Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Freedom To Originate - Developing Fin Plug and Fins for Jetboards

Johnsson Jähnke, Albin LU and Mauritzson, Alex LU (2021) MMKM10 20211
Product Development
Abstract
This master thesis generates a concept for the means of attaching fins onto jetboards without infringing on existing patents. The resulting concept establishes freedom to operate (FTO) and enables production of fins with original designs. FTO meaning the possibility of producing and selling a product without legal liability to any patent holders. The thesis further presents and discusses user needs for fins, theoretical fluid mechanics data, physical validation data as well as two fin concepts for future guidance.

The project followed a product development process which began with studies regarding computational fluid dynamics (CFD), existing patents and surf mechanics, seeing as the currently used fins were designed for surfboards.... (More)
This master thesis generates a concept for the means of attaching fins onto jetboards without infringing on existing patents. The resulting concept establishes freedom to operate (FTO) and enables production of fins with original designs. FTO meaning the possibility of producing and selling a product without legal liability to any patent holders. The thesis further presents and discusses user needs for fins, theoretical fluid mechanics data, physical validation data as well as two fin concepts for future guidance.

The project followed a product development process which began with studies regarding computational fluid dynamics (CFD), existing patents and surf mechanics, seeing as the currently used fins were designed for surfboards. This was followed up by further research about materials, ways of manufacturing and assembling, as well as market opportunities.

The main part of the thesis regarded the product development of the fin plug, i.e., the means of fin attachment. Key aspects during this process were concept generation, patent analysis, prototyping and user testing.

The secondary objective, i.e., exploring the product segment of jetboard fins, was reached by conducting interviews and gathering of user needs. The resultant mapping of said needs composed the foundation for concept generation, 3D-modelling of fin concepts, CFD-analysis and physical testing.

Following the processes of developing concepts for fin plugs and fins, one final fin plug and two different fin setups were presented. The fin plug, with the concept name Tongue, showcased a solution that enabled freedom to operate, product features desirable according to test users and a recommended material for the mentioned features. The material also enables injection moulding and two different ways of assembling. The two final fin concepts, Stable Understeer and Stable Oversteer, utilise contrasting dynamics to generate different desired jetboarding experiences. Together with data from both theoretical and physical testing, they demonstrate different directions for future development. (Less)
Abstract (Swedish)
Det här examensarbetet utvecklar ett koncept för infästning av fenor på jetboards som inte intränger på befintliga patent. Det resulterande konceptet medför handlingsfrihet (FTO) och följaktligen tillåter produktion av fenor med originell design. FTO innebär möjligheten till att producera och sälja en produkt utan rättsligt ansvar gentemot ägare av patent. Examensarbetet presenterar och diskuterar användarbehov för fenor, data på teoretisk strömningsteknik, data på fysisk validering samt två fenkoncept för framtida vägledning.

Projektet följde en produktutvecklingsprocess som började med studier angående beräkningsströmningsdynamik (CFD), befintliga patent och surfmekanik, då de fenor som används idag designades för surfing. Detta... (More)
Det här examensarbetet utvecklar ett koncept för infästning av fenor på jetboards som inte intränger på befintliga patent. Det resulterande konceptet medför handlingsfrihet (FTO) och följaktligen tillåter produktion av fenor med originell design. FTO innebär möjligheten till att producera och sälja en produkt utan rättsligt ansvar gentemot ägare av patent. Examensarbetet presenterar och diskuterar användarbehov för fenor, data på teoretisk strömningsteknik, data på fysisk validering samt två fenkoncept för framtida vägledning.

Projektet följde en produktutvecklingsprocess som började med studier angående beräkningsströmningsdynamik (CFD), befintliga patent och surfmekanik, då de fenor som används idag designades för surfing. Detta följdes upp med ytterligare undersökning av material, tillverknings- och hopsättningssätt samt marknadsmöjligheter.

Den huvudsakliga delen av examensarbetet handlade om produktutvecklingen av fenkassetten, d.v.s. feninfästningen. Nyckelaspekter under processen var konceptgenerering, patentanalys, framställning av prototyper och användartestning.

Den sekundära målsättningen att utforska produktsegmentet jetboardfenor uppnåddes genom att genomföra intervjuer och insamling av användarbehov. Den resulterande kartläggningen av de nämnda behoven skapade grunden för konceptgenerering, 3D-modellering av fenkoncept, CFDanalys och fysisk testning.

Efter utvecklingen av koncept för fenkassett och fenor presenterades ett slutgilitgt fenkassettskoncept och två olika fenuppsättningskoncept. Fenkassetten, med konceptnamnet Tongue, uppvisade en lösning som tillåter handlingsfrihet, önskvärda produktegenskaper enligt användartester och ett rekommenderat material för de nämnda egenskaperna. Dessutom tillåter materialet formsprutning samt två olika hopsättningssätt. De två slutgiltiga fenkoncepten, Stable Understeer och Stable Oversteer, utnyttjar kontrasterande dynamik för att generera olika önskvärda jetboardupplevelser. Tillsammans med data från både teoretisk och fysisk testning, demonstrerar de olika tillvägagångssätt för framtida utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson Jähnke, Albin LU and Mauritzson, Alex LU
supervisor
organization
course
MMKM10 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Fin plug, fins, jetboard, CFD, user testing, concept generation
language
English
id
9056925
date added to LUP
2021-06-21 11:43:58
date last changed
2021-06-21 11:43:58
@misc{9056925,
 abstract   = {{This master thesis generates a concept for the means of attaching fins onto jetboards without infringing on existing patents. The resulting concept establishes freedom to operate (FTO) and enables production of fins with original designs. FTO meaning the possibility of producing and selling a product without legal liability to any patent holders. The thesis further presents and discusses user needs for fins, theoretical fluid mechanics data, physical validation data as well as two fin concepts for future guidance.

The project followed a product development process which began with studies regarding computational fluid dynamics (CFD), existing patents and surf mechanics, seeing as the currently used fins were designed for surfboards. This was followed up by further research about materials, ways of manufacturing and assembling, as well as market opportunities.

The main part of the thesis regarded the product development of the fin plug, i.e., the means of fin attachment. Key aspects during this process were concept generation, patent analysis, prototyping and user testing.

The secondary objective, i.e., exploring the product segment of jetboard fins, was reached by conducting interviews and gathering of user needs. The resultant mapping of said needs composed the foundation for concept generation, 3D-modelling of fin concepts, CFD-analysis and physical testing.

Following the processes of developing concepts for fin plugs and fins, one final fin plug and two different fin setups were presented. The fin plug, with the concept name Tongue, showcased a solution that enabled freedom to operate, product features desirable according to test users and a recommended material for the mentioned features. The material also enables injection moulding and two different ways of assembling. The two final fin concepts, Stable Understeer and Stable Oversteer, utilise contrasting dynamics to generate different desired jetboarding experiences. Together with data from both theoretical and physical testing, they demonstrate different directions for future development.}},
 author    = {{Johnsson Jähnke, Albin and Mauritzson, Alex}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Freedom To Originate - Developing Fin Plug and Fins for Jetboards}},
 year     = {{2021}},
}