Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

All makt åt Tegnell - Vår befriare och förgörare

Liljegren, Samuel LU ; Mannerfalk, Annika LU and Harmander, Fanny LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Examensarbetes titel
“All makt åt Tegnell - vår befriare och förgörare” - en kvalitativ dokumentstudie om följares konstruktioner av Anders Tegnell på Twitter

Handledare
Nadja Sörgärde

Fem nyckelord
Följare som konstruktörer av ledarskap, Anders Tegnell, Twitter, Kris och Attribution

Forskningsfråga
Hur framställs Anders Tegnell på Twitter?

Syfte
Syftet med denna studie är att bidra till fältet Följare som konstruktörer av ledarskap. Vi ämnar göra detta genom att analysera framställningen av Anders Tegnell på Twitter under covid-19 pandemins första sex månader.

Metod
För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har vi genomfört en kvalitativ dokumentstudie. Genom ett abduktivt... (More)
Sammanfattning

Examensarbetes titel
“All makt åt Tegnell - vår befriare och förgörare” - en kvalitativ dokumentstudie om följares konstruktioner av Anders Tegnell på Twitter

Handledare
Nadja Sörgärde

Fem nyckelord
Följare som konstruktörer av ledarskap, Anders Tegnell, Twitter, Kris och Attribution

Forskningsfråga
Hur framställs Anders Tegnell på Twitter?

Syfte
Syftet med denna studie är att bidra till fältet Följare som konstruktörer av ledarskap. Vi ämnar göra detta genom att analysera framställningen av Anders Tegnell på Twitter under covid-19 pandemins första sex månader.

Metod
För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har vi genomfört en kvalitativ dokumentstudie. Genom ett abduktivt tillvägagångssätt har vi sedan analyserat det empiriska materialet genom diskursanalys.

Teoretiska perspektiv
Teorikapitlet bidrar med tidigare forskning inom fältet med fokus på Romance of Leadership och Attribution Theory, samt hur de ska användas för att uppnå studiens syfte.

Resultat
Den empiriska analysen utgår ifrån ett för- och ett mot-läger som framställer Anders Tegnell. För-lägret framställer Tegnell som en tydlig och orubblig expert som leder dem ur krisen. Medan mot-lägret framställer honom som inkompetent och empatilös killgissare som är ensamt ansvarig för dödstalen.

Slutsats
Vår studie har bidragit till ledarskapsfältet genom att belysa ett hittills outforskat attributionsfenomen. Vi har också bidragit med insikten att också en icke-formell ledare kan attribueras och utvärderas av sina följare likt en formell ledare. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att bidra till fältet Följare som konstruktörer av ledarskap. Vi ämnar göra detta genom att analysera framställningen av Anders Tegnell på Twitter under covid-19 pandemins första sex månader.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Liljegren, Samuel LU ; Mannerfalk, Annika LU and Harmander, Fanny LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ dokumentstudie om följares konstruktioner av Anders Tegnell på Twitter
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Följare som konstruktörer av ledarskap, Anders Tegnell, Twitter, Kris och attribution Followers as constructors of leadership, crisis and attribution
language
Swedish
id
9061997
date added to LUP
2021-07-28 13:27:49
date last changed
2021-07-28 13:27:49
@misc{9061997,
 abstract   = {{Sammanfattning

Examensarbetes titel
“All makt åt Tegnell - vår befriare och förgörare” - en kvalitativ dokumentstudie om följares konstruktioner av Anders Tegnell på Twitter

Handledare
Nadja Sörgärde

Fem nyckelord
Följare som konstruktörer av ledarskap, Anders Tegnell, Twitter, Kris och Attribution

Forskningsfråga
Hur framställs Anders Tegnell på Twitter?

Syfte
Syftet med denna studie är att bidra till fältet Följare som konstruktörer av ledarskap. Vi ämnar göra detta genom att analysera framställningen av Anders Tegnell på Twitter under covid-19 pandemins första sex månader.

Metod
För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har vi genomfört en kvalitativ dokumentstudie. Genom ett abduktivt tillvägagångssätt har vi sedan analyserat det empiriska materialet genom diskursanalys.

Teoretiska perspektiv
Teorikapitlet bidrar med tidigare forskning inom fältet med fokus på Romance of Leadership och Attribution Theory, samt hur de ska användas för att uppnå studiens syfte.

Resultat
Den empiriska analysen utgår ifrån ett för- och ett mot-läger som framställer Anders Tegnell. För-lägret framställer Tegnell som en tydlig och orubblig expert som leder dem ur krisen. Medan mot-lägret framställer honom som inkompetent och empatilös killgissare som är ensamt ansvarig för dödstalen.

Slutsats
Vår studie har bidragit till ledarskapsfältet genom att belysa ett hittills outforskat attributionsfenomen. Vi har också bidragit med insikten att också en icke-formell ledare kan attribueras och utvärderas av sina följare likt en formell ledare.}},
 author    = {{Liljegren, Samuel and Mannerfalk, Annika and Harmander, Fanny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{All makt åt Tegnell - Vår befriare och förgörare}},
 year     = {{2021}},
}