Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nationella medicinska indikationer for fotkirurgi

Lidgren, Lars LU and Johnell, Olof LU (2006)
Abstract (Swedish)
I september 2004 fick Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi (NKO) sitt initiala uppdrag

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vilket avsåg utarbetande av nationella medicinska

indikationer för operation av höft- och knäledsartros, operation av diskbråck, spinal

stenos och segmentell ryggsmärta samt operation av menisk- och korsbandsskador. Detta

delarbete avrapporterades i mars 2005. NKO fick i juni 2005 i uppdrag från SKL att utarbeta

nationella medicinska indikationer även för fotkirurgi. Bakgrunden till uppdragen är den

överenskommelse om en utvidgad nationell vårdgaranti som staten och Landstingsförbundet

tecknade i februari 2005 och som började gälla 1 november... (More)
I september 2004 fick Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi (NKO) sitt initiala uppdrag

från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vilket avsåg utarbetande av nationella medicinska

indikationer för operation av höft- och knäledsartros, operation av diskbråck, spinal

stenos och segmentell ryggsmärta samt operation av menisk- och korsbandsskador. Detta

delarbete avrapporterades i mars 2005. NKO fick i juni 2005 i uppdrag från SKL att utarbeta

nationella medicinska indikationer även för fotkirurgi. Bakgrunden till uppdragen är den

överenskommelse om en utvidgad nationell vårdgaranti som staten och Landstingsförbundet

tecknade i februari 2005 och som började gälla 1 november 2005.

I uppdraget ingår bland annat en nulägesbeskrivning avseende evidens inom ett flertal sjukdomsområden

samt förslag på nationella medicinska indikationer för respektive sjukdomsområde,

nulägesbeskrivning avseende fotkirurgins komplexitet och kompetensstruktur, beskrivning

av det nationella förhållandet avseende väntetider till fotkirurgi, inventering av antal utförda

operationer i både öppen och slutenvård inklusive privatverksamheten för hela landet,

analys av eventuella samband mellan ersättningsform (DRG) och val av vårdform samt ge

förslag till bedömnings- och remissmallar.

Foten- och fotledens sjukdomspanorama omfattar en bred variation av sjukdomar och skador

såsom artros, reumatoid artrit, medfödda eller förvärvade felställningar, nervinklämningar,

sår, infektioner, gangrän, sen- och ledbandsskador samt frakturer. Variationen av möjliga kirurgiska

ingrepp är ofta mycket stor, även inom ”enklare diagnoser” och bedömning inför

operation kräver en stor erfarenhet hos ansvarig ortoped. Denna rapport visar bland annat att

det årligen utförs minst 24 000 fotkirurgiska ingrepp i Sverige. Vidare framgår att kökvoten

för fotkirurgiska ingrepp motsvarar en genomsnittlig väntetid på 6-9 månader, vilket är betydligt

högre än den som redovisades för höft- och knäledsplastik, diskbråck, artroskopi i knäled

och korsbandsoperationer (NKO 2005). Fotortopedi framstår därför som ett område med i

dagsläget relativt dålig tillgänglighet och inte alls i närheten av att uppfylla en längsta väntetid

på max tre månader för patienter som har fått beslut om operation.

Vid elektiv fotkirurgi är indikationerna för kirurgi samma som för andra ortopediska diagnoser

såsom artros i höft- eller knäled, nämligen; oacceptabel daglig belastningssmärta, vilovärk

och/eller funktionsinskränkning som påverkar dagliga fritidsaktiviteter och/eller arbetsförmåga.

Förslag till prioriteringsmodell och bedömningsmall presenteras. Evidensgraden för fotkirurgiska

ingrepp är i allmänhet låg. Detta orsakas sannolikt i huvudsak av brist på tillräckligt

väl utförda studier och inte på dålig effekt av kirurgin. Det finns internationellt etablerade

behandlingsrutiner som ofta grundas på retrospektiva studier, till viss del på icke-jämförande

prospektiva studier samt i relativt få fall på prospektiva randomiserade studier. Generellt kan

anges att cirka 80 procent av patienterna blir nöjda med sin operation.

Behovet av fotkirurgisk verksamhet bedöms som relativt konstant de närmaste tio åren. Antalet

ortopeder som i huvudsak sysslar med fotkirurgi i landet är dock relativt få och många av

dessa kommer att gå i pension inom en tioårsperiod. Den i genomsnitt långa väntetiden till

fotkirurgisk operation är oroande, rekrytering och utbildning av nya ortopeder med fotkirurgisk

kompetens bedöms som mycket väsentlig. Forskning bör bedrivas av och ledas från universitetsklinikerna

