Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ny laboration om värmeväxling för kursen KETF30 Energiteknik

Tan, Qiling LU (2021) KETL01 20202
Chemical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
På Lunds Tekniska Högskola studenter som studerar på programmet Civilingenjör inom Kemiteknik en obligatorisk kurs Energiteknik KETF30. Kursen har ett laborationsmoment om värmeväxling som behöver förnyas. Målet med kandidatarbetet är att få fram en laborationsbeskrivning med fokus på värmeväxlarens beteende beroende på olika parametrar och jämföra de två metoder som kan användas för att beskriva värmeväxlarens beteende, effektivitet-NTU (Termisk längd) och LMTD metoden (Logaritmiska medeltemperatur).
Arbetet består av två moment. Första momentet var att utföra laborationen enligt ett befintligt förslag. Tre olika värmeväxlare från Alfa Laval byggs upp till var sin station i pilotstorlek enligt förslaget med anpassning utifrån vad som... (More)
På Lunds Tekniska Högskola studenter som studerar på programmet Civilingenjör inom Kemiteknik en obligatorisk kurs Energiteknik KETF30. Kursen har ett laborationsmoment om värmeväxling som behöver förnyas. Målet med kandidatarbetet är att få fram en laborationsbeskrivning med fokus på värmeväxlarens beteende beroende på olika parametrar och jämföra de två metoder som kan användas för att beskriva värmeväxlarens beteende, effektivitet-NTU (Termisk längd) och LMTD metoden (Logaritmiska medeltemperatur).
Arbetet består av två moment. Första momentet var att utföra laborationen enligt ett befintligt förslag. Tre olika värmeväxlare från Alfa Laval byggs upp till var sin station i pilotstorlek enligt förslaget med anpassning utifrån vad som fanns tillgängligt.
Moment två var att bearbeta med mätningsresultat från laborationen och justera laborationsbeskrivningen så att den var anpassad till en laboration som ska utföras i totalt 2 timmar där studenter är i grupper om 3 - 4 personer. Samt lägga till frågor till laborationen som hade mer fokus på att förstå värmeväxlarens beteende med hjälp av en annan metod än LMTD metoden.
Resultatet blev en laborationsbeskrivning med tre laborationsmoment med frågor som studenterna ska svara på. Även tre färdigbyggda laborationsstationer tillverkas som är redo att användas. Till det föreslogs förslag på vidare utveckling av laborationen som alternativa material och virtuell laboration. (Less)
Abstract
At Lund University, students in the program Chemical engineering have a compulsory course Heat Engineering (Energiteknik KETF30). The course has a laboratory practical concerning heat exchanger that needs to be renewed. The goal of this bachelor thesis was to write a description for the practical, focusing on the heat exchanger’s behavior considering different parameters and comparing the who commonly used methods for heat exchanger analysis, efficiency-NTU (Number of Transfer Units) and the LMTD method (Logarithmic Mean Temperature Difference).
The work was divided into two parts. The first part was to perform the practical according to an already existing suggestion. Three different types of heat exchangers from Alfa Laval have been set... (More)
At Lund University, students in the program Chemical engineering have a compulsory course Heat Engineering (Energiteknik KETF30). The course has a laboratory practical concerning heat exchanger that needs to be renewed. The goal of this bachelor thesis was to write a description for the practical, focusing on the heat exchanger’s behavior considering different parameters and comparing the who commonly used methods for heat exchanger analysis, efficiency-NTU (Number of Transfer Units) and the LMTD method (Logarithmic Mean Temperature Difference).
The work was divided into two parts. The first part was to perform the practical according to an already existing suggestion. Three different types of heat exchangers from Alfa Laval have been set up in three laboratory stations in pilot size. The setup was adjusted due to what material was available.
In the second part, the data acquired from performing the practical in part one was used to adjust the method description to a practical to be performed in total 2 hours for 3-4 students per group. Then the lab questions were adjusted to be more focused on the heat exchangers behavior using other methods than the LMTD method.
This results in a description of the practical containing three practical parts with questions. Also, three lab stations were built that are ready to use. For further progress, there are suggestions like alternative materials to use and virtualizing the practical. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tan, Qiling LU
supervisor
organization
alternative title
New heat exchange laboratory practical for the course KETF30 Heat Engineering
course
KETL01 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
heat exchanger, ntu, heat engineering, lmtd, chemical engineering
language
Swedish
id
9057943
date added to LUP
2021-07-06 11:19:17
date last changed
2021-07-06 11:19:17
@misc{9057943,
 abstract   = {{At Lund University, students in the program Chemical engineering have a compulsory course Heat Engineering (Energiteknik KETF30). The course has a laboratory practical concerning heat exchanger that needs to be renewed. The goal of this bachelor thesis was to write a description for the practical, focusing on the heat exchanger’s behavior considering different parameters and comparing the who commonly used methods for heat exchanger analysis, efficiency-NTU (Number of Transfer Units) and the LMTD method (Logarithmic Mean Temperature Difference).
The work was divided into two parts. The first part was to perform the practical according to an already existing suggestion. Three different types of heat exchangers from Alfa Laval have been set up in three laboratory stations in pilot size. The setup was adjusted due to what material was available.
In the second part, the data acquired from performing the practical in part one was used to adjust the method description to a practical to be performed in total 2 hours for 3-4 students per group. Then the lab questions were adjusted to be more focused on the heat exchangers behavior using other methods than the LMTD method.
This results in a description of the practical containing three practical parts with questions. Also, three lab stations were built that are ready to use. For further progress, there are suggestions like alternative materials to use and virtualizing the practical.}},
 author    = {{Tan, Qiling}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ny laboration om värmeväxling för kursen KETF30 Energiteknik}},
 year     = {{2021}},
}