Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Study of the interaction between AQP2 and Ezrin through microscale thermophoresis

Olsson, Teodor LU (2021) KEMK10 20211
Department of Chemistry
Popular Abstract (Swedish)
En människas kropp är alltid i behov av en balanserad mängd vätska för att fungera optimalt. Majoriteten av vätskan inuti en människa består vatten och kroppens celler har därmed en typ av proteiner specialiserade på att balansera vattennivå. Proteinerna kallas aquaporiner och sitter placerade inuti cellernas membran där de främjar flödet av vatten mellan cellens insida och utsida. Andra typer av proteiner reglerar vattenflödet genom att reglera aquaporinerna igenom transporten av aquaporiner till och från cellmembranet utifrån kroppens vätskebehov. Om mängden aktiva aquaporiner på cellernas membran inte är balanserade blir kroppens vätskebalans förskjutet vilket yttrar sig formen av sjukdomar. En sjukdom relaterad till aquaporiner är... (More)
En människas kropp är alltid i behov av en balanserad mängd vätska för att fungera optimalt. Majoriteten av vätskan inuti en människa består vatten och kroppens celler har därmed en typ av proteiner specialiserade på att balansera vattennivå. Proteinerna kallas aquaporiner och sitter placerade inuti cellernas membran där de främjar flödet av vatten mellan cellens insida och utsida. Andra typer av proteiner reglerar vattenflödet genom att reglera aquaporinerna igenom transporten av aquaporiner till och från cellmembranet utifrån kroppens vätskebehov. Om mängden aktiva aquaporiner på cellernas membran inte är balanserade blir kroppens vätskebalans förskjutet vilket yttrar sig formen av sjukdomar. En sjukdom relaterad till aquaporiner är Nephrogenic diabetes insipidus som orsakar att vattnet i urinet inte återabsorberas ordentligt av njurens celler och förloras i väldiga mängder av urin. Aquaporin 2 är en typ av aquaporin som finns i njurens celler och är delaktig till att koncentrera urinen. Ezrin är ett protein som är delaktig inom transporten av proteiner till och från cell membran och kan tänkas vara viktig inom regleringen av just aquaporin 2. Detta projekt har undersökt om aquaporin 2 interagerar med proteinet Ezrin och i så fall hur proteinerna interagerar med varandra.

Tidigare forskning har funnit att Ezrin interagerar med aquaporin 2 och att interaktionen har en effekt på mängden aquaporin 2 närvarande i cellers membran. Den tidigare forskningen har använt mass spektrofotometrisk analys av co-Immunoprecipitation komplex för att erhålla sina resultat. I detta projekt har istället microscale thermophoresis (MST) använts för att studera interaktionerna. I MST utsätts proteinerna för en temperaturgradient och deras förflyttning i gradienten ändras om proteinerna interagerar med varandra vilket mäts genom fluorescens.

Aquaporin 2 överproducerades inom jästceller och renades upp från cellerna. De upprenade aquaporinerna blandades med två olika former av Ezrin färgad med fluorescerande färg, Ezrin med alla delar av proteinet och Ezrin med bara den delen av proteinet som kallas FERM. Interaktionen mellan Ezrinerna och aquaporin 2 studerades genom MST vilket visade en interaktion för båda formerna av Ezrin med aquaporin 2. Styrkan hos bindningen för båda formerna av Ezrin med aquaporin 2 kunde inte tillförlitligt tolkas.

Resultaten ger insikt i mekanismerna för reglering av aquaporin 2 och vilka proteiner som påverkar regleringen samt hur. Kunskapen om mekanismen kan användas för utvecklingen av mediciner som imiterar eller binder till relevanta proteiner för att bibehålla en fungerande reglering av aquaporin 2. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Teodor LU
supervisor
organization
course
KEMK10 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aquaporins, Aquaporin 2, biochemistry, AQP2, membrane-protein, Ezrin, trafficking, MST, Microscale Thermophoresis, binding-affinity, binding interaction, FERM-domain
language
English
id
9057796
date added to LUP
2021-06-28 15:57:18
date last changed
2021-06-28 15:57:18
@misc{9057796,
 author    = {{Olsson, Teodor}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Study of the interaction between AQP2 and Ezrin through microscale thermophoresis}},
 year     = {{2021}},
}