Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Med sikte på upplösningen : en jämförande studie av fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes ”The Fall of the House of Usher”

Jarlvik, Peter LU (2021) FÖUM22 20211
Translation Program
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen undersöks fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes novell ”The Fall of the House of Usher” (1839) ur ett stilistiskt perspektiv. Målet med undersökningen är dels att se hur källtexttrogen respektive översättning är, dels att beskriva de olika översättarstilarna. Översättningsanalysen föregås av en text- och stilanalys, i vilken novellens stilbärande drag exemplifieras och novellens komposition förklaras med hänvisning till Poes teorier om novellkonst. Översättningsanalysens första del ägnas åt översättarnas hantering av källtextens mest framträdande stildrag: upprepningar, hopningar och olika typer av metaforiska uttryck. Den andra delen fokuserar på huruvida översättarna har återskapat den särpräglade effekt som... (More)
I den här uppsatsen undersöks fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes novell ”The Fall of the House of Usher” (1839) ur ett stilistiskt perspektiv. Målet med undersökningen är dels att se hur källtexttrogen respektive översättning är, dels att beskriva de olika översättarstilarna. Översättningsanalysen föregås av en text- och stilanalys, i vilken novellens stilbärande drag exemplifieras och novellens komposition förklaras med hänvisning till Poes teorier om novellkonst. Översättningsanalysens första del ägnas åt översättarnas hantering av källtextens mest framträdande stildrag: upprepningar, hopningar och olika typer av metaforiska uttryck. Den andra delen fokuserar på huruvida översättarna har återskapat den särpräglade effekt som Poe sökte uppnå. Metoden är genomgående kvalitativ och består av näranalyser av utvalda exempel ur källtexten. I studien framkommer att de undersökta översättningarna uppvisar en stor stilistisk spännvidd, som inte kan förklaras av tidpunkten för översättningarna utan snarare tycks bero på översättarnas olika stilideal. Vidare sker en viss normaliseringsprocess i samtliga översättningar, om än i mycket varierande grad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jarlvik, Peter LU
supervisor
organization
course
FÖUM22 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Edgar Allan Poe, stil, stilistik, översättarstilar, nyöversättning, enhetskrav, författartrohet, källtexttrohet, normalisering, upprepning, hopning, besjälning, personifikation
language
Swedish
id
9056321
date added to LUP
2021-06-22 09:17:07
date last changed
2021-06-22 09:17:07
@misc{9056321,
 abstract   = {{I den här uppsatsen undersöks fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes novell ”The Fall of the House of Usher” (1839) ur ett stilistiskt perspektiv. Målet med undersökningen är dels att se hur källtexttrogen respektive översättning är, dels att beskriva de olika översättarstilarna. Översättningsanalysen föregås av en text- och stilanalys, i vilken novellens stilbärande drag exemplifieras och novellens komposition förklaras med hänvisning till Poes teorier om novellkonst. Översättningsanalysens första del ägnas åt översättarnas hantering av källtextens mest framträdande stildrag: upprepningar, hopningar och olika typer av metaforiska uttryck. Den andra delen fokuserar på huruvida översättarna har återskapat den särpräglade effekt som Poe sökte uppnå. Metoden är genomgående kvalitativ och består av näranalyser av utvalda exempel ur källtexten. I studien framkommer att de undersökta översättningarna uppvisar en stor stilistisk spännvidd, som inte kan förklaras av tidpunkten för översättningarna utan snarare tycks bero på översättarnas olika stilideal. Vidare sker en viss normaliseringsprocess i samtliga översättningar, om än i mycket varierande grad.}},
 author    = {{Jarlvik, Peter}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Med sikte på upplösningen : en jämförande studie av fyra svenska översättningar av Edgar Allan Poes ”The Fall of the House of Usher”}},
 year     = {{2021}},
}