Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Purchasing practices of environmentally preferable transport services, Guidance to increased shipper considerations

Björklund, Maria LU (2005)
Abstract
The logistical activity of transport is one of the largest contributors to several environmental problems. One efficient and effective way to decrease the environmental impact from transports is to implement changes in the logistically related strategies and activities applied, such as the selection of transport suppliers.Consideration of the environmental aspect when purchasing transport services is still quite an unexplored area, and the need for guidance is large and desired by many firms. The objective of this study is to provide guidance about how shippers can increase their environmental concern when purchasing transport services.Theory regarding purchasing of environmentally preferable... (More)
The logistical activity of transport is one of the largest contributors to several environmental problems. One efficient and effective way to decrease the environmental impact from transports is to implement changes in the logistically related strategies and activities applied, such as the selection of transport suppliers.Consideration of the environmental aspect when purchasing transport services is still quite an unexplored area, and the need for guidance is large and desired by many firms. The objective of this study is to provide guidance about how shippers can increase their environmental concern when purchasing transport services.Theory regarding purchasing of environmentally preferable transport services is very limited. As a result, an elaborated frame of reference has been built on the basis of related areas, such as transport, purchasing and environmental practices.A survey study of 50 shippers operating within either the food or forestry sectors in Sweden showed that most respondents take the environmental aspects into consideration to a greater extent than required by law when purchasing transport services. Furthermore, most respondents had increased their environmental consideration when purchasing transport services during the last five years.There exist many practices that can be applied when purchasing environmentally preferable transport services. One common denominator of these practices is that they can be seen as parts of an environmentally preferable purchasing process developed in the present study.An analysis based on the survey study findings and the theoretical frame of reference shows that all survey study respondents can increase the environmental ambition of the practices applied. A further analysis of these potentials to improve the environmental ambition resulted in eight guiding principles. A tool was also developed which can provide guidance as to how shippers in a structural, efficient and effective way can address the first four of these principles. The eight guiding principles that my study suggests are important for shippers to look into are:-To see the environmentally preferable purchasing process for transport services as a whole.-To strive to apply a more uniform level of environmental ambition in the practices.?To know the strengths and weaknesses of the environmentally preferable purchasing practices applied.? To strive to apply similar practices within the company.-To initiate change, if needed and possible, in the internal conditions.-To continuously improve the practices applied.-To be as clear as possible in all communication.-To increase the information exchange with internal and external actors. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling handlar om hur företag visar, och kan visa, miljöhänsyn vid upphandling av godstransporttjänster.Transporter är en starkt bidragande, och växande, faktor till många miljöproblem såsom den förstärkta växthuseffekten och hälsofarliga partiklar i luften. Behovet av transporter ökar ständigt till följd av exempelvis lokalisering av produktion till låglöneländer och anpassning inom industrin till en mer resurssnål produktion.Ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan från transporter är att ställa miljökrav i samband med upphandling av godstransporttjänster. Information kring hur företag kan visa miljöhänsyn vid denna upphandling är mycket... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling handlar om hur företag visar, och kan visa, miljöhänsyn vid upphandling av godstransporttjänster.Transporter är en starkt bidragande, och växande, faktor till många miljöproblem såsom den förstärkta växthuseffekten och hälsofarliga partiklar i luften. Behovet av transporter ökar ständigt till följd av exempelvis lokalisering av produktion till låglöneländer och anpassning inom industrin till en mer resurssnål produktion.Ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan från transporter är att ställa miljökrav i samband med upphandling av godstransporttjänster. Information kring hur företag kan visa miljöhänsyn vid denna upphandling är mycket bristfällig. Denna avhandling syftar till att utveckla vägledning som kan hjälpa företag att visa en ökad hänsyn till miljön vid upphandling av transporter.Information kring olika tillvägagångssätt att visa miljöhänsyn vid transportupphandling har erhållits dels genom litteraturstudier av närbesläktade områden, såsom miljöanpassad upphandling och upphandling av transporttjänster, dels genom en enkätstudie av företags miljöhänsyn och tillvägagångssätt vid upphandling av transporttjänster.Enkätstudien visar att det är mycket vanligt att svenska företag visar mer hänsyn till miljön vid upphandlingen än vad lagen kräver och att denna hänsyn ökat under senare år. Studien visar att företagen använder sig av mycket olika tillvägagångssätt avseende exempelvis hur de insamlar information om, och värderar, transportleverantörernas miljöstatus och hur miljöaspekten beaktas och prioriteras i det slutgiltiga valet av leverantör.En analys av de studerade företagens tillvägagångssätt, baserat på information från litteraturstudien, visar på stora likheter avseende potentialer för förbättring hos företagen. Studien pekar på att flertalet företag saknar ett helhetsperspektiv över de