Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Man måste verkligen vilja" En fenomenografisk studie kring mentorers uppfattningar av mentorskap för nyexaminerade lärare

Macsik, Amelie LU (2021) PEDM24 20211
Education
Abstract (Swedish)
Mentorskapet betraktas över lag som en positiv instans inom läraryrket, trots att det inte finns en helt enhetlig bild kring vad det egentligen innebär, dess effekter samt hur det skall organiseras. Syftet med denna studie har varit att undersöka mentorers uppfattningar kring mentorskap, samt relatera det till hur mentorskapet kan utformas för att på ett framgångsrikt sätt bidra till skolutvecklingen.
Studien utgår från en fenomenografisk metodansats och datainsamlingen har skett med hjälp utav semistrukturerade intervjuer med mentorer inom grundskolan.
Resultatet i studien visar på en variation i uppfattningarna kring mentorskap, samtidigt som tydliga teman gällande motivation, samarbete och brist på organisering framkommer.
Den... (More)
Mentorskapet betraktas över lag som en positiv instans inom läraryrket, trots att det inte finns en helt enhetlig bild kring vad det egentligen innebär, dess effekter samt hur det skall organiseras. Syftet med denna studie har varit att undersöka mentorers uppfattningar kring mentorskap, samt relatera det till hur mentorskapet kan utformas för att på ett framgångsrikt sätt bidra till skolutvecklingen.
Studien utgår från en fenomenografisk metodansats och datainsamlingen har skett med hjälp utav semistrukturerade intervjuer med mentorer inom grundskolan.
Resultatet i studien visar på en variation i uppfattningarna kring mentorskap, samtidigt som tydliga teman gällande motivation, samarbete och brist på organisering framkommer.
Den avslutande diskussionen, grundad i teori och resultat, argumenterar för ett behov av tydligare struktur kring mentorskapets organisering, en mer centraliserad modell, samt ökad integration med lärarutbildningen för att mentorskapet vidare på ett framgångsrikt sätt skall kunna fortsätta bidra till skolutvecklingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Macsik, Amelie LU
supervisor
organization
course
PEDM24 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
mentorskap, mentor, mentorskap för nyexaminerade lärare, skolutveckling, nyexaminerade lärare
language
Swedish
id
9050424
date added to LUP
2021-06-14 16:30:36
date last changed
2021-06-14 16:30:36
@misc{9050424,
 abstract   = {{Mentorskapet betraktas över lag som en positiv instans inom läraryrket, trots att det inte finns en helt enhetlig bild kring vad det egentligen innebär, dess effekter samt hur det skall organiseras. Syftet med denna studie har varit att undersöka mentorers uppfattningar kring mentorskap, samt relatera det till hur mentorskapet kan utformas för att på ett framgångsrikt sätt bidra till skolutvecklingen.
Studien utgår från en fenomenografisk metodansats och datainsamlingen har skett med hjälp utav semistrukturerade intervjuer med mentorer inom grundskolan.
Resultatet i studien visar på en variation i uppfattningarna kring mentorskap, samtidigt som tydliga teman gällande motivation, samarbete och brist på organisering framkommer.
Den avslutande diskussionen, grundad i teori och resultat, argumenterar för ett behov av tydligare struktur kring mentorskapets organisering, en mer centraliserad modell, samt ökad integration med lärarutbildningen för att mentorskapet vidare på ett framgångsrikt sätt skall kunna fortsätta bidra till skolutvecklingen.}},
 author    = {{Macsik, Amelie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Man måste verkligen vilja" En fenomenografisk studie kring mentorers uppfattningar av mentorskap för nyexaminerade lärare}},
 year     = {{2021}},
}