Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cykelgatans framfart i svenska städer

Skalare, Klara LU (2021) In CODEN: LUTVDG/(TVTT-5332)/1-65/2021 VTVM01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Trots FN:s 17 globala mål och Sveriges nationella mål om ett fossilfritt Sverige 2045 är bilen fortfarande det vanligaste transportmedlet i Sveriges största städer. Cykeln är ett miljövänligt och platseffektivt alternativ till bilen och många europeiska länder satsar man på att främja cykling idag. Cykelgatan, som är en trafikutformning som har testats i Sverige sedan 2007, syftar bland annat till att främja cykling. I december 2020 reglerades cykelgatan med ett eget vägmärke i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka motivationen för svenska städer att implementera cykelgatan och uppfattningen hos planerare och användare angående cykelgatans roll. Studien är baserad på halvstrukturerade intervjuer med trafikplanerare och en... (More)
Trots FN:s 17 globala mål och Sveriges nationella mål om ett fossilfritt Sverige 2045 är bilen fortfarande det vanligaste transportmedlet i Sveriges största städer. Cykeln är ett miljövänligt och platseffektivt alternativ till bilen och många europeiska länder satsar man på att främja cykling idag. Cykelgatan, som är en trafikutformning som har testats i Sverige sedan 2007, syftar bland annat till att främja cykling. I december 2020 reglerades cykelgatan med ett eget vägmärke i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka motivationen för svenska städer att implementera cykelgatan och uppfattningen hos planerare och användare angående cykelgatans roll. Studien är baserad på halvstrukturerade intervjuer med trafikplanerare och en enkätundersökning riktad till användarna av en cykelgata i centrala Göteborg.
Denna studie visar att trafikplanerare har olika åsikter om behovet av cykelgatan. Vissa behandlar den som ett verktyg för att främja cykling och uppnå klimatmål genom att sänka hastigheter, begränsa biltrafiken, uppmuntra cyklister till att ta mer plats och förbereda för en ökad cykling. Andra menar att det är möjligt att uppnå samma mål med redan befintliga verktyg. Upp till 48% av användarna av cykelgatan uppgav att trafikmiljön är bättre på cykelgatan än på vanliga blandtrafikgator, men för att helt kunna tillgodose användarnas behov behövs tydligare instruktioner. Studien avslutas med rekommendationer för den framtida cykelgateplaneringen ur tre perspektiv. (Less)
Popular Abstract
Despite the UN’s 17 global goals and Sweden’s national goal of a fossil-free Sweden 2045, the car is still the most common means of transport for Sweden's largest cities. The bicycle is an environmentally friendly and space-efficient alternative to the car and many European countries are investing in promoting cycling today. The bicycle street, which is a traffic design that has been tested in Sweden since 2007, aims to, among other things, promote cycling. In December 2020, the bicycle street was regulated with a specified road sign in Sweden. The purpose of this study is to investigate the motivation for Swedish cities to implement the bicycle street, and the perception of planners and users regarding the role of the bicycle street. The... (More)
Despite the UN’s 17 global goals and Sweden’s national goal of a fossil-free Sweden 2045, the car is still the most common means of transport for Sweden's largest cities. The bicycle is an environmentally friendly and space-efficient alternative to the car and many European countries are investing in promoting cycling today. The bicycle street, which is a traffic design that has been tested in Sweden since 2007, aims to, among other things, promote cycling. In December 2020, the bicycle street was regulated with a specified road sign in Sweden. The purpose of this study is to investigate the motivation for Swedish cities to implement the bicycle street, and the perception of planners and users regarding the role of the bicycle street. The study is carried on based on semi-structured interviews with traffic planners and a questionnaire survey targeting on the users of a bicycle street in central Gothenburg.
This study shows that traffic planners have different opinions about the necessity of the bicycle street. Some address it as a tool for promoting cycling and achieving climate goals by reducing speeds, limiting car traffic, encouraging cyclists to take up more space and preparing for increased cycling. Others state that it is possible to achieve same goals with already existing tools. Up to 48 % of the users of the bicycle street stated that the traffic environment is better on the bicycle street than on ordinary mixed traffic streets, but in order to meet the users’ needs completely, clearer instructions are needed. The study concludes with recommendations for the future bicycle street planning from three perspectives. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skalare, Klara LU
supervisor
organization
alternative title
The progress of the bicycle street in Swedish cities
course
VTVM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Cykelgata, Cykelfartsgata, Trafikplanering, Cykelplanering, Cykling
publication/series
CODEN: LUTVDG/(TVTT-5332)/1-65/2021
report number
365
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
9061092
date added to LUP
2021-07-20 07:19:44
date last changed
2021-07-20 07:21:15
@misc{9061092,
 abstract   = {{Trots FN:s 17 globala mål och Sveriges nationella mål om ett fossilfritt Sverige 2045 är bilen fortfarande det vanligaste transportmedlet i Sveriges största städer. Cykeln är ett miljövänligt och platseffektivt alternativ till bilen och många europeiska länder satsar man på att främja cykling idag. Cykelgatan, som är en trafikutformning som har testats i Sverige sedan 2007, syftar bland annat till att främja cykling. I december 2020 reglerades cykelgatan med ett eget vägmärke i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka motivationen för svenska städer att implementera cykelgatan och uppfattningen hos planerare och användare angående cykelgatans roll. Studien är baserad på halvstrukturerade intervjuer med trafikplanerare och en enkätundersökning riktad till användarna av en cykelgata i centrala Göteborg.
Denna studie visar att trafikplanerare har olika åsikter om behovet av cykelgatan. Vissa behandlar den som ett verktyg för att främja cykling och uppnå klimatmål genom att sänka hastigheter, begränsa biltrafiken, uppmuntra cyklister till att ta mer plats och förbereda för en ökad cykling. Andra menar att det är möjligt att uppnå samma mål med redan befintliga verktyg. Upp till 48% av användarna av cykelgatan uppgav att trafikmiljön är bättre på cykelgatan än på vanliga blandtrafikgator, men för att helt kunna tillgodose användarnas behov behövs tydligare instruktioner. Studien avslutas med rekommendationer för den framtida cykelgateplaneringen ur tre perspektiv.}},
 author    = {{Skalare, Klara}},
 issn     = {{1653-1922}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{CODEN: LUTVDG/(TVTT-5332)/1-65/2021}},
 title    = {{Cykelgatans framfart i svenska städer}},
 year     = {{2021}},
}