Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mission (im)possible - En kvalitativ studie som undersöker påverkande faktorer till planerade toppstyrda kulturförändringar

Danielsson, Emilia LU ; Gringmann, Lovisa LU and Hed Dahl, Louise LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med ytterligare kunskap inom området kulturförändringar i organisationer, närmare bestämt öka förståelsen kring planerade toppstyrda kulturförändringar. Syftet är mer specifikt att bidra med en insikt kring hjälpande och stjälpande faktorer.

Forskningsfrågor:
- Vad har Svenska Gymnastikförbundet för ambition med kulturförändringen?
- Hur förhåller sig tränarna till de normer, värderingar, grundläggande antaganden som Svenska Gymnastikförbundet förespråkar?
- Vad har påverkat förhållningssättet och förändringsambitionen?

Teoretiskt perspektiv: Teorikapitlet börjar med att definiera kultur som det kommer användas i uppsatsen. Därefter kommer tidigare forskning inom organisationskultur,... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med ytterligare kunskap inom området kulturförändringar i organisationer, närmare bestämt öka förståelsen kring planerade toppstyrda kulturförändringar. Syftet är mer specifikt att bidra med en insikt kring hjälpande och stjälpande faktorer.

Forskningsfrågor:
- Vad har Svenska Gymnastikförbundet för ambition med kulturförändringen?
- Hur förhåller sig tränarna till de normer, värderingar, grundläggande antaganden som Svenska Gymnastikförbundet förespråkar?
- Vad har påverkat förhållningssättet och förändringsambitionen?

Teoretiskt perspektiv: Teorikapitlet börjar med att definiera kultur som det kommer användas i uppsatsen. Därefter kommer tidigare forskning inom organisationskultur, kulturförändring samt svårigheter med kulturförändringar presenteras.

Metod: För att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ studie med abduktiv ansats genomförts. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer.

Resultat: Resultatet visade att tränarna förhåller sig i likhet till Svenska Gymnastikförbundets ambitioner. Dessutom påvisades indikationer på att tränarnas förhållningssätt påverkats av samhällskulturen och debatter.

Slutsats: Slutsatsen visar att det finns en risk att tidigare forskning missar externa faktorer som påverkar mottagandet av en kulturförändring. Uppsatsen belyser ett behov av vidare forskning om externa faktorers påverkan på utfallet av planerade toppstyrda kulturförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Emilia LU ; Gringmann, Lovisa LU and Hed Dahl, Louise LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationskultur, planerad kulturförändring, toppstyrd, påverkansfaktorer, samhällspåverkan
language
Swedish
id
9058369
date added to LUP
2021-06-26 12:51:51
date last changed
2021-06-26 12:51:51
@misc{9058369,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med ytterligare kunskap inom området kulturförändringar i organisationer, närmare bestämt öka förståelsen kring planerade toppstyrda kulturförändringar. Syftet är mer specifikt att bidra med en insikt kring hjälpande och stjälpande faktorer.

Forskningsfrågor: 
- Vad har Svenska Gymnastikförbundet för ambition med kulturförändringen?
- Hur förhåller sig tränarna till de normer, värderingar, grundläggande antaganden som Svenska Gymnastikförbundet förespråkar?
- Vad har påverkat förhållningssättet och förändringsambitionen?

Teoretiskt perspektiv: Teorikapitlet börjar med att definiera kultur som det kommer användas i uppsatsen. Därefter kommer tidigare forskning inom organisationskultur, kulturförändring samt svårigheter med kulturförändringar presenteras.

Metod: För att uppfylla studiens syfte och besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ studie med abduktiv ansats genomförts. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer.

Resultat: Resultatet visade att tränarna förhåller sig i likhet till Svenska Gymnastikförbundets ambitioner. Dessutom påvisades indikationer på att tränarnas förhållningssätt påverkats av samhällskulturen och debatter.

Slutsats: Slutsatsen visar att det finns en risk att tidigare forskning missar externa faktorer som påverkar mottagandet av en kulturförändring. Uppsatsen belyser ett behov av vidare forskning om externa faktorers påverkan på utfallet av planerade toppstyrda kulturförändringar.}},
 author    = {{Danielsson, Emilia and Gringmann, Lovisa and Hed Dahl, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mission (im)possible - En kvalitativ studie som undersöker påverkande faktorer till planerade toppstyrda kulturförändringar}},
 year     = {{2021}},
}