Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisorn har ordet - En kvalitativ studie som undersöker hur revisorer resonerar kring sina professionella bedömningar

Arplöw, Joacim LU ; Bolin, Victor LU and Samuelsson, August LU (2021) FEKH69 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka hur revisorer gör sina professionella bedömningar och därigenom skapa en djupare förståelse för varför revisorer tolkar och granskar företags finansiella rapporter på detta sätt.


Denna tvärsnittsstudie grundar sig i konstruktivism där materialet samlats in enligt kvalitativ forskningsdesign. Vidare bidrar uppsatsen med ett hermeneutiskt synsätt på revisorns bedömningar.


Uppsatsen utgår ifrån teorier om principal- och agentteorin, strukturell/bedömande revision, professionell bedömning, rättvisande bild och resultatplanering


Empirin utgår från fem intervjuer och fem artiklar.


Slutsatserna som dras från analysen är att revisorns bedömningar är komplexa. Rättvisande bild och... (More)
Syftet med studien är att undersöka hur revisorer gör sina professionella bedömningar och därigenom skapa en djupare förståelse för varför revisorer tolkar och granskar företags finansiella rapporter på detta sätt.


Denna tvärsnittsstudie grundar sig i konstruktivism där materialet samlats in enligt kvalitativ forskningsdesign. Vidare bidrar uppsatsen med ett hermeneutiskt synsätt på revisorns bedömningar.


Uppsatsen utgår ifrån teorier om principal- och agentteorin, strukturell/bedömande revision, professionell bedömning, rättvisande bild och resultatplanering


Empirin utgår från fem intervjuer och fem artiklar.


Slutsatserna som dras från analysen är att revisorns bedömningar är komplexa. Rättvisande bild och resultatplanering ger stort bedömningsutrymme och bidrar således till att de professionella bedömningarna blir svåra att utföra. Därmed har den här studien bidragit till forskningen med att visa hur bedömningar i dessa svårbedömda situationer sker och vad som gör att dessa bedömningar behövs för att utföra en god revision (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arplöw, Joacim LU ; Bolin, Victor LU and Samuelsson, August LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Professionell bedömning, resultatplanering, rättvisande bild, revision och kontrollorgan.
language
Swedish
id
9063879
date added to LUP
2021-08-30 14:06:15
date last changed
2021-08-30 14:06:15
@misc{9063879,
 abstract   = {{Syftet med studien är att undersöka hur revisorer gör sina professionella bedömningar och därigenom skapa en djupare förståelse för varför revisorer tolkar och granskar företags finansiella rapporter på detta sätt.


Denna tvärsnittsstudie grundar sig i konstruktivism där materialet samlats in enligt kvalitativ forskningsdesign. Vidare bidrar uppsatsen med ett hermeneutiskt synsätt på revisorns bedömningar.


Uppsatsen utgår ifrån teorier om principal- och agentteorin, strukturell/bedömande revision, professionell bedömning, rättvisande bild och resultatplanering


Empirin utgår från fem intervjuer och fem artiklar. 


Slutsatserna som dras från analysen är att revisorns bedömningar är komplexa. Rättvisande bild och resultatplanering ger stort bedömningsutrymme och bidrar således till att de professionella bedömningarna blir svåra att utföra. Därmed har den här studien bidragit till forskningen med att visa hur bedömningar i dessa svårbedömda situationer sker och vad som gör att dessa bedömningar behövs för att utföra en god revision}},
 author    = {{Arplöw, Joacim and Bolin, Victor and Samuelsson, August}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Revisorn har ordet - En kvalitativ studie som undersöker hur revisorer resonerar kring sina professionella bedömningar}},
 year     = {{2021}},
}