Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jordlagerföljden i Höjeådalen utifrån nya borrningar

Sundberg, Oskar LU (2021) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20211
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Jordarternas utbredning över sydvästra Skåne är ett resultat av Weichselistidens komplexa växelverkande isframstötar, där stora mäktiga kvartära avlagringar finns i anknytning till Alnarpssänkan och Lundadalen. Avlagringarna och deras glaciala ursprung är ett historiskt omdiskuterat ämne. Regionens ytliga jordlager är relativt väldokumenterade men stora frågetecken kvarstår angående avlagringarna på djupet. I Höjeådalen, strax söder om Lund i övergångszonen mellan Alnarpssänkan och Lundadalen har externt framtagna jordlagerföljdsuppgifter undersökts och visualiserat som en geologisk profil. Resultatet har jämförts med tidigare modeller och observationer i dalgången som karakteriseras av två separata moränenheter med en större förekomst av... (More)
Jordarternas utbredning över sydvästra Skåne är ett resultat av Weichselistidens komplexa växelverkande isframstötar, där stora mäktiga kvartära avlagringar finns i anknytning till Alnarpssänkan och Lundadalen. Avlagringarna och deras glaciala ursprung är ett historiskt omdiskuterat ämne. Regionens ytliga jordlager är relativt väldokumenterade men stora frågetecken kvarstår angående avlagringarna på djupet. I Höjeådalen, strax söder om Lund i övergångszonen mellan Alnarpssänkan och Lundadalen har externt framtagna jordlagerföljdsuppgifter undersökts och visualiserat som en geologisk profil. Resultatet har jämförts med tidigare modeller och observationer i dalgången som karakteriseras av två separata moränenheter med en större förekomst av isälvssediment tillsammans med ospecificerade jordarter på ett större djup. I linje med frågeställningen att undersöka kontakten mellan moränen och de tidigare detekterade isälvssediment bidrar resultaten med lokala lagerföljdsuppgifter som kan ge ytterligare inblick i förståelsen för glaciations- och deglaciationsförloppet i området. Utmed profillinjen som ligger till grund för den nya modellen förekommer morän närmast berggrunden under Höje å; samt vad som tidigare kallats ospecificerade jordarter utgörs på djupet av äldre vattenavsatts leriga avlagringar i stor utsträckning. Vidare uppträder växelvisa tunna lager av delvis sorterade sediment i lagerföljden. Borrprotokoll utmed Höje å påvisar sandiga avlagringar med varierande mäktighet som kan vara isälvssediment. Sammantaget tyder detta på en avsättning i vatten med skiftande energinivåer under äldre glaciations- och deglaciationsförlopp. (Less)
Abstract
The distribution of different Quaternary deposits in southwestern Scania is a result of complex glaciation and deglaciation patterns during the Weichselian, with especially thick deposits in the Alnarp Trough and the Lund Valley. The deposits and their glacial origin have been extensively discussed in the literature. The region’s surficial deposits are relatively well documented, but uncertainties remain regarding the deposits at larger depths. In Höje å Valley, just south of Lund in the transition zone between the Alnarp Valley and the Lund Valley borehole data produced by contractors have been investigated and further processed into a cross-section profile. Previous models describe the Quaternary stratigraphy in the Höje å Valley... (More)
The distribution of different Quaternary deposits in southwestern Scania is a result of complex glaciation and deglaciation patterns during the Weichselian, with especially thick deposits in the Alnarp Trough and the Lund Valley. The deposits and their glacial origin have been extensively discussed in the literature. The region’s surficial deposits are relatively well documented, but uncertainties remain regarding the deposits at larger depths. In Höje å Valley, just south of Lund in the transition zone between the Alnarp Valley and the Lund Valley borehole data produced by contractors have been investigated and further processed into a cross-section profile. Previous models describe the Quaternary stratigraphy in the Höje å Valley characterized by two separate till units with interbedded and underlying glacifluvial sediment, together with unspecified deposits at larger depths. The cross-section, which is based on several compiled stratigraphic columns, provides increased insight into the local Quentenary stratigraphy. The results have been compared with previous models and observations investigating the contact between the till beds and the glacifluvial sediments, contributing to a better understanding of glaciation and deglaciationprocesses in the area. Along the cross-section, till directly overlies the limestone bedrock under Höje å. Adjacent deposits, previously described as unspecified, consists of clay-rich sediments, indicating deposition in water. Layers of sorted sandy sediments occur in the stratigraphy. Borehole protocols along Höje å show sandy deposits with varying thickness that could be glacifluvial sediments. Overall, the stratigraphy indicates a change in environments during the Late Weichselian deglaciation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundberg, Oskar LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
jordarter, jordartsutbredning, Weichsel, geologisk modell
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
624
language
Swedish
id
9063444
date added to LUP
2021-08-21 12:51:00
date last changed
2021-08-23 15:07:07
@misc{9063444,
 abstract   = {{The distribution of different Quaternary deposits in southwestern Scania is a result of complex glaciation and deglaciation patterns during the Weichselian, with especially thick deposits in the Alnarp Trough and the Lund Valley. The deposits and their glacial origin have been extensively discussed in the literature. The region’s surficial deposits are relatively well documented, but uncertainties remain regarding the deposits at larger depths. In Höje å Valley, just south of Lund in the transition zone between the Alnarp Valley and the Lund Valley borehole data produced by contractors have been investigated and further processed into a cross-section profile. Previous models describe the Quaternary stratigraphy in the Höje å Valley characterized by two separate till units with interbedded and underlying glacifluvial sediment, together with unspecified deposits at larger depths. The cross-section, which is based on several compiled stratigraphic columns, provides increased insight into the local Quentenary stratigraphy. The results have been compared with previous models and observations investigating the contact between the till beds and the glacifluvial sediments, contributing to a better understanding of glaciation and deglaciationprocesses in the area. Along the cross-section, till directly overlies the limestone bedrock under Höje å. Adjacent deposits, previously described as unspecified, consists of clay-rich sediments, indicating deposition in water. Layers of sorted sandy sediments occur in the stratigraphy. Borehole protocols along Höje å show sandy deposits with varying thickness that could be glacifluvial sediments. Overall, the stratigraphy indicates a change in environments during the Late Weichselian deglaciation.}},
 author    = {{Sundberg, Oskar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Jordlagerföljden i Höjeådalen utifrån nya borrningar}},
 year     = {{2021}},
}