Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Product-service systems: Panacea or myth?

Mont, Oksana LU (2004)
Abstract
Life cycle environmental problems have been addressed by a number of strategies. However, the results are mostly lamentable because solutions are searched for within the same paradigms that give rise to the problems. This research questions the vision of linear material growth and searches for ways to sustain economic growth without putting the natural environment under stress. The research explores the concept of product-service systems as a strategy for reducing life cycle environmental impacts. It shows how the concept has evolved, defines a product-service system with sustainability criteria and presents a framework for evaluating and developing product-service sys-tems. The research also explores drivers, barriers and opportunities... (More)
Life cycle environmental problems have been addressed by a number of strategies. However, the results are mostly lamentable because solutions are searched for within the same paradigms that give rise to the problems. This research questions the vision of linear material growth and searches for ways to sustain economic growth without putting the natural environment under stress. The research explores the concept of product-service systems as a strategy for reducing life cycle environmental impacts. It shows how the concept has evolved, defines a product-service system with sustainability criteria and presents a framework for evaluating and developing product-service sys-tems. The research also explores drivers, barriers and opportunities for companies to shift towards providing use value through product-service systems. The importance of public policy and normative institutions in promoting more sustainable consumption and production patterns is inves-tigated. An environmental and economic evaluation of scenarios of systems of shared use for do-it-yourself tools and garden-care equipment is pre-sented and complemented with an actor analysis. Conceptual and company-level conditions that affect the environmental profile of product-service systems are discussed. It is concluded that the PSS concept has a certain environmental potential dependant not only on how the system is organ-ised, but also on the institutional and socio-cultural context. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Dagens storskaliga tillverkning baseras på varor med relativt kort livstid och lågt pris. Vinsterna för tillverkarna kommer från den stora mängden sålda varor. Det finns dock inom många industribranscher krympande vinstmarginaler och många företag söker därför efter nya källor för att uppnå bättre rörelseresultat. Även miljöfrågorna är en utmaning för industrin. Växande miljöproblem leder till krav på att miljöpåverkan från varorna minskas och att producenternas ansvar för de tillverkade varorna ökas. Å andra sidan äger dagens konsumenter ett växande antal varor som används förhållandevis sällan. Privatpersoner fortsätter ofta att använda samma varor även när nya mer effektiva modeller dyker upp,... (More)
Popular Abstract in Swedish

Dagens storskaliga tillverkning baseras på varor med relativt kort livstid och lågt pris. Vinsterna för tillverkarna kommer från den stora mängden sålda varor. Det finns dock inom många industribranscher krympande vinstmarginaler och många företag söker därför efter nya källor för att uppnå bättre rörelseresultat. Även miljöfrågorna är en utmaning för industrin. Växande miljöproblem leder till krav på att miljöpåverkan från varorna minskas och att producenternas ansvar för de tillverkade varorna ökas. Å andra sidan äger dagens konsumenter ett växande antal varor som används förhållandevis sällan. Privatpersoner fortsätter ofta att använda samma varor även när nya mer effektiva modeller dyker upp, eftersom de inte ständigt kan köpa nya saker. Eftersom priserna är högre kan man många gånger inte heller köpa de mest miljöanpassade alternativen, även om dessa ofta även har ergonomiska och kvalitetsfördelar.Denna avhandling studerar möjligheterna för att utveckla ett nytt så kallat produktservice-system, som i motsats till överlåtelse av den materiella varan fokuserar försäljning av funktionen (funktionsförsäljning). Det förväntas att ett sådant system kan leda till avsevärda miljöförbättringar över varans livscykel. Avhandlingen samlar in erfarenheter från företag som redan använder funktionsförsäljning som affärsmodell samt undersöker drivkrafter och hinder för en vidareutveckling av den nya affärsmodellen. Dessutom studeras de politiska styrmedel och samhällsinstitutioner, som kan stödja sådana mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Avhandlingen bygger på en fallstudie av två varor (gräsklippare och borrmaskiner) för vilka scenarier för funktionsförsäljning utvecklas. Scenarierna bygger på ett förändrat ägandeförhållande för varan (i stil med bilpooler) och visar att detta påverkar storleken och hastigheten för materialflödena i samhället. Intressenter i och kring leverantörskedjan utvärderar scenarierna ur miljömässig och ekonomisk synvinkel.I avhandlingen diskuteras samhälliga och företagsrelaterade faktorer som påverkar miljöprofilen för ett produktservice-system. Avslutningsvis dras slutsatsen att produktservice-system har en intressant miljöpotential, som dock beror på systemets uppbyggnad såväl som på det sociokulturella sammanhanget. Avhandlingen ger förhoppningsvis svenskt näringsliv unik kunskap kring funktionsförsäljning, som även kan utnyttjas i ett större sammanhang och främja framväxten av nya företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr. Tukker, Arnold, TNO, the Netherlands
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik, Production technology, Produktionsteknik, economic theory, econometrics, Economics, communal washing centres., car sharing, systems for sharing power tools and garden-care equipment, product policy, drivers and barriers for companies, servicising, life cycle thinking, Product-service systems, functional thinking
pages
254 pages
publisher
IIIEE, Lund University
defense location
International Institute for Industrial Environmental Economics, Tegnersplatsen 4, Lund
defense date
2004-09-16 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTMDN/THME-04/1011-SE
ISBN
91-88902-33-1
language
English
LU publication?
yes
id
0a91751c-f7ff-4ea9-8156-1ba487f8f44b (old id 467248)
date added to LUP
2016-04-01 16:10:20
date last changed
2018-11-21 20:39:18
@phdthesis{0a91751c-f7ff-4ea9-8156-1ba487f8f44b,
 abstract   = {{Life cycle environmental problems have been addressed by a number of strategies. However, the results are mostly lamentable because solutions are searched for within the same paradigms that give rise to the problems. This research questions the vision of linear material growth and searches for ways to sustain economic growth without putting the natural environment under stress. The research explores the concept of product-service systems as a strategy for reducing life cycle environmental impacts. It shows how the concept has evolved, defines a product-service system with sustainability criteria and presents a framework for evaluating and developing product-service sys-tems. The research also explores drivers, barriers and opportunities for companies to shift towards providing use value through product-service systems. The importance of public policy and normative institutions in promoting more sustainable consumption and production patterns is inves-tigated. An environmental and economic evaluation of scenarios of systems of shared use for do-it-yourself tools and garden-care equipment is pre-sented and complemented with an actor analysis. Conceptual and company-level conditions that affect the environmental profile of product-service systems are discussed. It is concluded that the PSS concept has a certain environmental potential dependant not only on how the system is organ-ised, but also on the institutional and socio-cultural context.}},
 author    = {{Mont, Oksana}},
 isbn     = {{91-88902-33-1}},
 keywords   = {{economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Production technology; Produktionsteknik; economic theory; econometrics; Economics; communal washing centres.; car sharing; systems for sharing power tools and garden-care equipment; product policy; drivers and barriers for companies; servicising; life cycle thinking; Product-service systems; functional thinking}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{IIIEE, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Product-service systems: Panacea or myth?}},
 year     = {{2004}},
}