Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den nya redovisningskonsulten? En studie om digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll och goda redovisningssed

Gigovic, Emina LU ; Fagergren, Carl LU and Sobo, Ajsa LU (2021) FEKH69 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka hur redovisningskonsulten upplever förändringar i sin yrkesroll till följd av digitaliseringen, och vilken påverkan digitala instrument har på hur god redovisningssed efterföljs inom redovisningsbranschen. Vidare syftar studien till att undersöka hur intern kontroll av digitala instrument används för att legitimitet och tillförlitlighet i redovisningen uppnås.

Metoden grundades i en kvalitativ metod med ett huvudsakligen induktivt angreppssätt. För att besvara studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med auktoriserade redovisningskonsulter. Vidare genomfördes en kodning och innehållsanalys på det empiriska materialet från intervjuerna, med en tematisk och riktad innehållsanalys.

De... (More)
Syftet med studien är att undersöka hur redovisningskonsulten upplever förändringar i sin yrkesroll till följd av digitaliseringen, och vilken påverkan digitala instrument har på hur god redovisningssed efterföljs inom redovisningsbranschen. Vidare syftar studien till att undersöka hur intern kontroll av digitala instrument används för att legitimitet och tillförlitlighet i redovisningen uppnås.

Metoden grundades i en kvalitativ metod med ett huvudsakligen induktivt angreppssätt. För att besvara studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med auktoriserade redovisningskonsulter. Vidare genomfördes en kodning och innehållsanalys på det empiriska materialet från intervjuerna, med en tematisk och riktad innehållsanalys.

De teoretiska perspektiven utgick från tidigare forskning om digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen, och den institutionella teorin. Författarna har utformat en teoretisk analysmodell byggd på teorin, för att använda som underlag vid utformningen av intervjustudien samt som ramverk för uppsatsens analyskapitel.

Materialet från genomförda intervjuer med respondenterna utgör studiens empiri. Dessa har analyserats utifrån studiens teoretiska analysmodell.

Studien visar att redovisningskonsulterna upplever förändringar i yrkesrollen till följd av digitaliseringen, och dess effekter på yrkesrollen kännetecknas huvudsakligen av ett förändrat arbetssätt. Digitala instrument visar ha både negativa och positiva effekter på hur god redovisningssed efterföljs. Vidare framkommer interna kontroller vara ett verktyg för att minimera fel inom redovisningen och för att uppnå tillit hos utomstående aktörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gigovic, Emina LU ; Fagergren, Carl LU and Sobo, Ajsa LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Digitalisering, Auktoriserad redovisningskonsult, God redovisningssed, Intern kontroll, Institutionell teori
language
Swedish
id
9059200
date added to LUP
2021-06-28 11:09:33
date last changed
2021-08-30 13:45:48
@misc{9059200,
 abstract   = {{Syftet med studien är att undersöka hur redovisningskonsulten upplever förändringar i sin yrkesroll till följd av digitaliseringen, och vilken påverkan digitala instrument har på hur god redovisningssed efterföljs inom redovisningsbranschen. Vidare syftar studien till att undersöka hur intern kontroll av digitala instrument används för att legitimitet och tillförlitlighet i redovisningen uppnås.

Metoden grundades i en kvalitativ metod med ett huvudsakligen induktivt angreppssätt. För att besvara studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med auktoriserade redovisningskonsulter. Vidare genomfördes en kodning och innehållsanalys på det empiriska materialet från intervjuerna, med en tematisk och riktad innehållsanalys. 

De teoretiska perspektiven utgick från tidigare forskning om digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen, och den institutionella teorin. Författarna har utformat en teoretisk analysmodell byggd på teorin, för att använda som underlag vid utformningen av intervjustudien samt som ramverk för uppsatsens analyskapitel.

Materialet från genomförda intervjuer med respondenterna utgör studiens empiri. Dessa har analyserats utifrån studiens teoretiska analysmodell. 

Studien visar att redovisningskonsulterna upplever förändringar i yrkesrollen till följd av digitaliseringen, och dess effekter på yrkesrollen kännetecknas huvudsakligen av ett förändrat arbetssätt. Digitala instrument visar ha både negativa och positiva effekter på hur god redovisningssed efterföljs. Vidare framkommer interna kontroller vara ett verktyg för att minimera fel inom redovisningen och för att uppnå tillit hos utomstående aktörer.}},
 author    = {{Gigovic, Emina and Fagergren, Carl and Sobo, Ajsa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den nya redovisningskonsulten? En studie om digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens yrkesroll och goda redovisningssed}},
 year     = {{2021}},
}