Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avregistrering av gemensamhetsanläggningar

Ruderstam, Lukas LU (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract
When a joint facility is not constructed on time or the payment for the compulsory purchase is absent the joint facility can be de-registered. This topic has not been studied before and the aim of this study is to evaluate how common de-registrations are and to understand what we can learn from practical cases. The study researches the present and historically legislation through a systematic review. Additionally, a more practical study has been pursued where fifty cases of de-registration in the south of Sweden are examined. The methodology chosen aims to give two slightly different views on the same topic. Orders for de-registration have increased in recent years and the causes for this are discussed throughout this paper. Common reasons... (More)
When a joint facility is not constructed on time or the payment for the compulsory purchase is absent the joint facility can be de-registered. This topic has not been studied before and the aim of this study is to evaluate how common de-registrations are and to understand what we can learn from practical cases. The study researches the present and historically legislation through a systematic review. Additionally, a more practical study has been pursued where fifty cases of de-registration in the south of Sweden are examined. The methodology chosen aims to give two slightly different views on the same topic. Orders for de-registration have increased in recent years and the causes for this are discussed throughout this paper. Common reasons why projects are de-registered is that building projects are not completed on time, the draft for joint facilities is changed and the prolonged project time compared to the implementation period, even though good possibilities for extending the time limit are in place. The study shows that in contrast to many practical cases where the cadastral surveyor has decided against the common view of the judicial text the legislation about de-registrations itself should be read very strictly. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Planerar du att bygga ett gemensamt avlopp med grannarna? Då ska du se upp med utförandetiden. De senaste åren har antalet gemensamhetsanläggningar som behöver avregistreras ökat och den tveklöst vanligaste anledningen är att anläggningen inte färdigställts inom den beslutade tiden för utförande.

Att en gemensamhetsanläggning, en gemensamt bildad anläggning bildad för flera fastigheter, exempelvis en väg eller en VA-anläggning, avregistreras är inte bara slöseri på resurser utan kan också få stora konsekvenser för de berörda. Det är därför viktigt att detta sker i så liten omfattning som möjligt samt att det verkligen sker på rätt grunder när det väl måste ske. Detta arbete är en praktisk studie gjord på samtliga beslut om... (More)
Planerar du att bygga ett gemensamt avlopp med grannarna? Då ska du se upp med utförandetiden. De senaste åren har antalet gemensamhetsanläggningar som behöver avregistreras ökat och den tveklöst vanligaste anledningen är att anläggningen inte färdigställts inom den beslutade tiden för utförande.

Att en gemensamhetsanläggning, en gemensamt bildad anläggning bildad för flera fastigheter, exempelvis en väg eller en VA-anläggning, avregistreras är inte bara slöseri på resurser utan kan också få stora konsekvenser för de berörda. Det är därför viktigt att detta sker i så liten omfattning som möjligt samt att det verkligen sker på rätt grunder när det väl måste ske. Detta arbete är en praktisk studie gjord på samtliga beslut om avregistrering som beslutats i Skåne, Blekinge och Kronoberg sedan millennieskiftet. Denna praktiska del har satts i relation till en teoretisk del som studerar den lagstiftning som finns inom området.

En gemensamhetsanläggning kan bli avregistrerad på flera sätt. Vissa sätt är inga konstigheter. Om alla delägande fastigheter läggs samman, om det görs en korrigering av ett fel i registret eller anläggningen upphävs under kontrollerade former är detta ett rimligt steg. Gemensamma anläggningar ska dock också avregistreras om ersättning till markägaren inte betalas eller om anläggningen inte utförs inom angiven tid, ofta två till fem år. Detta arbete har visat att många anläggningar inte utförs inom denna tid och blir avregistrerade, trots att möjligheterna att få denna tid förlängd är goda. Detta måste sakägarna bli bättre upplysta om!

Arbetet kommer fram till att byggprojekt som inte hinner bli färdigbyggda, tillsammans med projekt som inte blir av och gemensamhetsanläggningar som ska ändras, är de vanligaste anledningarna till avregistreringar. I vissa fall bildas nya juridiska anläggningar identiska med den avregistrerade men i vissa fall blir fastigheter lämnade utan nödvändiga rättigheter för exempelvis väg eller VA. Detta kan leda till att fastigheterna blir oanvändbara och få stora konsekvenser för markägarna.

En av flera intressanta frågor som har studerats i arbetet är huruvida en del av en gemensamhetsanläggning kan avregistreras om de flesta delar är byggda inom rätt tid men någon del återstår eller om hela gemensamhetsanläggningen i ett sådant fall behöver avregistreras. Studien kommer fram till att i grund och botten måste hela gemensamhetsanläggningen avregistreras. Det är därför riskabelt att samla många olika anläggningar i samma juridiska gemensamhetsanläggning. När det gäller specialfallet att en befintlig gemensamhetsanläggning, exempelvis en väg, utökas med ett nytt område finns det dock flera fall där det har bedömts vara möjligt att enbart beslutet om att utöka vägen förfaller och att bara den delen av vägen förfaller och måste avregistreras. Detta är dock något som fortfarande är oklart och borde förtydligas i lagstiftningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ruderstam, Lukas LU
supervisor
organization
alternative title
De-registration of joint facility
course
VFTM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
gemensamhetsanläggning, anläggningslagen, registrering, avregistrering, utförandetid, upphörande, anläggningsbeslut, enskild väg, förfallande, fastighetsrätt
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5482 SE
language
Swedish
id
9057039
date added to LUP
2021-06-23 13:08:34
date last changed
2021-06-23 13:08:34
@misc{9057039,
 abstract   = {{When a joint facility is not constructed on time or the payment for the compulsory purchase is absent the joint facility can be de-registered. This topic has not been studied before and the aim of this study is to evaluate how common de-registrations are and to understand what we can learn from practical cases. The study researches the present and historically legislation through a systematic review. Additionally, a more practical study has been pursued where fifty cases of de-registration in the south of Sweden are examined. The methodology chosen aims to give two slightly different views on the same topic. Orders for de-registration have increased in recent years and the causes for this are discussed throughout this paper. Common reasons why projects are de-registered is that building projects are not completed on time, the draft for joint facilities is changed and the prolonged project time compared to the implementation period, even though good possibilities for extending the time limit are in place. The study shows that in contrast to many practical cases where the cadastral surveyor has decided against the common view of the judicial text the legislation about de-registrations itself should be read very strictly.}},
 author    = {{Ruderstam, Lukas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Avregistrering av gemensamhetsanläggningar}},
 year     = {{2021}},
}