Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion

Eriksson, Sofia LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. This study aims to identify drivers and barriers for the adoption of solar and wind energy production in the agricultural sector. Furthermore, it examines how policy instruments can be used to promote such development. A literature review was conducted, as well as semi-structured interviews with Swedish farmers and energy experts. The findings show that the key factors for adoption are related to economic viability, which acts both as a driving force and a barrier. There is a potential to reduce energy costs... (More)
As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. This study aims to identify drivers and barriers for the adoption of solar and wind energy production in the agricultural sector. Furthermore, it examines how policy instruments can be used to promote such development. A literature review was conducted, as well as semi-structured interviews with Swedish farmers and energy experts. The findings show that the key factors for adoption are related to economic viability, which acts both as a driving force and a barrier. There is a potential to reduce energy costs and get paid for electricity sold to the grid, but this potential is limited by high investment costs and long pay-back periods. Other common drivers include environmental considerations and that electricity production is less labor intensive than other farming activities. While the adoption of solar photovoltaics is increasing, the ownership of wind turbines is shifting from farmers, towards large-scale energy companies. Current policy instruments are lacking when it comes to ensuring long-term stability, due to fluctuating energy prices in combination with changing and market-based policy instruments. This study suggests that net metering as a policy measure would increase the adoption rate among farmers. Other facilitators would be a higher, perhaps fixed, price for electricity sold to the grid and enabling cooperatives of producers and consumers. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur lantbruket kan bidra till omställningen mot en 100% förnybar elproduktion.

Skiftet från fossil till förnybar energi är centralt i kampen mot klockan för att begränsa den globala uppvärmningen. Ett av målen för Sveriges långsiktiga energipolitik är att elproduktionen ska vara 100% förnybar år 2040. Lantbrukare har stora tak- och markarealer som skulle kunna nyttjas i högre grad än de gör idag för att producera lokal, förnybar el från sol och vind. Det är dessutom en sektor som redan idag drabbas hårt av klimatförändringar i form av torka och instabilt väder. I den här studien undersöks drivkrafter och hinder för att som lantbrukare producera egen el, och hur politiska styrmedel kan främja en utveckling av förnybar elproduktion inom... (More)
Hur lantbruket kan bidra till omställningen mot en 100% förnybar elproduktion.

Skiftet från fossil till förnybar energi är centralt i kampen mot klockan för att begränsa den globala uppvärmningen. Ett av målen för Sveriges långsiktiga energipolitik är att elproduktionen ska vara 100% förnybar år 2040. Lantbrukare har stora tak- och markarealer som skulle kunna nyttjas i högre grad än de gör idag för att producera lokal, förnybar el från sol och vind. Det är dessutom en sektor som redan idag drabbas hårt av klimatförändringar i form av torka och instabilt väder. I den här studien undersöks drivkrafter och hinder för att som lantbrukare producera egen el, och hur politiska styrmedel kan främja en utveckling av förnybar elproduktion inom lantbruket.

Resultatet visar att intresset bland lantbrukare är stort och att drivkrafterna är flera. De flesta drivs av en vilja att göra en god investering, samtidigt som det är lättskött och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det som hindrar fler från att ta steget är främst att investeringen är förknippad med osäkra kalkyler och i många fall dålig lönsamhet, särskilt för elen som säljs till elnätet. Detta förhindrar att lantbrukare utöver sin vanliga verksamhet kan få en stabil inkomst från den sålda elen och samtidigt bidra till samhällets behov av förnybar el. För vindkraft är barriären högre än för solceller, då vindkraftverken i takt med den tekniska utvecklingen blir större och dyrare. Detta innebär att den enskilde bonden får allt svårare att sätta upp ett eget vindkraftverk, utvecklingen går istället mot att dessa ägs och förvaltas av stora energibolag.

Elpriserna varierar kraftigt och nuvarande styrmedel präglas av en osäkerhet, vilket innebär att en satsning på förnybar el är svår att räkna på. Lantbruk är en långsiktig verksamhet med små marginaler och behöver därför stabila och långsiktiga stöd för att fler ska våga satsa. Intervjuer med lantbrukare visar att de själva efterfrågar ett pålitligt investeringsstöd och bättre betalt för den sålda elen. Det vore önskvärt att kunna kvitta sin konsumtion mot sin produktion på årsbasis. Ett fast pris på elen som säljs efterfrågas av vissa lantbrukare eftersom det ger en säkerhet, samtidigt som andra är skeptiska till ett långsiktigt kontrakt då elpriserna kan tänkas stiga i framtiden. Andra alternativ är ett tillägg på marknadspriset eller att främja kooperativa former för att länka samman producenter och konsumenter av grön el. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Sofia LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
climate change, agriculture, renewable energy, solar, wind
language
Swedish
id
9057744
date added to LUP
2021-06-30 14:05:57
date last changed
2021-06-30 14:05:57
@misc{9057744,
 abstract   = {{As part of a sustainable energy system, Sweden has declared a target of 100 % renewable electricity production by 2040. Farmers have the potential to further this process and simultaneously contribute to a decentralized energy system. This study aims to identify drivers and barriers for the adoption of solar and wind energy production in the agricultural sector. Furthermore, it examines how policy instruments can be used to promote such development. A literature review was conducted, as well as semi-structured interviews with Swedish farmers and energy experts. The findings show that the key factors for adoption are related to economic viability, which acts both as a driving force and a barrier. There is a potential to reduce energy costs and get paid for electricity sold to the grid, but this potential is limited by high investment costs and long pay-back periods. Other common drivers include environmental considerations and that electricity production is less labor intensive than other farming activities. While the adoption of solar photovoltaics is increasing, the ownership of wind turbines is shifting from farmers, towards large-scale energy companies. Current policy instruments are lacking when it comes to ensuring long-term stability, due to fluctuating energy prices in combination with changing and market-based policy instruments. This study suggests that net metering as a policy measure would increase the adoption rate among farmers. Other facilitators would be a higher, perhaps fixed, price for electricity sold to the grid and enabling cooperatives of producers and consumers.}},
 author    = {{Eriksson, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förnybar elproduktion i lantbruket - En studie om hur politiska styrmedel kan främja en decentraliserad elproduktion}},
 year     = {{2021}},
}