Advanced

En forskningsdatabas över Svenska Bryggerier : En grund för vidare forskning om bryggerinäringens förändringsprocess och identitet

Ravn, Kenneth; Guldåker, Nicklas LU ; Ek, Richard LU and Silbersky, Ulf (2019)
Abstract (Swedish)
Denna rapport är resultatet av ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en forskningsdatabas över och kartera svenska mikro-/hantverksbryggerier verksamma under främst 2000-talet. Sammanställningen har skett genom insamling, systematisering, lagring, analys och visualisering av bryggeridata utifrån geografiska platser. Forskningsdatabasens användbarhet exemplifieras genom analyser med stöd av GIS (geografiska informationssystem) och digitala kartor över svenska bryggeriers geografiska utbredning och koncentrationer över tid samt bryggeriernas rumsliga förhållande till befolkningsrelaterade variabler som folkmängd och utbildningsnivå. Även om fokus har legat på ”mikro”-bryggerier inbegreps även ett antal större bryggerier som... (More)
Denna rapport är resultatet av ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en forskningsdatabas över och kartera svenska mikro-/hantverksbryggerier verksamma under främst 2000-talet. Sammanställningen har skett genom insamling, systematisering, lagring, analys och visualisering av bryggeridata utifrån geografiska platser. Forskningsdatabasens användbarhet exemplifieras genom analyser med stöd av GIS (geografiska informationssystem) och digitala kartor över svenska bryggeriers geografiska utbredning och koncentrationer över tid samt bryggeriernas rumsliga förhållande till befolkningsrelaterade variabler som folkmängd och utbildningsnivå. Även om fokus har legat på ”mikro”-bryggerier inbegreps även ett antal större bryggerier som möjligtvis ej faller under definitionen mikrobryggeri i databasen. Skälet till detta grundar sig i den potentiella betydelsen dessa kan ha för utvecklingen av övrig bryggeriverksamhet i den specifika regionen. Ett mer lämpligt begrepp är hantverksbryggeri, som vi istället använder genomgående i rapporten i största möjliga utsträckning. En motsvarande forskningsdatabasuppbyggnad har så vitt vi är bekanta inte genomförts i Sverige, i fråga om detaljnivå, utsträckning och geografiska analysmöjligheter. Forskningsdatabasen, de geografiska analyser och resultat som presenteras i denna rapport är långt ifrån uttömmande utan visar mer potentialen inom fältet. Såväl de geografiska analyser som presenteras som forskningsdatabasen i sin nuvarande form skall ses som en väsentlig inspiration för fortsatta studier av svenska bryggeriers förändringsprocess över tid och rum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
bryggerinäringen, Sverige, GIS, ArcGIS online, databas, geodata, regional utveckling, öl, bryggeri, hantverksöl, geografiska kluster
pages
36 pages
publisher
Department of Human Geography, Lund University
ISBN
978-91-7895-163-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0389970f-ad41-45a3-b90f-c38e37a6ed17
date added to LUP
2019-05-28 17:20:24
date last changed
2019-06-11 08:50:21
@techreport{0389970f-ad41-45a3-b90f-c38e37a6ed17,
 abstract   = {Denna rapport är resultatet av ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en forskningsdatabas över och kartera svenska mikro-/hantverksbryggerier verksamma under främst 2000-talet. Sammanställningen har skett genom insamling, systematisering, lagring, analys och visualisering av bryggeridata utifrån geografiska platser. Forskningsdatabasens användbarhet exemplifieras genom analyser med stöd av GIS (geografiska informationssystem) och digitala kartor över svenska bryggeriers geografiska utbredning och koncentrationer över tid samt bryggeriernas rumsliga förhållande till befolkningsrelaterade variabler som folkmängd och utbildningsnivå. Även om fokus har legat på ”mikro”-bryggerier inbegreps även ett antal större bryggerier som möjligtvis ej faller under definitionen mikrobryggeri i databasen. Skälet till detta grundar sig i den potentiella betydelsen dessa kan ha för utvecklingen av övrig bryggeriverksamhet i den specifika regionen. Ett mer lämpligt begrepp är hantverksbryggeri, som vi istället använder genomgående i rapporten i största möjliga utsträckning. En motsvarande forskningsdatabasuppbyggnad har så vitt vi är bekanta inte genomförts i Sverige, i fråga om detaljnivå, utsträckning och geografiska analysmöjligheter. Forskningsdatabasen, de geografiska analyser och resultat som presenteras i denna rapport är långt ifrån uttömmande utan visar mer potentialen inom fältet. Såväl de geografiska analyser som presenteras som forskningsdatabasen i sin nuvarande form skall ses som en väsentlig inspiration för fortsatta studier av svenska bryggeriers förändringsprocess över tid och rum. },
 author    = {Ravn, Kenneth and Guldåker, Nicklas and Ek, Richard and Silbersky, Ulf},
 institution = {Department of Human Geography, Lund University},
 isbn     = {978-91-7895-163-5},
 keyword   = {bryggerinäringen,Sverige,GIS,ArcGIS online,databas,geodata,regional utveckling,öl,bryggeri,hantverksöl,geografiska kluster},
 language   = {swe},
 pages    = {36},
 title    = {En forskningsdatabas över Svenska Bryggerier : En grund för vidare forskning om bryggerinäringens förändringsprocess och identitet },
 year     = {2019},
}