Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan avfallshanteringen förbättras bland samordnade verksamheter? - En fallstudie över Malmö Saluhall

Johnson, Erica LU (2022) MVEM12 20221
Studies in Environmental Science
Abstract
In the next 30 years the world’s population is expected to increase by two billion
people, resulting in a growing demand for natural resources and rising greenhouse gas
emissions. In order to face these challenges, society needs to improve resource
efficiency while producing less waste. In Sweden there is a large amount of waste
originating from the restaurant industry. Previous studies have examined how
individual restaurants can work to improve their waste management, however, few
studies have looked into the waste challenges among market halls and other coexisting
business units, where there is often limited space to accommodate for waste bins. The
aim of this study is to therefore examine how coexisting business units, that... (More)
In the next 30 years the world’s population is expected to increase by two billion
people, resulting in a growing demand for natural resources and rising greenhouse gas
emissions. In order to face these challenges, society needs to improve resource
efficiency while producing less waste. In Sweden there is a large amount of waste
originating from the restaurant industry. Previous studies have examined how
individual restaurants can work to improve their waste management, however, few
studies have looked into the waste challenges among market halls and other coexisting
business units, where there is often limited space to accommodate for waste bins. The
aim of this study is to therefore examine how coexisting business units, that share a
common space can improve their waste management. The research was conducted as
a case study of Malmö Saluhall’s waste management, focusing mainly on the trader’s
waste disposal. The methodology consisted of online surveys, participant observations
and interviews with relevant actors in the waste industry and other coexisting
businesses in the market. The results showed that a lot of focus tend to lie on
improving the recycling of materials and slightly less on waste prevention. Other
challenges consisted of creating optimal waste cost allocations between the traders and
implementing suitable waste indicators and key figures. The study also identified
multiple environmental, economic and legal driving forces that should further
encourage Malmö Saluhall to improve their waste management. An important
conclusion is that the implementation of a common waste management plan among
coexisting business units is a continuous process that’s constantly affected by new
legislation and innovations. This means that new aspects in regards to waste
management, should continue to be explored in order to find out which strategies have
the least impact on the environment. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det har nog inte undgått någon att det är bråttom att minska på utsläppen av
växthusgaser samt nyttjandet av jordens naturresurser. För att detta ska bli möjligt
behöver vi ta vara på de resurser som redan finns i så stor utsträckning som möjligt,
innan vi väljer att kassera dem. Restauranger är en verksamhet där det uppstår stora
mängder avfall och där det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att minska på avfallsmängderna och bidra till en hållbar avfallshantering. Särskilt svårt kan det vara när man är flera stycken som bedriver olika livsmedelsverksamheter på en
gemensam yta. Detta beror på att olika verksamheter ger upphov till olika sorters avfall vilket kan få negativa konsekvenser på miljön om det inte finns... (More)
Det har nog inte undgått någon att det är bråttom att minska på utsläppen av
växthusgaser samt nyttjandet av jordens naturresurser. För att detta ska bli möjligt
behöver vi ta vara på de resurser som redan finns i så stor utsträckning som möjligt,
innan vi väljer att kassera dem. Restauranger är en verksamhet där det uppstår stora
mängder avfall och där det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att minska på avfallsmängderna och bidra till en hållbar avfallshantering. Särskilt svårt kan det vara när man är flera stycken som bedriver olika livsmedelsverksamheter på en
gemensam yta. Detta beror på att olika verksamheter ger upphov till olika sorters avfall vilket kan få negativa konsekvenser på miljön om det inte finns tydliga riktlinjer för hur avfallet bör tas omhand. I den här studien undersöks hur dem olika
verksamheterna i Malmö Saluhall kan arbeta för att förbättra deras avfallshantering
genom att ta reda på vad de har för avfallsutmaningar och vad det finns för möjliga
åtgärder.

Studiens resultat visar att det finns ett flertal avfallsutmaningar som gör det svårt
för verksamheterna, i det här fallet Malmö Saluhalls handlare, att uppnå en
välfungerande avfallshantering. För lite plats för implementeringen av olika
avfallsfraktioner visade sig vara den främsta avfallsutmaningen. Övriga utmaningar
som kan identifieras är att fokus tenderar att ligga på utsortering av avfall och mindre
på avfallsförebyggande åtgärder, att handlarna inte har möjlighet att mäta sina
avfallsvolymer samt att den befintliga kostnadsallokeringen ger svaga incitament för
handlarna att dra ner på sina avfallsvolymer. Föreslagna åtgärder består bland annat av
att försöka möjliggöra för rörliga avfallskostnader bland handlarna, att implementera
mätbara nyckeltal och avfallsindikatorer, förmedla ytterligare information och kunskap
kring avfallshanteringen samt att öka samarbetet mellan handlarna i saluhallen,
alternativt utomstående aktörer, för att ta vara på resurserna så mycket som möjligt.

Trots att studien utgår från Malmö Saluhalls förutsättningar, tillfrågades även
aktörer från liknande verksamheter på marknaden samt aktörer inom avfallsbranschen
om övriga avfallsutmaningar som kan uppstå i samband med att man samordnar flera
verksamheter. Vidare fick de berätta hur de jobbar med sina avfallsutmaningar och
komma med förslag på hur dessa skulle kunna lösas. Aktörernas medverkan sätter
därmed studien i ett större perspektiv och bidrar med viktig information kring hur
avfallshanteringen ser ut och hur den kan förbättras för samordnade verksamheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnson, Erica LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20221
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
waste management, coexisting businesses, food industry, recycling, waste prevention
language
Swedish
id
9089933
date added to LUP
2022-06-22 08:48:35
date last changed
2022-06-22 08:48:35
@misc{9089933,
 abstract   = {{In the next 30 years the world’s population is expected to increase by two billion
people, resulting in a growing demand for natural resources and rising greenhouse gas
emissions. In order to face these challenges, society needs to improve resource
efficiency while producing less waste. In Sweden there is a large amount of waste
originating from the restaurant industry. Previous studies have examined how
individual restaurants can work to improve their waste management, however, few
studies have looked into the waste challenges among market halls and other coexisting
business units, where there is often limited space to accommodate for waste bins. The
aim of this study is to therefore examine how coexisting business units, that share a
common space can improve their waste management. The research was conducted as
a case study of Malmö Saluhall’s waste management, focusing mainly on the trader’s
waste disposal. The methodology consisted of online surveys, participant observations
and interviews with relevant actors in the waste industry and other coexisting
businesses in the market. The results showed that a lot of focus tend to lie on
improving the recycling of materials and slightly less on waste prevention. Other
challenges consisted of creating optimal waste cost allocations between the traders and
implementing suitable waste indicators and key figures. The study also identified
multiple environmental, economic and legal driving forces that should further
encourage Malmö Saluhall to improve their waste management. An important
conclusion is that the implementation of a common waste management plan among
coexisting business units is a continuous process that’s constantly affected by new
legislation and innovations. This means that new aspects in regards to waste
management, should continue to be explored in order to find out which strategies have
the least impact on the environment.}},
 author    = {{Johnson, Erica}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur kan avfallshanteringen förbättras bland samordnade verksamheter? - En fallstudie över Malmö Saluhall}},
 year     = {{2022}},
}