Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Ligger man på en E-nivå på kören och A-nivå på ensemble så kan det inte bli så himla högt betyg": En studie om ämnesintegration och bedömning i kursen Ensemble med körsång

Johansson, Frida LU and Hansson, Josefin LU (2022) LAMP72 20221
Malmö Academy of Music
Abstract
In order to uncover high school teachers’ and high school student’s experience of assessment and subject integration proportion of the course Ensemble with Choral Singing, a study was conducted, comprised of interviews with teachers and a survey that was provided to students. Our curiosity about the subject is based on a concept a classmate encountered during our internship, namely “ensemble med körtvång”. This made us wonder how the course Ensemble with choral singing is conducted according to the curriculum Gy11. The results of the interview study shows that choral singing and ensemble are taught in the same way as before the introduction of Gy11, i.e. they are taught separately. The criteria that past literature claims must be met for... (More)
In order to uncover high school teachers’ and high school student’s experience of assessment and subject integration proportion of the course Ensemble with Choral Singing, a study was conducted, comprised of interviews with teachers and a survey that was provided to students. Our curiosity about the subject is based on a concept a classmate encountered during our internship, namely “ensemble med körtvång”. This made us wonder how the course Ensemble with choral singing is conducted according to the curriculum Gy11. The results of the interview study shows that choral singing and ensemble are taught in the same way as before the introduction of Gy11, i.e. they are taught separately. The criteria that past literature claims must be met for subject integration to work are not possible due to the teachers in this study due to the differences between ensemble and choral singing.
Participants in both survey and interview studies were asked about the structure of assessment in ensemble and choral singing classes. Correlating the answers to the aforementioned question, feedback is mainly individual when in ensemble as opposed to collective feedback in choral singing. The conclusion is that assessment and grading in the course functions relatively similarly for teachers in terms of feedback and co-assessment, but students have more opportunities to demonstrate individual knowledge in ensembles opposed to choral singing. In this study, students express that they have easier access to feedback in ensemble compared to choral singing . They also highlight how the main instrument has great importance with regards to assessment in the course. Working in a subject-integrated way and merging ensemble and choral singing has not proved to be something our participants advocate or have an predominant positive attitude towards. (Less)
Abstract (Swedish)
För att ta reda på gymnasielärare och gymnasieelevers erfarenheter av bedömning och ämnesintegrerat arbete i kursen Ensemble med körsång genomfördes en studie, bestående av intervjuer med lärare och en enkät som gavs till elever. Vår nyfikenhet på ämnet grundar sig i ett begrepp en klasskamrat mötte på vår VFU, nämligen “ensemble med körtvång” som gjorde. Det gjorde oss undrande över hur kursen Ensemble med körsång bedrivs enligt läroplanen Gy11. Resultatet från intervjustudien visar att körsång och ensemble undervisas på samma sätt som före implementeringen av Gy11, det vill säga de undervisas separat. De kriterier som tidigare forskning hävdar måste uppfyllas för att en ämnesintegration ska fungera, är enligt lärarna i studien omöjliga... (More)
För att ta reda på gymnasielärare och gymnasieelevers erfarenheter av bedömning och ämnesintegrerat arbete i kursen Ensemble med körsång genomfördes en studie, bestående av intervjuer med lärare och en enkät som gavs till elever. Vår nyfikenhet på ämnet grundar sig i ett begrepp en klasskamrat mötte på vår VFU, nämligen “ensemble med körtvång” som gjorde. Det gjorde oss undrande över hur kursen Ensemble med körsång bedrivs enligt läroplanen Gy11. Resultatet från intervjustudien visar att körsång och ensemble undervisas på samma sätt som före implementeringen av Gy11, det vill säga de undervisas separat. De kriterier som tidigare forskning hävdar måste uppfyllas för att en ämnesintegration ska fungera, är enligt lärarna i studien omöjliga att uppfylla då ensemble och körsång är för olika varandra.
Deltagarna i både enkät- och intervjustudien tillfrågades om bedömningsarbetet i ensemble- och körsångsundervisningen. Det framkommer av informanternas svar att eleverna får mer individuell återkoppling i ensemble än i körsång där de får kollektiv återkoppling. Slutsatsen är att de arbetssätt som lärarna har gällande bedömning och betygssättning i kursen är relativt likartade gällande återkoppling och sambedömning. Eleverna upplever att de har större möjligheter att få visa sina individuella kunskaper i ensemble än vad de får i körsång. Eleverna svarar i enkäten att tillgång till återkoppling i kursen skiljer sig mellan ensemble och körsång samt att elevens huvudinstrument har betydelse för bedömningen i kursen. Att arbeta ämnesintegrerat eller göra en sammanslagning mellan ensemble och körsång har inte visat sig vara något varken lärare eller elever i studien förespråkar eller har en övervägande positiv inställning till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Frida LU and Hansson, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
: “If you’re at an E-level in choral singing and an A-level in ensemble, you can’t get that high a grade”: A study about subject integration and assessment in the course ensemble and choir
course
LAMP72 20221
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Bedömning, Ensemble med körsång, Återkoppling, Ämnesintegration, Musikpedagogik, Utbildningsvetenskap, Assessment, Educational Science ensemble with choral singing, Feedback, Integrating subjects, Music education
language
Swedish
id
9082401
date added to LUP
2022-06-10 14:39:58
date last changed
2022-06-10 14:39:58
@misc{9082401,
 abstract   = {{In order to uncover high school teachers’ and high school student’s experience of assessment and subject integration proportion of the course Ensemble with Choral Singing, a study was conducted, comprised of interviews with teachers and a survey that was provided to students. Our curiosity about the subject is based on a concept a classmate encountered during our internship, namely “ensemble med körtvång”. This made us wonder how the course Ensemble with choral singing is conducted according to the curriculum Gy11. The results of the interview study shows that choral singing and ensemble are taught in the same way as before the introduction of Gy11, i.e. they are taught separately. The criteria that past literature claims must be met for subject integration to work are not possible due to the teachers in this study due to the differences between ensemble and choral singing.
Participants in both survey and interview studies were asked about the structure of assessment in ensemble and choral singing classes. Correlating the answers to the aforementioned question, feedback is mainly individual when in ensemble as opposed to collective feedback in choral singing. The conclusion is that assessment and grading in the course functions relatively similarly for teachers in terms of feedback and co-assessment, but students have more opportunities to demonstrate individual knowledge in ensembles opposed to choral singing. In this study, students express that they have easier access to feedback in ensemble compared to choral singing . They also highlight how the main instrument has great importance with regards to assessment in the course. Working in a subject-integrated way and merging ensemble and choral singing has not proved to be something our participants advocate or have an predominant positive attitude towards.}},
 author    = {{Johansson, Frida and Hansson, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Ligger man på en E-nivå på kören och A-nivå på ensemble så kan det inte bli så himla högt betyg": En studie om ämnesintegration och bedömning i kursen Ensemble med körsång}},
 year     = {{2022}},
}