Advanced

Digitalisering och konsumentintresset. En litteraturöversikt

Larsson, Stefan LU (2016)
Abstract (Swedish)
Detta är en pilotstudie som är utförd av Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid Lunds universitets internetinstitut (LUii). Studien har utförts under 2016 på uppdrag av Konsumentverket i syfte att peka ut några av de för konsumentintresset viktigaste aspekterna med digitaliseringen. När man studerar digitalisering och dess konsumentbetydelse så ser man ganska snart att dess effekter och konsekvenser är oerhört mångfacetterade och omfattande i det att den påverkar alltifrån hur vi konsumerar i sig, hur vi inhämtar information, i kreditbeteenden och monetära transaktioner, i hur den datadrivna konsumentprofileringen växer fram, hur nya marknader för reklam-, kredithantering och digitala tjänster växer fram. Antalet aktörer... (More)
Detta är en pilotstudie som är utförd av Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid Lunds universitets internetinstitut (LUii). Studien har utförts under 2016 på uppdrag av Konsumentverket i syfte att peka ut några av de för konsumentintresset viktigaste aspekterna med digitaliseringen. När man studerar digitalisering och dess konsumentbetydelse så ser man ganska snart att dess effekter och konsekvenser är oerhört mångfacetterade och omfattande i det att den påverkar alltifrån hur vi konsumerar i sig, hur vi inhämtar information, i kreditbeteenden och monetära transaktioner, i hur den datadrivna konsumentprofileringen växer fram, hur nya marknader för reklam-, kredithantering och digitala tjänster växer fram. Antalet aktörer som är inblandade växer och därmed kraven på tillsyn och medför utmaningar även för relevant lagstiftning.

Det underliggande materialet utgörs av framförallt tre typer av källor: 1.) En litteraturstudie av rapporter och liknande material från såväl myndigheter, multinationella konsultbolag såväl som förarbeten av relevans för frågorna; 2) en handfull intervjuer med experter på relevanta områden; samt 3.) en bibliometrisk studie som genomförts i samarbete med Fredrik Åström, docent och bibliometriker vid Lunds universitet. Upplägg har gjorts och utförande har skett i återkommande dialog med Konsumentverkets representanter.

Förevarande rapport sorterar i nämnda utveckling och för fram några av de viktigaste punkterna, och lägger där ett tydligt fokus vid hanteringen av konsumenternas persondata och informationsasymmetrin mellan marknadsaktörer och individer. Å ena sidan är digitaliseringens utveckling och samhällskonsekvenser betydelse så mycket större än konsumentintresset, och å andra sidan så tycks konsumentintresset växa in i en rad andra företeelser. Pilotstudien bör därför ses som en sondering som pekar på några utvecklingslinjer av särdeles vikt för Konsumentverkets verksamhet, med fokus på tillsyn och policyrelevans, utan att på något sätt vara uttömmande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Konsumentintresse, digitalisering, Konsumentverket, policyutmaningar, informationsasymmetrier, konsumentprofilering, e-handel, automatiserad reklamhandel, datamäklare, prediktiv analys, barn och reklam, delningsekonomi, Den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, övervakningsekonomin, reklamblockering, geoblockering, återkommande betalningsproblem, överskuldsättning, unga vuxna, användaravtal, privacy policy, medgivande
edition
12
pages
75 pages
publisher
Konsumentverket
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0b802fd0-ffe5-4ce9-8e37-cb38631f5c49
date added to LUP
2016-09-28 18:42:02
date last changed
2016-10-21 13:56:52
@techreport{0b802fd0-ffe5-4ce9-8e37-cb38631f5c49,
 abstract   = {Detta är en pilotstudie som är utförd av Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid Lunds universitets internetinstitut (LUii). Studien har utförts under 2016 på uppdrag av Konsumentverket i syfte att peka ut några av de för konsumentintresset viktigaste aspekterna med digitaliseringen. När man studerar digitalisering och dess konsumentbetydelse så ser man ganska snart att dess effekter och konsekvenser är oerhört mångfacetterade och omfattande i det att den påverkar alltifrån hur vi konsumerar i sig, hur vi inhämtar information, i kreditbeteenden och monetära transaktioner, i hur den datadrivna konsumentprofileringen växer fram, hur nya marknader för reklam-, kredithantering och digitala tjänster växer fram. Antalet aktörer som är inblandade växer och därmed kraven på tillsyn och medför utmaningar även för relevant lagstiftning.<br/><br/>Det underliggande materialet utgörs av framförallt tre typer av källor: 1.) En litteraturstudie av rapporter och liknande material från såväl myndigheter, multinationella konsultbolag såväl som förarbeten av relevans för frågorna; 2) en handfull intervjuer med experter på relevanta områden; samt 3.) en bibliometrisk studie som genomförts i samarbete med Fredrik Åström, docent och bibliometriker vid Lunds universitet. Upplägg har gjorts och utförande har skett i återkommande dialog med Konsumentverkets representanter.<br/><br/>Förevarande rapport sorterar i nämnda utveckling och för fram några av de viktigaste punkterna, och lägger där ett tydligt fokus vid hanteringen av konsumenternas persondata och informationsasymmetrin mellan marknadsaktörer och individer. Å ena sidan är digitaliseringens utveckling och samhällskonsekvenser betydelse så mycket större än konsumentintresset, och å andra sidan så tycks konsumentintresset växa in i en rad andra företeelser. Pilotstudien bör därför ses som en sondering som pekar på några utvecklingslinjer av särdeles vikt för Konsumentverkets verksamhet, med fokus på tillsyn och policyrelevans, utan att på något sätt vara uttömmande.},
 author    = {Larsson, Stefan},
 institution = {Konsumentverket},
 keyword   = {Konsumentintresse,digitalisering,Konsumentverket,policyutmaningar,informationsasymmetrier,konsumentprofilering,e-handel,automatiserad reklamhandel,datamäklare,prediktiv analys,barn och reklam,delningsekonomi,Den allmänna dataskyddsförordningen,GDPR,övervakningsekonomin,reklamblockering,geoblockering,återkommande betalningsproblem,överskuldsättning,unga vuxna,användaravtal,privacy policy,medgivande},
 language   = {swe},
 month    = {10},
 pages    = {75},
 title    = {Digitalisering och konsumentintresset. En litteraturöversikt},
 year     = {2016},
}