Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att offras eller att inte offras

Sahlberg Carlsson, Anna LU ; Molin, Beatrice LU and Tönning, Casper LU (2021) FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: “Att offras eller att inte offras”. En kvalitativ intervjustudie som undersöker konsumenters uppfattning av scapegoating i form av VD:ns avgång i samband med en kris och dess påverkan på varumärken

Seminariedatum: 2021-02-06

Kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng

Författare: Anna Sahlberg Carlsson, Beatrice Molin, Casper Tönning

Handledare: Peter Svensson

Fem nyckelord: Scapegoating, konsumenter, kriskommunikation, varumärke, VD

Forskningsfråga: Hur uppfattar konsumenter scapegoating i form av en VD:s avgång i samband med en kris och hur påverkas de berörda varumärket?

Syfte: Syftet med studien är att undersöka konsumenternas uppfattning av scapegoating med... (More)
Examensarbetets titel: “Att offras eller att inte offras”. En kvalitativ intervjustudie som undersöker konsumenters uppfattning av scapegoating i form av VD:ns avgång i samband med en kris och dess påverkan på varumärken

Seminariedatum: 2021-02-06

Kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng

Författare: Anna Sahlberg Carlsson, Beatrice Molin, Casper Tönning

Handledare: Peter Svensson

Fem nyckelord: Scapegoating, konsumenter, kriskommunikation, varumärke, VD

Forskningsfråga: Hur uppfattar konsumenter scapegoating i form av en VD:s avgång i samband med en kris och hur påverkas de berörda varumärket?

Syfte: Syftet med studien är att undersöka konsumenternas uppfattning av scapegoating med stöd av två företagsskandaler i samband med att det används som kriskommunikation.

Metod: Studiens metod är en kvalitativ studie med en induktiv ansats. En intervjustudie med 15 semistrukturerade djupintervjuer har genomförts som analys och slutsats bygger på. Dessa intervjuer har transkriberats, kodats och kategoriserat.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån ämnesområdena kriskommunikation, scapegoating och varumärke. Det teoretiska ramverket innefattar Scapegoating as a crisis communication theory, Scapegoat Theory, Kundbaserat varumärkesvärde inkluderat varumärkeskännedom och brand image samt begreppen scapegoating och förtroende.

Resultat: Studiens resulterar i att det finns väldigt olika uppfattningar bland konsumenter i hur de uppfattar scapegoating i form av en VD:s avgång i samband med en kris. Både positiva och negativa uppfattningar finns bland konsumenterna. Dessa olika uppfattningar har fångats av kategorierna som skapats. Eftersom uppfattningarna har varit varierande hos konsumenterna så har även påverkan på företagens varumärke varit blandad.

Slutsats: Uppsatsens resultat kan vara ett bidrag till framförallt företag i arbete med sin kriskommunikation, samt hur en kris bör kommuniceras gentemot konsumenterna och vid frågan om VD:ns avgång eller inte, utifrån konsumenternas perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlberg Carlsson, Anna LU ; Molin, Beatrice LU and Tönning, Casper LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Scapegoating, konsumenter, kriskommunikation, varumärke, VD
language
Swedish
id
9059404
date added to LUP
2021-07-01 15:05:05
date last changed
2021-07-01 15:05:05
@misc{9059404,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: “Att offras eller att inte offras”. En kvalitativ intervjustudie som undersöker konsumenters uppfattning av scapegoating i form av VD:ns avgång i samband med en kris och dess påverkan på varumärken

Seminariedatum: 2021-02-06

Kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng

Författare: Anna Sahlberg Carlsson, Beatrice Molin, Casper Tönning

Handledare: Peter Svensson

Fem nyckelord: Scapegoating, konsumenter, kriskommunikation, varumärke, VD

Forskningsfråga: Hur uppfattar konsumenter scapegoating i form av en VD:s avgång i samband med en kris och hur påverkas de berörda varumärket?

Syfte: Syftet med studien är att undersöka konsumenternas uppfattning av scapegoating med stöd av två företagsskandaler i samband med att det används som kriskommunikation.

Metod: Studiens metod är en kvalitativ studie med en induktiv ansats. En intervjustudie med 15 semistrukturerade djupintervjuer har genomförts som analys och slutsats bygger på. Dessa intervjuer har transkriberats, kodats och kategoriserat.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår ifrån ämnesområdena kriskommunikation, scapegoating och varumärke. Det teoretiska ramverket innefattar Scapegoating as a crisis communication theory, Scapegoat Theory, Kundbaserat varumärkesvärde inkluderat varumärkeskännedom och brand image samt begreppen scapegoating och förtroende.

Resultat: Studiens resulterar i att det finns väldigt olika uppfattningar bland konsumenter i hur de uppfattar scapegoating i form av en VD:s avgång i samband med en kris. Både positiva och negativa uppfattningar finns bland konsumenterna. Dessa olika uppfattningar har fångats av kategorierna som skapats. Eftersom uppfattningarna har varit varierande hos konsumenterna så har även påverkan på företagens varumärke varit blandad.

Slutsats: Uppsatsens resultat kan vara ett bidrag till framförallt företag i arbete med sin kriskommunikation, samt hur en kris bör kommuniceras gentemot konsumenterna och vid frågan om VD:ns avgång eller inte, utifrån konsumenternas perspektiv.}},
 author    = {{Sahlberg Carlsson, Anna and Molin, Beatrice and Tönning, Casper}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att offras eller att inte offras}},
 year     = {{2021}},
}