olika tillvägagångssätt som tillämpas. Detta medför att ambitionsgraden hos olika tillvägagångssätt inom företaget varierar. Många företag är exempelvis bra på att undersöka och värdera transportleverantörernas miljöstatus, men sämre på att prioritera miljöaspekten vid det slutliga valet av transportör. En följd av detta blir att arbetsinsatser görs i onödan. Studien indikerar också att få företag är fullt medvetna om styrkor och svagheter i de tillvägagångssätt som tillämpas. Exempelvis saknar över 60 % av de tillfrågade företagen ett funktionellt tillvägagångssätt i minst en av åtta faser i upphandlingsprocessen. Den bristande insikten om styrkor och svagheter kan medföra att fel saker prioriteras och därmed ett ineffektivt utnyttjande av resurser. För att vägleda företag att kontinuerligt kunna identifiera de största och viktigaste potentialerna för förbättring har ett verktyg utvecklats. Verktyget kan även användas för att identifiera skillnader i de tillvägagångssätt som tillämpas av olika transportupphandlare inom samma företag. Studien visar att sådana skillnader finns. Dessa skillnader kan medföra dubbelarbete, en ökad risk för missförstånd och en negativ påverkan på företagets trovärdighet.Studien visar även att de flesta faktorer som kan hindra eller försvåra miljöarbetet återfinns internt inom företaget och är ofta relaterade till lednings- och ansvarsfördelning. För att möjliggöra en ökad miljöhänsyn kan det vara av vikt att förändringar i dessa faktorer initieras. Studien indikerade även att informationsutbytet, både avseende kvalitet och omfattning, kan förbättras. Användandet av otydliga begrepp ökar risken för missförstånd och bristande informationsutbyte medför att kunskaper och erfarenheter hos såväl interna som externa aktörer inte utnyttjas fullt ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Flint, Daniel, Department of Marketing and Logistics, The University of Tennessee, Knoxville, USA
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Technological sciences, Industriell ekonomi, Commercial and industrial economics, Shippers' perspective, Logistics Management, Transport services, Green Purchasing, Purchasing, Environment, Teknik, Environmental technology, pollution control, Miljöteknik, kontroll av utsläpp
pages
368 pages
publisher
Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology
defense location
Room M:E, M-Building, Ole Römers väg 1, Lund Institute of Technology
defense date
2005-04-08 13:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTMDN/TMTP--1042--SE
ISBN
91-628-6433-5
language
English
LU publication?
yes
id
0a57a60d-6135-4b46-aea3-1277593d6287 (old id 24974)
date added to LUP
2016-04-04 11:13:04
date last changed
2018-11-21 21:03:25
@phdthesis{0a57a60d-6135-4b46-aea3-1277593d6287,
 abstract   = {{The logistical activity of transport is one of the largest contributors to several environmental problems. One efficient and effective way to decrease the environmental impact from transports is to implement changes in the logistically related strategies and activities applied, such as the selection of transport suppliers.<br/><br>
<br/><br>
Consideration of the environmental aspect when purchasing transport services is still quite an unexplored area, and the need for guidance is large and desired by many firms. The objective of this study is to provide guidance about how shippers can increase their environmental concern when purchasing transport services.<br/><br>
<br/><br>
Theory regarding purchasing of environmentally preferable transport services is very limited. As a result, an elaborated frame of reference has been built on the basis of related areas, such as transport, purchasing and environmental practices.<br/><br>
<br/><br>
A survey study of 50 shippers operating within either the food or forestry sectors in Sweden showed that most respondents take the environmental aspects into consideration to a greater extent than required by law when purchasing transport services. Furthermore, most respondents had increased their environmental consideration when purchasing transport services during the last five years.<br/><br>
<br/><br>
There exist many practices that can be applied when purchasing environmentally preferable transport services. One common denominator of these practices is that they can be seen as parts of an environmentally preferable purchasing process developed in the present study.<br/><br>
<br/><br>
An analysis based on the survey study findings and the theoretical frame of reference shows that all survey study respondents can increase the environmental ambition of the practices applied. A further analysis of these potentials to improve the environmental ambition resulted in eight guiding principles. A tool was also developed which can provide guidance as to how shippers in a structural, efficient and effective way can address the first four of these principles. The eight guiding principles that my study suggests are important for shippers to look into are:<br/><br>
<br/><br>
-To see the environmentally preferable purchasing process for transport services as a whole.<br/><br>
<br/><br>
-To strive to apply a more uniform level of environmental ambition in the practices.<br/><br>
<br/><br>
?To know the strengths and weaknesses of the environmentally preferable purchasing practices applied.<br/><br>
<br/><br>
? To strive to apply similar practices within the company.<br/><br>
<br/><br>
-To initiate change, if needed and possible, in the internal conditions.<br/><br>
<br/><br>
-To continuously improve the practices applied.<br/><br>
<br/><br>
-To be as clear as possible in all communication.<br/><br>
<br/><br>
-To increase the information exchange with internal and external actors.}},
 author    = {{Björklund, Maria}},
 isbn     = {{91-628-6433-5}},
 keywords   = {{Technological sciences; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Shippers' perspective; Logistics Management; Transport services; Green Purchasing; Purchasing; Environment; Teknik; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Purchasing practices of environmentally preferable transport services, Guidance to increased shipper considerations}},
 year     = {{2005}},
}