Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

PM - kommentarer rörande MSBs rapporteringsverktyg för risk- och sårbarhetsanalyser

Månsson, Peter LU orcid (2014)
Abstract (Swedish)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har efterfrågat synpunkter av Lunds Tekniska Högskola på det rapporteringsverktyg för risk- och sårbarhetsanalyser som MSB utvecklar. Verktyget är tänkt att underlätta förmedling och insamling av information som framkommer genom de risk- och sårbarhetsanalyser som kommuner och landsting samt myndigheter upprättar enligt föreskrifterna MSBFS 2010:6 och MSBFS 2010:7. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande och en första version av verktyget är tänkt att tas i bruk från och med 1 jan 2015. De synpunkter som här förmedlas är därför tänkt som ett bidrag och stöd till den fortsatta utvecklingsprocessen.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Other contribution
publication status
published
subject
pages
18 pages
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0422caff-295b-45fc-9a7a-aa087d39ad6b
date added to LUP
2017-12-08 09:54:38
date last changed
2019-03-08 02:31:15
@misc{0422caff-295b-45fc-9a7a-aa087d39ad6b,
 abstract   = {Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har efterfrågat synpunkter av Lunds Tekniska Högskola på det rapporteringsverktyg för risk- och sårbarhetsanalyser som MSB utvecklar. Verktyget är tänkt att underlätta förmedling och insamling av information som framkommer genom de risk- och sårbarhetsanalyser som kommuner och landsting samt myndigheter upprättar enligt föreskrifterna MSBFS 2010:6 och MSBFS 2010:7. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande och en första version av verktyget är tänkt att tas i bruk från och med 1 jan 2015. De synpunkter som här förmedlas är därför tänkt som ett bidrag och stöd till den fortsatta utvecklingsprocessen.},
 author    = {Månsson, Peter},
 language   = {swe},
 month    = {01},
 title    = {PM - kommentarer rörande MSBs rapporteringsverktyg för risk- och sårbarhetsanalyser},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/35551230/PM_MSBs_rapporteringsverktyg_140128_.pdf},
 year     = {2014},
}