Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den livsviktiga musiken : delaktighet, hälsa och funktionsmöjligheter

Nilsson, Bo LU (2017) p.65-77
Abstract (Swedish)
Det estetiska området har visat sig viktigt för människors möjlighet att uttrycka sig och kommunicera med andra. Förmåga till socialt och kulturellt deltagande har stor betydelse för individens hälsa och välbefinnande. Intresset för att undersöka och utveckla estetiska aktiviteter för barn och unga med olika slag av funktionsnedsättning måste dock anses vara ganska begränsat, något som står i kontrast till den betydelse som ofta uttrycks i skrivelser och styrdokument. I detta kapitel kommer jag att, med exempel från några olika musikprojekt, diskutera delaktighet, hälsa och möjligheter i relation till musikaliska aktiviteter hos barn och unga med funktionsnedsättning.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
Medical and Health Sciences, Medicin och hälsovetenskap, Social Sciences, Samhällsvetenskap
categories
Popular Science
host publication
Barnsliga sammanhang : forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet
editor
Clausson, Bo Nilsson & Eva
pages
13 pages
publisher
Kristianstad University Press
ISBN
978-91-87973-17-8
language
Swedish
LU publication?
no
additional info
2017-06-07T09:11:03.112+02:00
id
05ad7004-c128-4212-a3aa-dd930976a1f4
alternative location
http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:1106143/FULLTEXT01.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16841
date added to LUP
2019-01-13 15:23:25
date last changed
2020-04-24 12:31:50
@inbook{05ad7004-c128-4212-a3aa-dd930976a1f4,
 abstract   = {{Det estetiska området har visat sig viktigt för människors möjlighet att uttrycka sig och kommunicera med andra. Förmåga till socialt och kulturellt deltagande har stor betydelse för individens hälsa och välbefinnande. Intresset för att undersöka och utveckla estetiska aktiviteter för barn och unga med olika slag av funktionsnedsättning måste dock anses vara ganska begränsat, något som står i kontrast till den betydelse som ofta uttrycks i skrivelser och styrdokument. I detta kapitel kommer jag att, med exempel från några olika musikprojekt, diskutera delaktighet, hälsa och möjligheter i relation till musikaliska aktiviteter hos barn och unga med funktionsnedsättning.}},
 author    = {{Nilsson, Bo}},
 booktitle  = {{Barnsliga sammanhang : forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet}},
 editor    = {{Clausson, Bo Nilsson & Eva}},
 isbn     = {{978-91-87973-17-8}},
 keywords   = {{Medical and Health Sciences; Medicin och hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap}},
 language   = {{swe}},
 pages    = {{65--77}},
 publisher  = {{Kristianstad University Press}},
 title    = {{Den livsviktiga musiken : delaktighet, hälsa och funktionsmöjligheter}},
 url     = {{http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:1106143/FULLTEXT01.pdf}},
 year     = {{2017}},
}