med regionala, och i vissa fall nationella projekt, för att förbättra och stärka

fotkirurgin i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
63 pages
publisher
Nationellt kompetenscentrum för ortopedi
ISBN
978-91-975284-6-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
7d464466-8977-435f-bb3f-a5b4d00fd116 (old id 1136144)
alternative location
http://www.nko.se/se/images/Indikationsrapporter/fot.pdf
date added to LUP
2016-04-04 10:06:35
date last changed
2018-11-21 20:56:48
@techreport{7d464466-8977-435f-bb3f-a5b4d00fd116,
 abstract   = {I september 2004 fick Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi (NKO) sitt initiala uppdrag<br/><br>
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vilket avsåg utarbetande av nationella medicinska<br/><br>
indikationer för operation av höft- och knäledsartros, operation av diskbråck, spinal<br/><br>
stenos och segmentell ryggsmärta samt operation av menisk- och korsbandsskador. Detta<br/><br>
delarbete avrapporterades i mars 2005. NKO fick i juni 2005 i uppdrag från SKL att utarbeta<br/><br>
nationella medicinska indikationer även för fotkirurgi. Bakgrunden till uppdragen är den<br/><br>
överenskommelse om en utvidgad nationell vårdgaranti som staten och Landstingsförbundet<br/><br>
tecknade i februari 2005 och som började gälla 1 november 2005.<br/><br>
I uppdraget ingår bland annat en nulägesbeskrivning avseende evidens inom ett flertal sjukdomsområden<br/><br>
samt förslag på nationella medicinska indikationer för respektive sjukdomsområde,<br/><br>
nulägesbeskrivning avseende fotkirurgins komplexitet och kompetensstruktur, beskrivning<br/><br>
av det nationella förhållandet avseende väntetider till fotkirurgi, inventering av antal utförda<br/><br>
operationer i både öppen och slutenvård inklusive privatverksamheten för hela landet,<br/><br>
analys av eventuella samband mellan ersättningsform (DRG) och val av vårdform samt ge<br/><br>
förslag till bedömnings- och remissmallar.<br/><br>
Foten- och fotledens sjukdomspanorama omfattar en bred variation av sjukdomar och skador<br/><br>
såsom artros, reumatoid artrit, medfödda eller förvärvade felställningar, nervinklämningar,<br/><br>
sår, infektioner, gangrän, sen- och ledbandsskador samt frakturer. Variationen av möjliga kirurgiska<br/><br>
ingrepp är ofta mycket stor, även inom ”enklare diagnoser” och bedömning inför<br/><br>
operation kräver en stor erfarenhet hos ansvarig ortoped. Denna rapport visar bland annat att<br/><br>
det årligen utförs minst 24 000 fotkirurgiska ingrepp i Sverige. Vidare framgår att kökvoten<br/><br>
för fotkirurgiska ingrepp motsvarar en genomsnittlig väntetid på 6-9 månader, vilket är betydligt<br/><br>
högre än den som redovisades för höft- och knäledsplastik, diskbråck, artroskopi i knäled<br/><br>
och korsbandsoperationer (NKO 2005). Fotortopedi framstår därför som ett område med i<br/><br>
dagsläget relativt dålig tillgänglighet och inte alls i närheten av att uppfylla en längsta väntetid<br/><br>
på max tre månader för patienter som har fått beslut om operation.<br/><br>
Vid elektiv fotkirurgi är indikationerna för kirurgi samma som för andra ortopediska diagnoser<br/><br>
såsom artros i höft- eller knäled, nämligen; oacceptabel daglig belastningssmärta, vilovärk<br/><br>
och/eller funktionsinskränkning som påverkar dagliga fritidsaktiviteter och/eller arbetsförmåga.<br/><br>
Förslag till prioriteringsmodell och bedömningsmall presenteras. Evidensgraden för fotkirurgiska<br/><br>
ingrepp är i allmänhet låg. Detta orsakas sannolikt i huvudsak av brist på tillräckligt<br/><br>
väl utförda studier och inte på dålig effekt av kirurgin. Det finns internationellt etablerade<br/><br>
behandlingsrutiner som ofta grundas på retrospektiva studier, till viss del på icke-jämförande<br/><br>
prospektiva studier samt i relativt få fall på prospektiva randomiserade studier. Generellt kan<br/><br>
anges att cirka 80 procent av patienterna blir nöjda med sin operation.<br/><br>
Behovet av fotkirurgisk verksamhet bedöms som relativt konstant de närmaste tio åren. Antalet<br/><br>
ortopeder som i huvudsak sysslar med fotkirurgi i landet är dock relativt få och många av<br/><br>
dessa kommer att gå i pension inom en tioårsperiod. Den i genomsnitt långa väntetiden till<br/><br>
fotkirurgisk operation är oroande, rekrytering och utbildning av nya ortopeder med fotkirurgisk<br/><br>
kompetens bedöms som mycket väsentlig. Forskning bör bedrivas av och ledas från universitetsklinikerna<br/><br>
med regionala, och i vissa fall nationella projekt, för att förbättra och stärka<br/><br>
fotkirurgin i framtiden.},
 author    = {Lidgren, Lars and Johnell, Olof},
 institution = {Nationellt kompetenscentrum för ortopedi},
 isbn     = {978-91-975284-6-7},
 language   = {swe},
 title    = {Nationella medicinska indikationer for fotkirurgi},
 url     = {http://www.nko.se/se/images/Indikationsrapporter/fot.pdf},
 year     = {2006},
}