Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatpåverkan av hampadryck ur ett livscykelperspektiv

Lindbladh, Frida LU (2021) MVEM12 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet been studied. This study aims to examine the climate impact and water consumption of hemp milk throughout the whole process from the agricultural stage to the finished product via a life cycle assessment. The results show that the climate impact of one liter of hemp milk generates between 110 g - 160 g CO2-eq depending on the allocation of emissions from agriculture and source of energy used in the factory. The largest climate impact in the life cycle came from packaging and its combustion. The water consumption of one liter of hemp milk was calculated to 1.3 liter. The... (More)
Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet been studied. This study aims to examine the climate impact and water consumption of hemp milk throughout the whole process from the agricultural stage to the finished product via a life cycle assessment. The results show that the climate impact of one liter of hemp milk generates between 110 g - 160 g CO2-eq depending on the allocation of emissions from agriculture and source of energy used in the factory. The largest climate impact in the life cycle came from packaging and its combustion. The water consumption of one liter of hemp milk was calculated to 1.3 liter. The calculations were performed using information from the literature in combination with data from interviews with hemp farmers, among others. Both the climate impact and water consumption was generally lower than other plant-based alternatives found in the literature. This is likely due to differences in the system boundaries. If the boundaries would be the same, chances are that the climate impact from hemp milk still would be lower than the compared substitutes. This is due to less need of chemicals in the agriculture step and other deviations in the processing. The results would be lower if carbon dioxide storage was included in the analysis. If hemp milk were to be put on the market, it would open up for consumers to make an informative choice of a more climate smart milk substitute. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hampadryck – ett klimatsmart växtbaserat dryckesalternativ

En snabb blick i matvaruaffärerna och de växtbaserade dryckesalternativen står uppradade hylla efter hylla. Den obesvarade frågan ekar, ”vilket alternativ är egentligen bäst ur ett klimatperspektiv?”. En genomförd livscykelanalys för hampadryck visar att hampadryck har lägst klimatpåverkan relativt sex studerade växtbaserade alternativ.
Genom en livscykelanalysansats beräknas hampadryckens klimatpåverkan och vattenåtgång från att odling sker tills att en färdigpackad produkt är skapad. Resultatet visar att klimatpåverkan för en liter hampadryck är mellan 110 g – 160 g koldioxidekvivalenter (CO2-ekv), ett globalt mått på utsläpp av växthusgaser. Det lägre resultatet om 110 g... (More)
Hampadryck – ett klimatsmart växtbaserat dryckesalternativ

En snabb blick i matvaruaffärerna och de växtbaserade dryckesalternativen står uppradade hylla efter hylla. Den obesvarade frågan ekar, ”vilket alternativ är egentligen bäst ur ett klimatperspektiv?”. En genomförd livscykelanalys för hampadryck visar att hampadryck har lägst klimatpåverkan relativt sex studerade växtbaserade alternativ.
Genom en livscykelanalysansats beräknas hampadryckens klimatpåverkan och vattenåtgång från att odling sker tills att en färdigpackad produkt är skapad. Resultatet visar att klimatpåverkan för en liter hampadryck är mellan 110 g – 160 g koldioxidekvivalenter (CO2-ekv), ett globalt mått på utsläpp av växthusgaser. Det lägre resultatet om 110 g CO2-ekv genereras när endast delar av hampaodlingens utsläpp tilldelas hampadryck och när nordisk elmix används som energikälla. Det högre resultatet om 160 g CO2-ekv genereras när allt utsläpp från odling av hampa tilldelas hampadryck och olja används i kombination med el som energikälla.

Att klimatpåverkan och vattenåtgång inte tidigare är analyserat för hampadryck kan ha att göra med att drycken har hamnat i skymundan för andra dryckesalternativ och även dess association till cannabis. Trots att växten är nära släkt med cannabis finns det inga hallucinogena ämnen i hampadrycken.
Även om resultatet från denna analys inte är direkt jämförbar med andra livscykelanalyser på grund av olika avgränsningar, finns det skäl att anta att klimatpåverkan från hampadryck är lägre än för jämförande drycker. Detta eftersom inga kemikalier krävs vid odling relativt andra grödor, vilket gör att färre körningar behövs göras på åkrarna. Dessutom undviks vissa steg i dryckesframställningen, exempelvis enzymering och blanchering, vilket kräver energi och därmed ökar klimatpåverkan. Det steg i hampadryckens livscykel med störst påverkan på klimatet är enligt analysen skapandet och förbränning av förpackningsmaterialet. Denna del står för ungefär hälften av dryckens totala klimatpåverkan. Vattenåtgången för hela livscykeln hos hampadryck är markant lägre än för jämförande studier med endast 1,3 liter vatten per liter producerad dryck jämfört med värden för exempelvis ärtdryck vars vattenåtgång är upp till 2860 liter vatten per liter produkt. Även detta kan påverkas av avgränsningar. Exempelvis tillsätts inget vatten vid odling, vilket gör att vattenförbrukningen därmed hålls nere. Även brist på tillgänglig, data såsom bristande information kring vattenförbrukning vid rengöring av processystem, påverkar den totala vattenförbrukningen och gör att den i verkligheten kan vara något högre.

Analysen genomförs på uppdrag av Hjälte Food & Drinks AB och utgår från litterär data i kombination med intervjustudier. Detta då det idag inte finns någon produktion av Hjältes hampadryck. Med analysens resultat skulle det vara lämpligt att sätta hampadryck på marknaden eftersom Hjälte vill ha en klimatstark produkt som underlättar för konsumenter att välja ett gott, klimatsmart dryckesalternativ till de drycker som finns idag. Att ge konsumenter alternativet att välja en produkt med låg klimatpåverkan gör att informerade och klimatsmarta val kan göras som sänker den totala klimatpåverkan från livsmedelindustribranschen. En fullständig livscykelanalys bör dock genomföras när en verklig produktion av hampadryck sker för att generera ett resultat med mindre osäkerhet. Görs analysen på nytt bör avgränsningarna vara desamma som för jämförande studier om resultatet ska vara jämförbart. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindbladh, Frida LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Life cycle assessment, LCA, climate impact, environment, footprint, water consumption, hemp milk, plant-based milk Cannabis sativa
language
Swedish
id
9050753
date added to LUP
2021-06-30 13:16:24
date last changed
2021-06-30 13:16:24
@misc{9050753,
 abstract   = {{Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet been studied. This study aims to examine the climate impact and water consumption of hemp milk throughout the whole process from the agricultural stage to the finished product via a life cycle assessment. The results show that the climate impact of one liter of hemp milk generates between 110 g - 160 g CO2-eq depending on the allocation of emissions from agriculture and source of energy used in the factory. The largest climate impact in the life cycle came from packaging and its combustion. The water consumption of one liter of hemp milk was calculated to 1.3 liter. The calculations were performed using information from the literature in combination with data from interviews with hemp farmers, among others. Both the climate impact and water consumption was generally lower than other plant-based alternatives found in the literature. This is likely due to differences in the system boundaries. If the boundaries would be the same, chances are that the climate impact from hemp milk still would be lower than the compared substitutes. This is due to less need of chemicals in the agriculture step and other deviations in the processing. The results would be lower if carbon dioxide storage was included in the analysis. If hemp milk were to be put on the market, it would open up for consumers to make an informative choice of a more climate smart milk substitute.}},
 author    = {{Lindbladh, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Klimatpåverkan av hampadryck ur ett livscykelperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}