Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det ska vara snabbt och smidigt

Albrektsson, Kim LU ; Cascalheira, Philip LU and Svensson, Joakim LU (2021) FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi har i vår studie undersökt hur Generation X:s köpbeteende och köpprocess ser ut när de konsumerar via e-handel. Vår forskningsfråga till studien var enligt följande: Hur ser Generation X köpprocess ut när det kommer till e-handel? Vi inleder uppsatsen med en presentation av tidigare forskning om konsumenters köpbeteende och köpprocess samt hur generationsforskning har varit användbart för att skapa bättre förståelse. Detta skapar utgångspunkten i vår teoretiska referensram som baseras på den digitala köpbeteendemodellen som består av följande steg: behov/vilja, formulering av beslutsproblem, sökning och beslutsfattande, utvärdering, köp och efterköpsbeteende. Då uppsatsen behandlar ett syfte och forskningsfråga som bygger på tolkning... (More)
Vi har i vår studie undersökt hur Generation X:s köpbeteende och köpprocess ser ut när de konsumerar via e-handel. Vår forskningsfråga till studien var enligt följande: Hur ser Generation X köpprocess ut när det kommer till e-handel? Vi inleder uppsatsen med en presentation av tidigare forskning om konsumenters köpbeteende och köpprocess samt hur generationsforskning har varit användbart för att skapa bättre förståelse. Detta skapar utgångspunkten i vår teoretiska referensram som baseras på den digitala köpbeteendemodellen som består av följande steg: behov/vilja, formulering av beslutsproblem, sökning och beslutsfattande, utvärdering, köp och efterköpsbeteende. Då uppsatsen behandlar ett syfte och forskningsfråga som bygger på tolkning och förståelse har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi för studien med semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod. Baserat på stegen i den teoretiska referensramen skapades en struktur för hur analysen skulle utformas. I analysen presenterades sedan relevant insamlad empiri som kopplades samman med den teoretiska referensramen. Vi har konstaterat att Generation X:s köpbeteende beskrivs och bedrivs på olika sätt. Vi har vidare kommit till slutsatsen att de beskriver sin köpprocess som smidig och kort medans i själva verket präglas processen av att de vill göra deals och konsumera med säkerhet vilket ledet till att deras köpprocess blir längre än vad de själva är medvetna om. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albrektsson, Kim LU ; Cascalheira, Philip LU and Svensson, Joakim LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om Generation X och deras köpbeteende vid e-handel
course
FEKH29 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Köpprocess, köpbeteende, e-handel, den digitala köpbetendemodellen, Generation X
language
Swedish
id
9059121
date added to LUP
2021-07-01 15:04:40
date last changed
2021-07-01 15:04:40
@misc{9059121,
 abstract   = {{Vi har i vår studie undersökt hur Generation X:s köpbeteende och köpprocess ser ut när de konsumerar via e-handel. Vår forskningsfråga till studien var enligt följande: Hur ser Generation X köpprocess ut när det kommer till e-handel? Vi inleder uppsatsen med en presentation av tidigare forskning om konsumenters köpbeteende och köpprocess samt hur generationsforskning har varit användbart för att skapa bättre förståelse. Detta skapar utgångspunkten i vår teoretiska referensram som baseras på den digitala köpbeteendemodellen som består av följande steg: behov/vilja, formulering av beslutsproblem, sökning och beslutsfattande, utvärdering, köp och efterköpsbeteende. Då uppsatsen behandlar ett syfte och forskningsfråga som bygger på tolkning och förståelse har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi för studien med semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod. Baserat på stegen i den teoretiska referensramen skapades en struktur för hur analysen skulle utformas. I analysen presenterades sedan relevant insamlad empiri som kopplades samman med den teoretiska referensramen. Vi har konstaterat att Generation X:s köpbeteende beskrivs och bedrivs på olika sätt. Vi har vidare kommit till slutsatsen att de beskriver sin köpprocess som smidig och kort medans i själva verket präglas processen av att de vill göra deals och konsumera med säkerhet vilket ledet till att deras köpprocess blir längre än vad de själva är medvetna om.}},
 author    = {{Albrektsson, Kim and Cascalheira, Philip and Svensson, Joakim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det ska vara snabbt och smidigt}},
 year     = {{2021}},
}