Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den svenska Gatsby : en komparativ studie av två svenska översättningar av F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby

Edelman, Marjut LU (2021) FÖUM22 20211
Translation Program
Abstract (Swedish)
Denna uppsats baseras på en jämförande undersökning av två av fyra befintliga svenska översättningar av den amerikanske författaren F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby från 1925. Med en kvalitativ metod som bygger på näranalys av textutdrag ur romanen och de båda översättningarna jämförs de med varandra för att utröna vilken som kan anses mera källtexttrogen. De aspekter som särskilt studeras är meningsindelning och skiljetecken, ordval och bildspråk. Undersökningen indikerar att den senare översättningen i övervägande delar förhåller sig mer källtextnära. Detta är i överensstämmelse med den så kallade nyöversättningshypotesen enligt vilken en senare översättning av ett verk tenderar att vara mer källtextnära än en tidigare.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edelman, Marjut LU
supervisor
organization
course
FÖUM22 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
The Great Gatsby, nyöversättning, nyöversättningshypotesen, komparativ analys, källtexttrogenhet
language
Swedish
id
9063553
date added to LUP
2021-09-07 15:07:38
date last changed
2021-09-07 15:07:38
@misc{9063553,
 abstract   = {{Denna uppsats baseras på en jämförande undersökning av två av fyra befintliga svenska översättningar av den amerikanske författaren F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby från 1925. Med en kvalitativ metod som bygger på näranalys av textutdrag ur romanen och de båda översättningarna jämförs de med varandra för att utröna vilken som kan anses mera källtexttrogen. De aspekter som särskilt studeras är meningsindelning och skiljetecken, ordval och bildspråk. Undersökningen indikerar att den senare översättningen i övervägande delar förhåller sig mer källtextnära. Detta är i överensstämmelse med den så kallade nyöversättningshypotesen enligt vilken en senare översättning av ett verk tenderar att vara mer källtextnära än en tidigare.}},
 author    = {{Edelman, Marjut}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den svenska Gatsby : en komparativ studie av två svenska översättningar av F. Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby}},
 year     = {{2021}},
}