Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

ATT VARA PÅ JOBBET HEMMA

Ahlqvist, Ylva LU ; Axelsson, Joel LU and Messelt, Molly LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Forskningsfråga: Hur upplever medarbetarna att vanor har påverkats till följd av distansarbete och dess inverkan på organisationen?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur distansarbete påverkar medarbetares välmående och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för organisationen.

Metod: Den vetenskapliga utgångspunkten i vår studie är en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Den ontologiska utgångspunkten är socialkonstruktionistisk och den epistemologiska är en tolkande studie. Vidare är studiens metodansats abduktiv.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgår från tidigare studier om distansarbete samt hembaserat distansarbete, välmående samt kopplat till arbete, vanor och... (More)
Forskningsfråga: Hur upplever medarbetarna att vanor har påverkats till följd av distansarbete och dess inverkan på organisationen?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur distansarbete påverkar medarbetares välmående och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för organisationen.

Metod: Den vetenskapliga utgångspunkten i vår studie är en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Den ontologiska utgångspunkten är socialkonstruktionistisk och den epistemologiska är en tolkande studie. Vidare är studiens metodansats abduktiv.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgår från tidigare studier om distansarbete samt hembaserat distansarbete, välmående samt kopplat till arbete, vanor och organisationsrutiner. Detta syftar att användas som bas för att tolka det empiriska materialet genom att skapa en grundlig förståelse för tidigare litteratur och forskning.

Empiri: Empirin delas upp i tre delar för att besvara frågeställningen. Dessa benämns Förlorade Vanor, Återskapade Vanor och Tillfällig Situation.

Slutsats: Vårt kunskapsbidrag avser distansarbete som ämnesområde, då vi studerat detta i kontexten av medarbetares uppfattning om förändringar i små regelbundna aktiviteter. Vi har kommit fram till att små aktiviteter runt arbetsdagen påverkar medarbetares välmående, att återskapa de små aktiviteterna vid hemarbete kan bidra positivt och även organisationer kan dra nytta av deras upprätthållande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlqvist, Ylva LU ; Axelsson, Joel LU and Messelt, Molly LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om hur vanor påverkar medarbetare vid distansarbete och dess inverkan på organisationer
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansarbete, vanor, organisationsrutiner, välmående, hembaserat distansarbete
language
Swedish
id
9057545
date added to LUP
2021-07-07 10:57:01
date last changed
2021-07-07 10:57:01
@misc{9057545,
 abstract   = {{Forskningsfråga: Hur upplever medarbetarna att vanor har påverkats till följd av distansarbete och dess inverkan på organisationen?
	
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur distansarbete påverkar medarbetares välmående och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för organisationen.

Metod: Den vetenskapliga utgångspunkten i vår studie är en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Den ontologiska utgångspunkten är socialkonstruktionistisk och den epistemologiska är en tolkande studie. Vidare är studiens metodansats abduktiv.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgår från tidigare studier om distansarbete samt hembaserat distansarbete, välmående samt kopplat till arbete, vanor och organisationsrutiner. Detta syftar att användas som bas för att tolka det empiriska materialet genom att skapa en grundlig förståelse för tidigare litteratur och forskning. 

Empiri: Empirin delas upp i tre delar för att besvara frågeställningen. Dessa benämns Förlorade Vanor, Återskapade Vanor och Tillfällig Situation.

Slutsats: Vårt kunskapsbidrag avser distansarbete som ämnesområde, då vi studerat detta i kontexten av medarbetares uppfattning om förändringar i små regelbundna aktiviteter. Vi har kommit fram till att små aktiviteter runt arbetsdagen påverkar medarbetares välmående, att återskapa de små aktiviteterna vid hemarbete kan bidra positivt och även organisationer kan dra nytta av deras upprätthållande.}},
 author    = {{Ahlqvist, Ylva and Axelsson, Joel and Messelt, Molly}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{ATT VARA PÅ JOBBET HEMMA}},
 year     = {{2021}},
}