Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings

Öberg, Mats LU (2005) In Report TVBM 1022.
Abstract
The objective of this work is to explore ways of enhancing the overall lifetime quality, including cost and environmental efficiency, of Swedish concrete multi-dwelling buildings. The building and its characteristics, as well as the procedures for whole life optimisation, are addressed. The methods developed are general for buildings, while the application is specific.The fundamental characteristics (attributes) of dwelling buildings are reviewed, and a set of design criteria relating to these is compiled. Furthermore, the properties of concrete with regard to the attributes are analysed.The concept of Integrated Life Cycle Design is applied as methodological platform. By integrated life cycle design... (More)
The objective of this work is to explore ways of enhancing the overall lifetime quality, including cost and environmental efficiency, of Swedish concrete multi-dwelling buildings. The building and its characteristics, as well as the procedures for whole life optimisation, are addressed. The methods developed are general for buildings, while the application is specific.The fundamental characteristics (attributes) of dwelling buildings are reviewed, and a set of design criteria relating to these is compiled. Furthermore, the properties of concrete with regard to the attributes are analysed.The concept of Integrated Life Cycle Design is applied as methodological platform. By integrated life cycle design the traditional design procedure, is supplemented by life cycle appraisal and methods to optimise the building with regard to several more or less interacting parameters.A pilot toolbox for integrated life cycle design of residential buildings is developed and verified. This contains a set of design criteria addressing the fundamental attributes, modules for life cycle costing, energy balance calculation, structural and acoustic pre-design, environmental assessment and feed-back routines. The environmental assessment is based on a socio-economic cost estimation, relating to energy consumption during the user phase. Energy use for production and demolition are also taken into account, but only as average values. For the concrete building frame, a full LCA model, regarding the production phase is also developed. For the ranking of technical alternatives, in relation to the priorities of the client, ?Multiple Attribute Decision Analysis?, ?MADA?, was also included in the study and in the toolbox.The Integrated Life Cycle Design toolbox is tested and further developed by the application on eight real cases. A comparative desktop study on the resulting lifecycle consequences, from different functional quality levels is also undertaken.It was concluded that integrated life cycle design may enhance the lifetime quality and cost effectiveness of buildings and thus deserves introduction in practice. The life cycle appraisal tools and data are available and calculations can be done with reasonable effort, giving reliable results. The application examples show how integrated life cycle design can guide design decisions towards the optimal building with regard to specific priorities of the client. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med arbetet är att undersöka och påvisa hur ett bostadshus kan projekteras så att funktionen på bästa sätt motsvarar de krav som ställs, till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över hela livscykeln. Såväl metodiken för helhetsprojektering, som byggnadens specifika egenskaper och funktioner studeras. Metodiken som utvecklas är generell, medan tillämpningen, är specifik; svenska flerbostadshus med betongstomme. Bostadshusets väsentliga egenskaper (attribut) gås igenom och en uppsättning relaterade funktionskriterier definieras. Vidare analyseras betongens egenskaper som konstruktionsmaterial, med hänsyn till dessa egenskaper.?Integrated Life Cycle Design?, ?ILCD?,... (More)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med arbetet är att undersöka och påvisa hur ett bostadshus kan projekteras så att funktionen på bästa sätt motsvarar de krav som ställs, till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över hela livscykeln. Såväl metodiken för helhetsprojektering, som byggnadens specifika egenskaper och funktioner studeras. Metodiken som utvecklas är generell, medan tillämpningen, är specifik; svenska flerbostadshus med betongstomme. Bostadshusets väsentliga egenskaper (attribut) gås igenom och en uppsättning relaterade funktionskriterier definieras. Vidare analyseras betongens egenskaper som konstruktionsmaterial, med hänsyn till dessa egenskaper.?Integrated Life Cycle Design?, ?ILCD?, Integrerad livscykelprojektering, används som teoretisk bas. Med detta angreppssätt kompletteras traditionell projektering med livscykelberäkningar och metoder att optimera byggnaden med hänsyn till många, mer eller mindre, samverkande aspekter.En verktygslåda för ILCD utvecklas och verifieras mot verkliga hus. Denna innehåller funktionella kriterier, moduler för beräkning av livcykelkostnader, energibehov, samt miljöbelastning, förprojekteringsverktyg för konstruktion och akustik samt rutiner för erfarenhetsåterföring. Miljöbelastning beräknas som den samhällsekonomiska kostnaden relaterad till energianvändning under driftsfasen. Energibehov för produktion samt rivning och kvittblivning ingår också, men endast i form av genomsnittliga