Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vilken stämning vill du skapa med din musik? – En studie om fem musiklärares användande av film- och spelmusik i grundskolans musikundervisning.

Linde, Albert LU and Svensson, Rikard LU (2023) LAMP72 20231
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av det centrala innehållet i ämnet musik på grundskolenivå gällande film- och spelmusik genomfördes en intervjustudie. Syftet med studien var att undersöka hur fem verksamma musiklärare i grundskolan använder musik från film och tv-spel i klassrummet för att undervisa om musik som meningsskapande uttrycksform. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes där lärare fick berätta om sina erfarenheter kring att använda film- och spelmusik i sin undervisning. Helhetsanalys användes för att analysera den insamlade datan. Resultaten visar att lärare huvudsakligen införlivar film- och spelmusiken i det digitala skapandet, men även i andra områden som musikämnet berör. Resultaten tyder också på att film- och spelmusik i undervisningen... (More)
Mot bakgrund av det centrala innehållet i ämnet musik på grundskolenivå gällande film- och spelmusik genomfördes en intervjustudie. Syftet med studien var att undersöka hur fem verksamma musiklärare i grundskolan använder musik från film och tv-spel i klassrummet för att undervisa om musik som meningsskapande uttrycksform. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes där lärare fick berätta om sina erfarenheter kring att använda film- och spelmusik i sin undervisning. Helhetsanalys användes för att analysera den insamlade datan. Resultaten visar att lärare huvudsakligen införlivar film- och spelmusiken i det digitala skapandet, men även i andra områden som musikämnet berör. Resultaten tyder också på att film- och spelmusik i undervisningen skapar relevans för elever, vilket i sin tur kan leda till ökat intresse för musikämnet. Tidsbrist och begränsade resurser kring digitala verktyg kan utgöra hinder för undervisningen. Implikationer och förslag på vidare forskning presenteras. (Less)
Abstract (Swedish)
In light of the syllabus concerning film and video game music in the music subject at Swedish compulsory school level, an interview study was conducted. The purpose of the study was to investigate how five active music teachers in compulsory school use music from films and video games in the classroom to teach about music as a meaning-making expressive form. Five semi-structured interviews were conducted in which the teachers were asked to share their experiences of using film and video game music in their teaching. A holistic analysis was used to analyze the collected data. The results of the study suggest that teachers primarily incorporate film and video game music into digital creation, but also in other areas of the music subject.... (More)
In light of the syllabus concerning film and video game music in the music subject at Swedish compulsory school level, an interview study was conducted. The purpose of the study was to investigate how five active music teachers in compulsory school use music from films and video games in the classroom to teach about music as a meaning-making expressive form. Five semi-structured interviews were conducted in which the teachers were asked to share their experiences of using film and video game music in their teaching. A holistic analysis was used to analyze the collected data. The results of the study suggest that teachers primarily incorporate film and video game music into digital creation, but also in other areas of the music subject. Furthermore, the study indicates that film and video game music in teaching creates relevance for students, which may lead to students’ increased interest in the music subject. However, time constraints and limited resources for digital tools can hinder the effectiveness of the teaching. Implications and suggestions for further research are presented. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linde, Albert LU and Svensson, Rikard LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20231
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
filmmusik, musikpedagogik, musikskapande, spelmusik, undervisningsmetoder, utbildningsvetenskap, educational science, film music, music creation, music education, teaching methods, video game music
language
Swedish
id
9117145
date added to LUP
2023-06-08 16:10:51
date last changed
2023-06-08 16:10:51
@misc{9117145,
 abstract   = {{In light of the syllabus concerning film and video game music in the music subject at Swedish compulsory school level, an interview study was conducted. The purpose of the study was to investigate how five active music teachers in compulsory school use music from films and video games in the classroom to teach about music as a meaning-making expressive form. Five semi-structured interviews were conducted in which the teachers were asked to share their experiences of using film and video game music in their teaching. A holistic analysis was used to analyze the collected data. The results of the study suggest that teachers primarily incorporate film and video game music into digital creation, but also in other areas of the music subject. Furthermore, the study indicates that film and video game music in teaching creates relevance for students, which may lead to students’ increased interest in the music subject. However, time constraints and limited resources for digital tools can hinder the effectiveness of the teaching. Implications and suggestions for further research are presented.}},
 author    = {{Linde, Albert and Svensson, Rikard}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vilken stämning vill du skapa med din musik? – En studie om fem musiklärares användande av film- och spelmusik i grundskolans musikundervisning.}},
 year     = {{2023}},
}