandalen innebär en förtroendekris eller förtroendeförlust.

“Sparka honom! – Förtroendekriser i ett nytt medielandskap” är skriven av Jacob Hede och Malin Brugge Arelund i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hede, Jacob LU and Brugge Arelund, Malin LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Cancel culture, TV4, kändisar, förtroendekris
language
Swedish
id
9049748
date added to LUP
2021-06-09 14:36:22
date last changed
2021-06-09 14:36:22
@misc{9049748,
 abstract   = {{De senaste årens teknologiska utveckling, med sociala medier i spetsen, har stöpt om samtidens medielandskap. En effekt av denna utveckling är att en ny direkthet skapats mellan offentlig person och gemene man. Detta nya förhållande innebär att offentliga personer numera både kan granskas och när skäl föreligger, bojkottas, av allmänheten. Fenomenet har kommit att benämnas som “cancel culture”. För de organisationer som i hög grad använder sig av offentliga personer som ansikten utåt, kan detta fenomen föreslås innebära en ny typ av kris. En sådan organisation är TV4. Inom loppet av fyra år har fyra av TV4:s profiler blivit föremål för skandaler som lett till krav på bojkott. Denna problematik är även vad uppsatsen tar avstamp i. Genom en kvalitativ fallstudie och textanalys ämnar denna uppsats undersöka hur TV4 har hanterat och bemött de olika skandalerna och de förtroendekriser skandalerna kan föreslås ha förorsakat. Materialet består av TV4:s bemötande och kommunikation utåt kring händelserna, och har primärt hämtats från deras eget arkiv. Materialet har vidare analyserats genom teoretiska perspektiv rörande förhållandet mellan kändisar och varumärken, samt kring förtroendekriser och hanteringen av dessa. Analysen har gett slutsatsen att TV4:s slutgiltiga bemötande av förtroendekriser kan identifieras i fyra avgörande/primära faktorer vilka berör den samtida kontexten, skandalens natur, värdet av profilen samt huruvida skandalen innebär en förtroendekris eller förtroendeförlust. 

“Sparka honom! – Förtroendekriser i ett nytt medielandskap” är skriven av Jacob Hede och Malin Brugge Arelund i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet.}},
 author    = {{Hede, Jacob and Brugge Arelund, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Sparka honom!" : förtroendekriser i ett nytt medielandskap}},
 year     = {{2021}},
}