värden. För betongstommen utvecklas även en fullständig LCA-modell. En metod för rangordning av alternativa lösningar med hänsyn till olika aspekter och prioriteringen i det specifika projektet inkluderas också i verktygslådan.Verktygslådan testades och vidareutvecklades genom olika typer av tillämpningar på åtta verkliga bostadshus. En jämförande teoretisk studie där livscykelkostnad och miljöbelastning beräknades för tre olika nivåer med avseende på funktionell kvalitet, genomfördes också.Slutsatser är att ILCD kan bidra till förbättrad funktionell kvalitet, kostnadseffektivitet och minskad miljöbelastning. Metoder och data finns tillgängliga för att med en rimlig insats och noggrannhet genomföra integrerad livscykelprojektering av bostadshus. Tillämpningsexemplen visar hur ILCD kan vägleda projekteringen mot ett bostadshus som är optimalt över livscykeln med hänsyn till projektets specifika prioriteringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Johansson, Bernt, Luleå Tekniska Universitet. Avd. Stålbyggnad
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
livslängd, materialval, energianvändning, inomhusklimat, livscykelanalyser, livscykelkostnader, hållbar utveckling, Sustainable construction, Building construction, Service life design, Multiple Attribute Decision Analysis, Energy efficient buildings, Life Cycle Assessment, projektering, betongkonstruktioner, flerbostadshus, Byggnadsteknik, Integrated life cycle design, Life Cycle Costing
in
Report TVBM
volume
1022
pages
262 pages
publisher
Division of Building Materials, LTH, Lund University
defense location
Dept of Building and Environmental Technology, John Ericssons väg 1, Room V:A, V-building, Lund Institute of Technology
defense date
2005-04-06 13:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTVDG/TVBM--05/1022--SE(1-262)
ISSN
0348-7911
ISBN
91-628-6436-X
language
English
LU publication?
yes
id
0d1edaf3-5196-41b8-a385-0bd0af75e48a (old id 24969)
date added to LUP
2016-04-01 16:00:35
date last changed
2019-05-23 17:15:20
@phdthesis{0d1edaf3-5196-41b8-a385-0bd0af75e48a,
 abstract   = {{The objective of this work is to explore ways of enhancing the overall lifetime quality, including cost and environmental efficiency, of Swedish concrete multi-dwelling buildings. The building and its characteristics, as well as the procedures for whole life optimisation, are addressed. The methods developed are general for buildings, while the application is specific.<br/><br>
<br/><br>
The fundamental characteristics (attributes) of dwelling buildings are reviewed, and a set of design criteria relating to these is compiled. Furthermore, the properties of concrete with regard to the attributes are analysed.<br/><br>
<br/><br>
The concept of Integrated Life Cycle Design is applied as methodological platform. By integrated life cycle design the traditional design procedure, is supplemented by life cycle appraisal and methods to optimise the building with regard to several more or less interacting parameters.<br/><br>
<br/><br>
A pilot toolbox for integrated life cycle design of residential buildings is developed and verified. This contains a set of design criteria addressing the fundamental attributes, modules for life cycle costing, energy balance calculation, structural and acoustic pre-design, environmental assessment and feed-back routines. The environmental assessment is based on a socio-economic cost estimation, relating to energy consumption during the user phase. Energy use for production and demolition are also taken into account, but only as average values. For the concrete building frame, a full LCA model, regarding the production phase is also developed. For the ranking of technical alternatives, in relation to the priorities of the client, ?Multiple Attribute Decision Analysis?, ?MADA?, was also included in the study and in the toolbox.<br/><br>
<br/><br>
The Integrated Life Cycle Design toolbox is tested and further developed by the application on eight real cases. A comparative desktop study on the resulting lifecycle consequences, from different functional quality levels is also undertaken.<br/><br>
<br/><br>
It was concluded that integrated life cycle design may enhance the lifetime quality and cost effectiveness of buildings and thus deserves introduction in practice. The life cycle appraisal tools and data are available and calculations can be done with reasonable effort, giving reliable results. The application examples show how integrated life cycle design can guide design decisions towards the optimal building with regard to specific priorities of the client.}},
 author    = {{Öberg, Mats}},
 isbn     = {{91-628-6436-X}},
 issn     = {{0348-7911}},
 keywords   = {{livslängd; materialval; energianvändning; inomhusklimat; livscykelanalyser; livscykelkostnader; hållbar utveckling; Sustainable construction; Building construction; Service life design; Multiple Attribute Decision Analysis; Energy efficient buildings; Life Cycle Assessment; projektering; betongkonstruktioner; flerbostadshus; Byggnadsteknik; Integrated life cycle design; Life Cycle Costing}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Division of Building Materials, LTH, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Report TVBM}},
 title    = {{Integrated Life Cycle Design - Applied to concrete multi-dwelling buildings}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4541996/26520.pdf}},
 volume    = {{1022}},
 year     = {{2005}},
}