Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitala verktygs utbredning i modern musikundervisning

Eklund, Pia (2021) MUHN96 20201
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att utforska hur musikämnet, musiklärarens roll och lärandet i
musik utvecklats i förhållande till de digitala verktyg som används i
musikundervisningen. Tidigare forskning visar på att mycket skett inom skolans
digitalisering de senaste 15 åren, både på en övergripande organisatorisk nivå och i de
enskilda lärarnas undervisningsvardag. Musiklärarna som intervjuats i denna studie är
verksamma på gymnasiets estetiska program, inriktning musik, samt i grundskolans
musikundervisning. Genom enskilda intervjuer synliggörs olika aspekter av en
musiklärares vardag, belyst med utgångspunkt i musikämnet, där digitala verktyg är en
av de artefakter som används. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där människans... (More)
Syftet med denna studie är att utforska hur musikämnet, musiklärarens roll och lärandet i
musik utvecklats i förhållande till de digitala verktyg som används i
musikundervisningen. Tidigare forskning visar på att mycket skett inom skolans
digitalisering de senaste 15 åren, både på en övergripande organisatorisk nivå och i de
enskilda lärarnas undervisningsvardag. Musiklärarna som intervjuats i denna studie är
verksamma på gymnasiets estetiska program, inriktning musik, samt i grundskolans
musikundervisning. Genom enskilda intervjuer synliggörs olika aspekter av en
musiklärares vardag, belyst med utgångspunkt i musikämnet, där digitala verktyg är en
av de artefakter som används. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där människans
lärande anses ske i ett kulturellt sammanhang, med hjälp av språk och artefakter, har en
tematisk analys av de samtal som fördes genom intervjuerna, konstruerats. Den tematiska
analysen av transkriberade intervjuer synliggör och beskriver de sammanhang där digitala
verktyg påverkar och inverkar på musiklärarens yrkesutövning. Efter snart 15 år av
digitalisering i skolans värld, har musiklärarna i denna studie gradvis utökat sin kunskap
kring, och registrerat effekterna av digitala verktyg i yrkesutövningen. De har också
utvecklat ett kritiskt förhållningssätt när det gäller pedagogisk kvalitetsutveckling och
implementering av de digitala verktygen som en del av vardagen i yrkesutövandet.
Fortfarande är utvecklingen pågående, och musiklärarna i studien efterfrågar organiserat
kollegialt lärande och gemensam professionsutveckling av de processer som de arbetat
med de senaste 15 åren. De digitala verktygens inverkan och påverkan på musikämnet
och musiklärarprofessionen är en process som bara har börjat, och som kommer att fortgå
och utvecklas än mer i framtiden. (Less)
Abstract
The purpose of this qualitative study is to investigate how the subject of music, the
professional role of the music teacher and the learning strategies in music education have
evolved in light of the digital tools being used in music education in Swedish compulsory
school and upper secondary school. Previous research shows a massive development in
school digitalization processes during the last 15 years, both from an organizational
perspective as well as viewing the development from the music teacher´s perspective. By
conducting individual interviews with four music teachers, different aspects of everyday
life in the working environment practice become visible. From a sociocultural
perspective, putting the learning loop of man in... (More)
The purpose of this qualitative study is to investigate how the subject of music, the
professional role of the music teacher and the learning strategies in music education have
evolved in light of the digital tools being used in music education in Swedish compulsory
school and upper secondary school. Previous research shows a massive development in
school digitalization processes during the last 15 years, both from an organizational
perspective as well as viewing the development from the music teacher´s perspective. By
conducting individual interviews with four music teachers, different aspects of everyday
life in the working environment practice become visible. From a sociocultural
perspective, putting the learning loop of man in a cultural context, by the aid of language
and artefacts, an analysis was formed using the narratives told by the teachers during the
interviews. By analyzing the interviews using thematic analysis, spoken contexts are
made visible through written language, thereby identifying the impact and effect the
digital tools have on the music teacher profession. Pending fifteen years of digitalization
in the Swedish school environment, the music teachers in this study have gradually
developed a knowledge and also registered the effects of digital tools being a part of the
music teacher profession environment. Also, they have developed a critical standpoint
towards pedagogical quality improvement and implementation of the digital tools being
part of everyday life as teachers of music. The development of digital tools is ongoing,
and the teachers in this study request organized peer learning programs and a common
ground on which to build knowledge to further deepen and secure the quality of music
teaching in Swedish schools. During the last fifteen years the development has been rapid,
and this will continue into the future of music education and affect music teachers for
many years to come. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Pia
supervisor
organization
alternative title
The Expansion of Digital tools in Modern Music Education
course
MUHN96 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Digitala verktyg, Musiklärare, Musikundervisning, Musikämne, Kollegialt lärande, Skolutveckling, Digitalisering, Digital tools, Music teacher, Music education, Music, Peer learning, School development, Digitalization
language
Swedish
id
9065483
date added to LUP
2021-09-15 14:29:57
date last changed
2022-01-14 12:14:43
@misc{9065483,
 abstract   = {{The purpose of this qualitative study is to investigate how the subject of music, the
professional role of the music teacher and the learning strategies in music education have
evolved in light of the digital tools being used in music education in Swedish compulsory
school and upper secondary school. Previous research shows a massive development in
school digitalization processes during the last 15 years, both from an organizational
perspective as well as viewing the development from the music teacher´s perspective. By
conducting individual interviews with four music teachers, different aspects of everyday
life in the working environment practice become visible. From a sociocultural
perspective, putting the learning loop of man in a cultural context, by the aid of language
and artefacts, an analysis was formed using the narratives told by the teachers during the
interviews. By analyzing the interviews using thematic analysis, spoken contexts are
made visible through written language, thereby identifying the impact and effect the
digital tools have on the music teacher profession. Pending fifteen years of digitalization
in the Swedish school environment, the music teachers in this study have gradually
developed a knowledge and also registered the effects of digital tools being a part of the
music teacher profession environment. Also, they have developed a critical standpoint
towards pedagogical quality improvement and implementation of the digital tools being
part of everyday life as teachers of music. The development of digital tools is ongoing,
and the teachers in this study request organized peer learning programs and a common
ground on which to build knowledge to further deepen and secure the quality of music
teaching in Swedish schools. During the last fifteen years the development has been rapid,
and this will continue into the future of music education and affect music teachers for
many years to come.}},
 author    = {{Eklund, Pia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Digitala verktygs utbredning i modern musikundervisning}},
 year     = {{2021}},
}