Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mikroetik: Ett steg i rätt riktning för etik inom datadriven AI

Minder, Cecilia LU and Rasmusson, Leo LU (2022) SYSK16 20221
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Artificiell intelligens kan leda till disruptiva innovationer som verksamheter måste ta ställning till för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Med profilerade fall som Cambridge Analytica har etik i förhållande till datadriven AI fått en ny betydelse. Riktlinjer har framlagts för att vägleda organisationer till hur de ska förhålla sig till etik och AI. Det har framkommit att dessa dock inte följs i praktiken vilket har lett till uppkomsten av mikroetik. Ett sätt att genom tekniska instruktioner praktiskt sett implementera etik hos professionella verksamheter. Denna studie har för avsikt att undersöka hur pass medvetna organisationer, verksamma i
Sverige, är om etik och mikroetik och hur det ska implementeras. Ett teoretiskt ramverk har... (More)
Artificiell intelligens kan leda till disruptiva innovationer som verksamheter måste ta ställning till för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Med profilerade fall som Cambridge Analytica har etik i förhållande till datadriven AI fått en ny betydelse. Riktlinjer har framlagts för att vägleda organisationer till hur de ska förhålla sig till etik och AI. Det har framkommit att dessa dock inte följs i praktiken vilket har lett till uppkomsten av mikroetik. Ett sätt att genom tekniska instruktioner praktiskt sett implementera etik hos professionella verksamheter. Denna studie har för avsikt att undersöka hur pass medvetna organisationer, verksamma i
Sverige, är om etik och mikroetik och hur det ska implementeras. Ett teoretiskt ramverk har sammanställts med litteratur kopplat till mikroetik och etablerade etiska riktlinjer i förhållande till AI. För att besvara forskningsfrågan i denna kvalitativa studie har tre intervjuer genomförts. En diskussion påbörjades sedan där resultatet tillsammans med teorin diskuteras i
följande huvudområden: definitioner, etablerade riktlinjer, respons till etablerade riktlinjer och implementering av mikroetik. Den slutsats som kan dras är att det finns en medvetenhet om etik, men en låg medvetenhet om etiska riktlinjer och implementeringen av det, samt nästintill ingen medvetenhet om mikroetik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Minder, Cecilia LU and Rasmusson, Leo LU
supervisor
organization
course
SYSK16 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Etik, AI, Mikroetik, AI-etik, Riktlinjer, Datadriven AI
report number
INF22-48
language
Swedish
id
9083582
date added to LUP
2022-09-08 11:30:24
date last changed
2022-09-08 11:30:24
@misc{9083582,
 abstract   = {{Artificiell intelligens kan leda till disruptiva innovationer som verksamheter måste ta ställning till för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Med profilerade fall som Cambridge Analytica har etik i förhållande till datadriven AI fått en ny betydelse. Riktlinjer har framlagts för att vägleda organisationer till hur de ska förhålla sig till etik och AI. Det har framkommit att dessa dock inte följs i praktiken vilket har lett till uppkomsten av mikroetik. Ett sätt att genom tekniska instruktioner praktiskt sett implementera etik hos professionella verksamheter. Denna studie har för avsikt att undersöka hur pass medvetna organisationer, verksamma i
Sverige, är om etik och mikroetik och hur det ska implementeras. Ett teoretiskt ramverk har sammanställts med litteratur kopplat till mikroetik och etablerade etiska riktlinjer i förhållande till AI. För att besvara forskningsfrågan i denna kvalitativa studie har tre intervjuer genomförts. En diskussion påbörjades sedan där resultatet tillsammans med teorin diskuteras i
följande huvudområden: definitioner, etablerade riktlinjer, respons till etablerade riktlinjer och implementering av mikroetik. Den slutsats som kan dras är att det finns en medvetenhet om etik, men en låg medvetenhet om etiska riktlinjer och implementeringen av det, samt nästintill ingen medvetenhet om mikroetik.}},
 author    = {{Minder, Cecilia and Rasmusson, Leo}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mikroetik: Ett steg i rätt riktning för etik inom datadriven AI}},
 year     = {{2022}},
}