Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livsmedelshygien i skolkök

Frank, Richard LU (2021) YTHL01 20211
Food Technology and Nutrition (M.Sc.)
Food Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund
Detta arbete genomfördes i Malmö stads grund- och gymnasieskola och undersökte kunskapsnivån inom livsmedelshygien hos kockar och restaurangbiträden i Malmö Stads grund- och gymnasieskolor. Serviceförvaltningen i Malmö önskade att hygienkunskaperna hos restaurangbiträden inom Malmö skolrestauranger också skulle undersökas, men på grund av att svarsfrekvensen hos restaurangbiträden var för låg, analyseras och utvärderas endast kockarnas svarsalternativ.
Syfte
Syftet med studien är att få en aktuell bild av Malmös grund- och gymnasieskolkockars kunskapsnivå inom säker livsmedelshygien, och utifrån data från enkätundersökningen få fram ett underlag för vad kockarna behöver vidareutbilda sig inom livsmedelshygien. Förhoppningen är... (More)
Bakgrund
Detta arbete genomfördes i Malmö stads grund- och gymnasieskola och undersökte kunskapsnivån inom livsmedelshygien hos kockar och restaurangbiträden i Malmö Stads grund- och gymnasieskolor. Serviceförvaltningen i Malmö önskade att hygienkunskaperna hos restaurangbiträden inom Malmö skolrestauranger också skulle undersökas, men på grund av att svarsfrekvensen hos restaurangbiträden var för låg, analyseras och utvärderas endast kockarnas svarsalternativ.
Syfte
Syftet med studien är att få en aktuell bild av Malmös grund- och gymnasieskolkockars kunskapsnivå inom säker livsmedelshygien, och utifrån data från enkätundersökningen få fram ett underlag för vad kockarna behöver vidareutbilda sig inom livsmedelshygien. Förhoppningen är att underlaget kan vara till hjälp för Nomor, konsultföretaget som planerar och genomför vidareutbildning för kockarna inom Malmös grund- och gymnasieskolor.
Metod
För att genomföra undersökningen har en kvantitativ enkät med tio bakgrundsfrågor och 21 kunskapsfrågor skickats ut till 315 kockar och restaurangbiträden inom Malmö stads skolrestauranger, via mejl. De tillfrågade fick två veckor på sig att genomföra och svara på enkäten.
Resultat Bland de 179 kockar som blev tillfrågade att delta i undersökningen svarade 66 respondenter vilket medför en svarsfrekvens på 37%. Ingen av respondenterna svarade rätt på samtliga frågor. De två livsmedelsområden, som utifrån enkätresultaten visade en tendens till kunskapsbrist, var inom Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser och betydelse och Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, nedkylning, uppvärmning och förvaring av livsmedel. Slutsats Svarsfrekvensen var låg och man kan endast se tendenser på kunskapsbrister. Utifrån resultat och egen bedömning kan det finnas en tendens på brister gällande begrepp och termer. Utifrån felaktigt angivna svar och bedömning kan det finnas en bristande förståelse för temperaturers betydelse för livsmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frank, Richard LU
supervisor
organization
course
YTHL01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
livsmedelssäkerhet, livsmedelshygien, utbildning, skolmåltider, undersökning, hygienkunskap, livsmedelsteknik
language
Swedish
id
9051491
date added to LUP
2021-06-17 11:26:13
date last changed
2021-06-17 11:26:13
@misc{9051491,
 abstract   = {{Bakgrund
Detta arbete genomfördes i Malmö stads grund- och gymnasieskola och undersökte kunskapsnivån inom livsmedelshygien hos kockar och restaurangbiträden i Malmö Stads grund- och gymnasieskolor. Serviceförvaltningen i Malmö önskade att hygienkunskaperna hos restaurangbiträden inom Malmö skolrestauranger också skulle undersökas, men på grund av att svarsfrekvensen hos restaurangbiträden var för låg, analyseras och utvärderas endast kockarnas svarsalternativ.
Syfte
Syftet med studien är att få en aktuell bild av Malmös grund- och gymnasieskolkockars kunskapsnivå inom säker livsmedelshygien, och utifrån data från enkätundersökningen få fram ett underlag för vad kockarna behöver vidareutbilda sig inom livsmedelshygien. Förhoppningen är att underlaget kan vara till hjälp för Nomor, konsultföretaget som planerar och genomför vidareutbildning för kockarna inom Malmös grund- och gymnasieskolor.
Metod
För att genomföra undersökningen har en kvantitativ enkät med tio bakgrundsfrågor och 21 kunskapsfrågor skickats ut till 315 kockar och restaurangbiträden inom Malmö stads skolrestauranger, via mejl. De tillfrågade fick två veckor på sig att genomföra och svara på enkäten.
Resultat Bland de 179 kockar som blev tillfrågade att delta i undersökningen svarade 66 respondenter vilket medför en svarsfrekvens på 37%. Ingen av respondenterna svarade rätt på samtliga frågor. De två livsmedelsområden, som utifrån enkätresultaten visade en tendens till kunskapsbrist, var inom Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser och betydelse och Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, nedkylning, uppvärmning och förvaring av livsmedel. Slutsats Svarsfrekvensen var låg och man kan endast se tendenser på kunskapsbrister. Utifrån resultat och egen bedömning kan det finnas en tendens på brister gällande begrepp och termer. Utifrån felaktigt angivna svar och bedömning kan det finnas en bristande förståelse för temperaturers betydelse för livsmedel.}},
 author    = {{Frank, Richard}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Livsmedelshygien i skolkök}},
 year     = {{2021}},
}