Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett segregerande skådespel : president Trumps visuella kommunikation på Twitter

Roskvist, Amanda LU (2021) MKVK04 20211
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Denna studie innefattas av en kvalitativ visuell analys av sex videor delade av Donald Trump på Twitter under hans tid som president 2016–2020. Samtliga delar av analysmaterialet innehar drag av populärkulturens och i synnerhet reality-genrens logik, narrativ och roller. Studiens syfte är att belysa hur dessa karaktärsdrag präglat Trumps sätt att kommunicera och i förlängningen det politiska samtalet i stort.
Vidare syftar studien till att undersöka hur teknologins framsteg bidragit till den nya form av mediekultur som råder idag – konvergenskulturen. Frågan om vad som anses legitimt i en tid alltmer präglad av den enskilda individens möjlighet att skapa och sprida innehåll är genomgående central. Genom en banbrytande användning av... (More)
Denna studie innefattas av en kvalitativ visuell analys av sex videor delade av Donald Trump på Twitter under hans tid som president 2016–2020. Samtliga delar av analysmaterialet innehar drag av populärkulturens och i synnerhet reality-genrens logik, narrativ och roller. Studiens syfte är att belysa hur dessa karaktärsdrag präglat Trumps sätt att kommunicera och i förlängningen det politiska samtalet i stort.
Vidare syftar studien till att undersöka hur teknologins framsteg bidragit till den nya form av mediekultur som råder idag – konvergenskulturen. Frågan om vad som anses legitimt i en tid alltmer präglad av den enskilda individens möjlighet att skapa och sprida innehåll är genomgående central. Genom en banbrytande användning av Twitter har Trump gjort en sådan gränsdragning om än mer komplex och problematisk.
Analysen visar att Trump med hjälp av Twitter både agerar och orkestrerar sina framträdanden. Genom att inkorporera dramatiken och logiken från sitt förflutna inom reality-tv har Trump lyckats erhålla en utbredd uppmärksamhet. I en tid då synlighet behandlas som en handelsvara tycks Trump trots den aggressivt högernationalistiska och populistiska ton som den egna politiken ofta inneburit, ha hittat ett kryphål i amerikansk politik. Detta nyfunna utrymme har succesivt expanderat till det fenomen som idag är Trumpismen. Trots skandaler och ständiga gränsöverskridanden har skådespelet ändå genererat någon form av publicitet och i förlängningen det åtnjutande av makt som synligheten innebär. Den popularitet som Trumps segregerande skådespel inneburit gör att Trumpismen idag bör tas på allvar och ses som mer än bara en trend. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roskvist, Amanda LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Donald Trump, Twitter, politik, populärkultur, Trumpism, skådespel, konvergenskultur
language
Swedish
id
9063792
date added to LUP
2021-08-26 15:23:22
date last changed
2021-08-26 15:23:22
@misc{9063792,
 abstract   = {{Denna studie innefattas av en kvalitativ visuell analys av sex videor delade av Donald Trump på Twitter under hans tid som president 2016–2020. Samtliga delar av analysmaterialet innehar drag av populärkulturens och i synnerhet reality-genrens logik, narrativ och roller. Studiens syfte är att belysa hur dessa karaktärsdrag präglat Trumps sätt att kommunicera och i förlängningen det politiska samtalet i stort.
Vidare syftar studien till att undersöka hur teknologins framsteg bidragit till den nya form av mediekultur som råder idag – konvergenskulturen. Frågan om vad som anses legitimt i en tid alltmer präglad av den enskilda individens möjlighet att skapa och sprida innehåll är genomgående central. Genom en banbrytande användning av Twitter har Trump gjort en sådan gränsdragning om än mer komplex och problematisk. 
Analysen visar att Trump med hjälp av Twitter både agerar och orkestrerar sina framträdanden. Genom att inkorporera dramatiken och logiken från sitt förflutna inom reality-tv har Trump lyckats erhålla en utbredd uppmärksamhet. I en tid då synlighet behandlas som en handelsvara tycks Trump trots den aggressivt högernationalistiska och populistiska ton som den egna politiken ofta inneburit, ha hittat ett kryphål i amerikansk politik. Detta nyfunna utrymme har succesivt expanderat till det fenomen som idag är Trumpismen. Trots skandaler och ständiga gränsöverskridanden har skådespelet ändå genererat någon form av publicitet och i förlängningen det åtnjutande av makt som synligheten innebär. Den popularitet som Trumps segregerande skådespel inneburit gör att Trumpismen idag bör tas på allvar och ses som mer än bara en trend.}},
 author    = {{Roskvist, Amanda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett segregerande skådespel : president Trumps visuella kommunikation på Twitter}},
 year     = {{2021}},
}