Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fuskets digitala gråzon - En intervjustudie med fyra högskolestudenter om utmaningar i distansutbildning

Ihd, Karsten LU and Nedin, Andreas (2021) PEDK01 20211
Education
Abstract (Swedish)
Den här studiens syfte är att bidra till kunskaper om fusk i högre studier och identifiera utmaningar med distansutbildning. Vilka utmaningar kan det finnas för universitet och för studenter och hur hanteras gränsdragningen mellan lärande, tillåtna hjälpmedel och fusk? Fyra intervjuer gjordes med fyra studenter inom två olika fakulteter på Lunds universitet. Intervjuerna fokuserade på frågor om de digitala verktyg som används under distansutbildningen och vilka riktlinjer och regler som fanns att tillgå för studenterna vid digitala examinerande moment. Det ställdes även frågor om studenternas erfarenheter av och attityder till fusk och distansutbildning. Studenterna reflekterar över vilka konsekvenser distansutbildningen kan ha för deras... (More)
Den här studiens syfte är att bidra till kunskaper om fusk i högre studier och identifiera utmaningar med distansutbildning. Vilka utmaningar kan det finnas för universitet och för studenter och hur hanteras gränsdragningen mellan lärande, tillåtna hjälpmedel och fusk? Fyra intervjuer gjordes med fyra studenter inom två olika fakulteter på Lunds universitet. Intervjuerna fokuserade på frågor om de digitala verktyg som används under distansutbildningen och vilka riktlinjer och regler som fanns att tillgå för studenterna vid digitala examinerande moment. Det ställdes även frågor om studenternas erfarenheter av och attityder till fusk och distansutbildning. Studenterna reflekterar över vilka konsekvenser distansutbildningen kan ha för deras lärande och om de verkligen besitter de kompetenser de förväntas ha vid examen. Resultatet visar att studenterna kunde använda sig av resurser i hemmet såsom kurslitteratur, internet, samarbete och anteckningar för att genomföra examinerande moment. För studenterna var det inte självklart vilka metoder som var tillåtna eller otillåtna på grund av otydliga riktlinjer. Vad som räknades som fusk var beroende av studenternas egen tolkning och definition och kunde legitimera otillåtna hjälpmedel för att utföra de examinerande momenten. Studien analyserade studenternas utsagor utifrån neutralisering om hur fusk kan legitimeras samt intrycksstyrning som förklaring till hur studenten förhåller sig till olika miljöer såsom klassrum, tentasalar och det egna hemmet. Som avslutning analyserades studenternas upplevelser och erfarenheter av distansutbildningens konsekvenser utifrån ideér om högskoleutbildningens funktioner. Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka distansutbildningens utmaningar i större skala med fler studenter, fakulteter, universitet och utbildningar med praktiska inslag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ihd, Karsten LU and Nedin, Andreas
supervisor
organization
course
PEDK01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gråzon, neutralisering, intrycksstyrning, fusk, Covid-19, högre studier, learning management systems
language
Swedish
id
9052312
date added to LUP
2021-06-10 14:51:28
date last changed
2021-06-10 14:51:28
@misc{9052312,
 abstract   = {{Den här studiens syfte är att bidra till kunskaper om fusk i högre studier och identifiera utmaningar med distansutbildning. Vilka utmaningar kan det finnas för universitet och för studenter och hur hanteras gränsdragningen mellan lärande, tillåtna hjälpmedel och fusk? Fyra intervjuer gjordes med fyra studenter inom två olika fakulteter på Lunds universitet. Intervjuerna fokuserade på frågor om de digitala verktyg som används under distansutbildningen och vilka riktlinjer och regler som fanns att tillgå för studenterna vid digitala examinerande moment. Det ställdes även frågor om studenternas erfarenheter av och attityder till fusk och distansutbildning. Studenterna reflekterar över vilka konsekvenser distansutbildningen kan ha för deras lärande och om de verkligen besitter de kompetenser de förväntas ha vid examen. Resultatet visar att studenterna kunde använda sig av resurser i hemmet såsom kurslitteratur, internet, samarbete och anteckningar för att genomföra examinerande moment. För studenterna var det inte självklart vilka metoder som var tillåtna eller otillåtna på grund av otydliga riktlinjer. Vad som räknades som fusk var beroende av studenternas egen tolkning och definition och kunde legitimera otillåtna hjälpmedel för att utföra de examinerande momenten. Studien analyserade studenternas utsagor utifrån neutralisering om hur fusk kan legitimeras samt intrycksstyrning som förklaring till hur studenten förhåller sig till olika miljöer såsom klassrum, tentasalar och det egna hemmet. Som avslutning analyserades studenternas upplevelser och erfarenheter av distansutbildningens konsekvenser utifrån ideér om högskoleutbildningens funktioner. Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka distansutbildningens utmaningar i större skala med fler studenter, fakulteter, universitet och utbildningar med praktiska inslag.}},
 author    = {{Ihd, Karsten and Nedin, Andreas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fuskets digitala gråzon - En intervjustudie med fyra högskolestudenter om utmaningar i distansutbildning}},
 year     = {{2021}},
}